Technical English 1 unit 1 cd

 0    92 flashcards    rainbow1601
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
powiększyć się
start learning
to zoom up
Recall
start learning
zwracać
Survey
start learning
mierzyć, sondaż
Aerial
start learning
powietrzny
Incident
start learning
zajście
Rock layer
start learning
warstwa skalna
Approach
start learning
podchodzić, zbliżać się
Dormant
start learning
nieużywany
Unexpectedly
start learning
nieoczekiwanie
Indicate
start learning
wskazywać
Petroleum
start learning
ropa naftowa
Rig
start learning
montować
Industry
start learning
przemysł
Doctorate
start learning
doktorat
Consultancy
start learning
konsultacje
Translucent
start learning
przezroczysty
Property
start learning
własność posiadłość
Carry out
start learning
brać na wynos
Dental
start learning
dentystyczny
Brace
start learning
aparat ortodontyczny
Restraint
start learning
skrępowanie ograniczenie
Protective
start learning
ochronny
Cordless
start learning
bezprzewodowy
Self-contained
start learning
samowystarczalny
Power cable
start learning
kabel zasilania
Rechargeable
start learning
wielokrotnego ładowania
Manufacture
start learning
produkcja wytwarzanie
Vacuum cleaner
start learning
odkurzacz
Gearbox
start learning
skrzynia biegów
Fuel
start learning
paliwo
Accelerator pedal
start learning
pedał gazu
Certain
start learning
pewny
Condition
start learning
stan
Take place
start learning
mieć miejsce
Due to
start learning
spowodowany
Worn
start learning
zniszczony
Precaution
start learning
środek zapobiegawczy
Insert
start learning
włożyć
Product recall
start learning
zwrot produktu
Highway
start learning
autostrada
Tiredness
start learning
zmęczenie
Stock
start learning
towar
Moderate
start learning
umiarkowany
Air blow
start learning
podmuch powietrza
Damp
start learning
wilgotny
Wipe
start learning
wytrzeć
Aperture
start learning
otwór
Turn on
start learning
włączać
Scrape water of hands
start learning
wysuszać wodę z rąk
Draft
start learning
zarys
Notice
start learning
zauważyć
Friction
start learning
tarcie
Idle
start learning
bezczynny
Inspection
start learning
kontrola
Depressed
start learning
przygnębiony
Inconvenience
start learning
niedogodność
Safety
start learning
bezpieczeństwo
Windscreen wiper
start learning
wycieraczka samochodwa
Evaporation
start learning
parowanie
Laser beam
start learning
wiązka laseru
Coherent
start learning
spójny
Wavelength
start learning
długość fali
Colours of the spectrum
start learning
kolory widma
Light amplification
start learning
wzmocnienie światła
Ruby crystal
start learning
kryształ rubinu
Power Source
start learning
źródło zasilania
photon
start learning
foton
In one direction
start learning
w jednym kierunku
stimulated emission of radiation
start learning
wymuszona emisja promieniowania
atom
start learning
atom
ordinary
start learning
zwykły
rapidly
start learning
szybko
to hand over
start learning
przekazać głos
to take over
start learning
przejąć głos
to take a floor
start learning
przejąć głos
sth is clear
start learning
coś jest zrozumiałe
high
start learning
voltage, wysokiego napięcia
electric supply
start learning
zasilenie elektryczne
to move on
start learning
przejść do (kolejnego punktu)
to soak up
start learning
chłonąć
to bounce
start learning
odbić
flashes intermittently
start learning
błyska
components
start learning
składniki
directional
start learning
kierunkowy
concentrated
start learning
skoncentrowany
tube
start learning
rurka
to absorb
start learning
absorbować
particles
start learning
cząstki
arrow
start learning
strzałka
rush
start learning
pośpiech
inject
start learning
wstrzykiwać
to zoom up
start learning
powiększyć się

You must sign in to write a comment