Tell me about yourself

 0    15 flashcards    bassiap
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Well,...
start learning
A więc...
My name is
start learning
Nazywam się
Let me tell you specifically how I've prepared myself.
start learning
Pozwolę sobie szczegółowo opowiedzieć, jak przygotowywałem się do kariery zawodowej.
I am prepared to answer any questions you may have about my education and experience.
start learning
Jestem gotowy, aby odpowiedzieć na pytania związane z moją edukacja i doświadczeniem zawodowym.
As you can see from my resume,...
start learning
Jak wynika z mojego CV,...
I received a cetificate in...
start learning
Otrzymałem dyplom, certyfikat, świadectwo z...
I am an undergraduate student in ... at ... University.
start learning
Jestem absolwentem szkoły...
I'm prepared well for this career.
start learning
Jestem dobrze przygotowany do tego zawodu.
I have always been interested in...
start learning
Zawsze byłem zainteresowany...
I'm interested in working for
start learning
Interesuje mnie praca dla
Most of my experiences have centered around this field.
start learning
Moje doświadczenie zawodowe głównie skupiało się na tej dziedzinie.
I have completed several great projects including...
start learning
Zakończyłem kilka dużych projektów obejmujących...
During my 5 years' of experience as a sales manager, I have mastered the ability to train, and motivate sales teams.
start learning
Podczas mojej pięcioletniej pracy jako dyrektor handlowy opanowałem umiejętności szkolenia i motywowania pracowników z działu handlowego.
I'm motivated and goal-oriented.
start learning
Jestem osobą zmotywowaną i nastawioną na osiagnięcie celu.
Is there anything else you want to know?
start learning
Czy jest coś jeszcze o czym chciałby Pan wiedzieć?

You must sign in to write a comment