technical English 19

 0    30 flashcards    engonskype
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
azot
start learning
nitrogen
pożegnanie
To nie jest nasze ostatnie pożegnanie.
start learning
farewell
This isn't our last farewell.
przewód, kabel
start learning
wire, cable, cord
przeciwwaga, balast
start learning
counterweight, ballast
korona
belka wieńcząca
start learning
crown
crown beam
borykać się, walczyć
start learning
struggle
psioczyć, narzekać
Przestać narzekać i wracać do roboty!
start learning
bitching
Stop bitching and get back to work!
rzucać
Ona przerzucała strony magazynu.
start learning
flip
She was flipping the pages of the magazine.
fuga
start learning
grout
szablony
start learning
templates
czyn, uczynek
Byłoby dobrym uczynkiem odwiedzić go.
start learning
deed
It would be a good deed to visit him.
zastępować, wypierać
start learning
replace, displace, supersede
zadowolony z czegoś
start learning
glad, content, pleased, satisfied
blokować, wyłączać
start learning
disable
umożliwiać, pozwalać
Dam ci możliwość posiadania dostępu do wszystkich opcji.
start learning
enable
I will enable you to have acces to all the options.
gwałtowny, wietrzny
start learning
gusty
gruszka
start learning
a pear
mówi się że...
start learning
it is said that...
nagradzać
start learning
reward
cel, zamiar
start learning
goal, intention, purpose
obrazić, znieważyć
on obraził mnie i moją rodzinę.
start learning
offend, insult
He insulted my and my family.
rozdźwięk
Istnieje rozdźwięk między tym co mówi a tym, co robi.
start learning
rift
There is a rift between what he says and what he does.
wierny
On zawsze był wierny swojej żonie.
start learning
faithful
He has allways been faithfull to his wife.
wydalać, wyganiać
Uczeń został wydalony ze szkoły.
start learning
expel
The Student was expelled from school.
rozpraszać, rozwiewać
start learning
dissipate
potępiać
Kościół potępia aborcję
start learning
condemn
The Church condemn abortion.
bydło
start learning
cattle
nawoływać, zalecać
start learning
urge
wdrożenie, rozlokowanie
start learning
deployment
powiększać, rozkręcać
Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.
start learning
to enhance
Now he's building a big factory which will enhance the village.

You must sign in to write a comment