Talking - role-play

 0    43 flashcards    DigitalSmile
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Musimy omówić...
start learning
We have to discuss...
Czy możemy teraz to omówić?
start learning
Can we talk about it now?
Cieszę się, że tu jesteś. Musimy porozmawiać.
start learning
I'm glad you're here. We need to talk.
Czemu nie mielibyśmy...?
start learning
Why don't we...?
A gdyby tak...?
start learning
How about...?
Czemu by nie...?
start learning
Why not...?
Więc zamiast..., moglibyśmy...
start learning
So instead of..., we could...
Myślę, że powinniśmy...
start learning
I think we should...
Na Twoim miejscu zrobiłabym tak...
start learning
If I were you, I would...
Absolutnie.
start learning
Absolutely.
Oczywiście.
start learning
Of course.
Racja.
start learning
Right.
W porządku, tak zróbmy.
start learning
OK, let's do that.
Zgadzam się.
start learning
I agree.
Też tak myślę.
start learning
I think so too.
Dobry pomysł. / Świetny pomysł.
start learning
Good idea. / Great idea.
Nie mam nic przeciwko temu.
start learning
That's fine with me.
Rozumiem co masz na myśli, ale...
start learning
I see what you mean, but... / I see your point, but...
Przykro mi, ale zupełnie się nie zgadzam.
start learning
I'm afraid I don't agree at all.
Nie jestem co do tego przekonana.
start learning
I'm not convinced about it.
Nie wydaje mi się, że to jest najlepszy pomysł. / Nie wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie. / Nie wydaje mi się, że to jest najlepsza sugestia.
start learning
I don't think that's the best idea. / I don't think that's the best solution. / I don't think that's the best suggestion.
Ale co zrobimy, jeśli...? / Ale co będzie, jeśli...?
start learning
But what if...?
Wcale nie jestem taka pewna.
start learning
I'm not so sure.
Czy jesteś pewny, że to dobre rozwiązanie?
start learning
Are you sure it's the right thing to do?
Jestem pewna, że lepiej będzie...
start learning
I'm sure it's better to...
Myślę, że najlepszy pomysł to...
start learning
I think the best idea would be to...
Moim zdaniem...
start learning
In my opinion...
Jeśli chcesz znać moje zdanie, to...
start learning
If you ask me...
Najpierw możemy..., a potem...
start learning
First, we can..., and then...
Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, to...
start learning
The first thing to do is...
Miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży.
start learning
Let's hope it'll all turn out right.
Już nie mogę się doczekać!
start learning
I can't wait to start!
Możliwe, że...
start learning
It's possible that...
To może (nie) być najlepszy pomysł.
start learning
This might (not) be the best idea.
Im może się to nie spodobać.
start learning
They may not like it.
Czy moglibyśmy...?
start learning
Could we...?
Czy uważasz, że moglibyśmy...?
start learning
Do you think we could...?
Czy mogę...?
start learning
May I...?
Czy nie byłoby problemem, gdybyśmy (coś zrobili)...?
start learning
Would it be OK if we (did something)...?
Dobrze, w takim razie najpierw możemy..., a potem...
start learning
OK, so we can... first, and then...
Zróbmy to na mój/twój sposób, dobrze?
start learning
Let's do it my/your way, OK?
W takim razie zgódźmy się na...
start learning
So let's agree on...
Dobrze, skoro nalegasz.
start learning
OK, if you insist.

You must sign in to write a comment