Terytorium Unii Europejskiej – terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich;

 0    21 flashcards    maja1960
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyrażenie
start learning
phrase
zastosować
start learning
apply
zatrudniony
start learning
employed
tekst
start learning
text
dialog
start learning
dialogue
rekrutować
start learning
recruit
typowy
start learning
typical
temat
start learning
subject
lekcja
start learning
lesson
porada
start learning
advice
stanowisko pracy
start learning
job
proces
start learning
process
jednostka
start learning
unit
płyta
start learning
record
dany
start learning
given
słowo
start learning
word
Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.
start learning
The Act defines the taxation of excise duty, hereinafter "excise" excise goods and cars, organizing the marketing of excise goods, as well as determination of excise stamps.
wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, wyroby węglowe – wyroby energetyczne
start learning
excise goods - energy products, electricity, alcoholic beverages, tobacco and dried tobacco products coal - energy products
terytorium kraju – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
start learning
territory - the territory of the Polish Republic;
Terytorium państwa członkowskiego – terytorium państwa,
start learning
Member State - the territory of the state,
terytorium państwa trzeciego – terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej;
start learning
a third territory - territory other than the territory of the European Union;

You must sign in to write a comment