Tajna broń do walki z Cruellą - cygańską królową Anglii

 0    110 flashcards    karolinawielgosz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bodziec bezwarunkowy
start learning
the unconditioned stimulus
bodziec warunkowy
start learning
the conditioned stimulus
odruch warunkowy
start learning
the conditioned reflex
odruch bezwarunkowy
start learning
the unconditioned reflex
zachowania instrumentalne
start learning
operant behavior
ślinić się
start learning
salivate
ślinotok
start learning
elicited flow
wywoływać ślinę
start learning
elicit saliva
wywoływać odruch
start learning
elicit a reflex
organy zmysłowe
start learning
sense organs
równowaga
start learning
balance
fizjolog
start learning
physiologist
zdolność
start learning
capacity
pierwotnie naturalny bodziec
start learning
previously neutral stimulus
osiągnąć sukces
start learning
achiaved
wszystko blisko związane
start learning
all is closely related
podstawowe elementy
start learning
foundation stones
dyskutować
start learning
argued
przenoszenie
start learning
conveying
reakcja
start learning
response
nieprecyzyjny
start learning
imprecise
powiązany
start learning
associated
mimowolny
start learning
involuntary
wygaśnięcie
start learning
extinction
pamięć krótkotrwała
start learning
short-term memory
odsłania
start learning
reveals
uczenie przez obserwację
start learning
observational learning
wskazać coś (np. w umowie pisemnie)
start learning
to indicate something
odkryć coś
start learning
to reveal
uczenie utajone
start learning
latent learnig
ma miejsce
start learning
takes place
omówione
start learning
discussed
mimo że
start learning
although
zapach
start learning
smell
podobny
start learning
similar
po pierwsze
start learning
firstly
po drugie
start learning
secondly
po trzecie
start learning
thirdly
wrodzony
start learning
inborn
bez wzroku czy słuchu
start learning
without vision or hearing
wrodzona siła
start learning
inborn power
złożoność
start learning
complexity
opis
start learning
description
być dalekim od stałego
start learning
be far from permanent
kilka ważnych cech
start learning
several important features
sugeruje
start learning
implies
nie wymagający refleksji
start learning
not requiring reflection
rozumowanie
start learning
reasoning
stowarzyszenie
start learning
association
uogólniona
start learning
generalized
istoty
start learning
beings
nauczyć się dobrych manier przy stole
start learning
to learn good table manners
różne zachowania związane z
start learning
various behaviors related to
w rezultacie
start learning
in effect
nie wyuczony
start learning
uniearned
zdezorientowany
start learning
confused
odczulanie na alergeny
start learning
desensitization to allergens
wyobraź sobie
start learning
Imagine
niemowle
start learning
infant
rozwijać normalną inteligencję
start learning
develop normal intelligence
badanie eksperymentalne
start learning
studied experimentally
cierpliwie
start learning
patiently
współpracować
start learning
cooperate
jeśli dźwięk
start learning
if the sound
poprzedza
start learning
precedes
wrodzony wzór odpowiedzi
start learning
inborn response pattern
świadomość
start learning
the consciousness
sposoby
start learning
ways
proces pamięci
start learning
of the memory process
zebrane
start learning
collected
poza klasą
start learning
outside of the classroom
całkiem
start learning
quite
to zrozumiałe
start learning
it is clear
mniej trwałe
start learning
less permanent
wynik doświadczenia
start learning
the result of experience
kilka punktów
start learning
several point
tendencja do opierania się zmianom
start learning
tendency to resist change
w kształcie
start learning
shaped
nie odzwierciedla
start learning
does not reflect
to zjawisko
start learning
this phenomenon
skupienie się na doświadczeniu słownym
start learning
the focus on the word experience
omówione
start learning
discussed
być zapomnianym
start learning
to be forgotten
pod wieloma warunkami
start learning
under many conditions
bardziej lub mniej
start learning
more or less
dalekie od stałego
start learning
far from permanent
tendencja behawioralna
start learning
behavioral tendency
uśpione
start learning
dormant
utajone
start learning
latent
koncentracja
start learning
focus
bezpośrednie działanie
start learning
immediate action
generalizacja bodźca
start learning
generalization of the stimulus
warunkowanie klasyczne
start learning
classical conditioning
wyjaśnić procesy
start learning
explain the processes
podmiot zdania
start learning
subject of the sentence
mieć na coś wpływ
start learning
have an effect on something
zmysł równowagi
start learning
sense of balance
w wyniku doświadczenia
start learning
as a result of experience
być dalekim od stałego
start learning
to be far from permanent
nabyty
start learning
acquired
do modyfikacji
start learning
to be modified
spędzać czas z przyjaciółmi
start learning
to hang out with friends
w celu
start learning
in order to
kochająca osoba
start learning
loving person
jest to konieczne
start learning
It is necessary
jednostka
start learning
individual
dyskryminacja
start learning
discrimination
zrozumieć nabyte zachowanie
start learning
understand acquired behavior
tendencja do palenia
start learning
the tendency to smoke
proces odwracalny
start learning
reveral process

You must sign in to write a comment