Szkoła sprawdzian

 0    165 flashcards    Roxi1312
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Akademia
start learning
Academy
szkoła wyższa
start learning
College
szkoła podstawowa
start learning
Elementary School
płatna szkoła
start learning
fee-paying school
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła niepubliczna
start learning
independent school
przedszkole
start learning
nursery school/ kindergarten
gimnazjum
start learning
middle school/ lower high school
szkoła koedukacyjna
start learning
mixed school
szkoła prywatna
start learning
private school
szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
start learning
single sex school
Szkoła Państwowa
start learning
Public school
uniwersytet
start learning
University
Szkoła Zawodowa
start learning
vocational school
plastyka
start learning
at
biologia
start learning
Biology
chemia
start learning
Chemistry
wiedza o społeczeństwie
start learning
Civics studies
język angielski
start learning
English language and literature -
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
Geography
przedmioty humanistyczne
start learning
Humanities
historia
start learning
History
informatyka
start learning
information and communication technology
matematyka
start learning
Maths
muzyka
start learning
Music
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
fizyka
start learning
Physics
język polski
start learning
Polish language and literature
religia
start learning
RE (Religious Education)
przedmioty ścisłe
start learning
science
przedmiot szkolny
start learning
subject
kolega z klasy
start learning
classmate
wicedyrektor
start learning
assistant principal
egzaminator
start learning
examiner
wychowawca
start learning
form teacher
dyrektor
start learning
principal
wykładowca
start learning
lecturer
profesor
start learning
professor
uczeń
start learning
student pupil
kolega ze szkoły
start learning
schoolmate
sekretarz
start learning
secretary
nauczyciel
start learning
teacher
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
student uniwersytetu
start learning
University student
nieobecny
start learning
absent from school
aktywny
start learning
active
chętny do współpracy
start learning
cooperative
niechętny do współpracy
start learning
uncooperative
wymagający
start learning
demanding
sprawiedliwy
start learning
fair
niesprawiedliwe
start learning
unfair
utalentowany
start learning
gifted
pracowity
start learning
hard-working
obdarzony wyobraźnią
start learning
imaginative
leniwy
start learning
lazy
zmotywowany
start learning
motivated
pobłażliwy
start learning
lenient
bierny
start learning
passive
motywujący
start learning
motivating
obecny
start learning
present at school
profesjonalne
start learning
Professional
punktualny
start learning
punctual
surowy
start learning
strict
systematyczny
start learning
systematic
utalentowany
start learning
talented, gifted
słaby
start learning
weak
czarne tablice
start learning
black boards
tablica
start learning
board
kalkulator
start learning
calculator
kreda
start learning
chalk
zeszyt
start learning
notebook
podręcznik
start learning
textbook
zeszyt ćwiczeń
start learning
Workbook
ławka
start learning
desk
gąbka do tablicy
start learning
duster
segregator
start learning
file
teczka tekturowa
start learning
folder
tablica interaktywna
start learning
Interactive Whiteboard
szafka
start learning
locker
strój gimnastyczny
start learning
pe kit
długopis
start learning
pen
ołówek
start learning
pencil
piernik
start learning
pencil case
temperówka
start learning
pencil sharpener
urząd ławek
start learning
row of desks
golonka
start learning
rubber
tornister
start learning
school bag
linijka
start learning
ruler
Biała tablica
start learning
whiteboard
pisak do tablicy
start learning
whiteboard marker
stołówka
start learning
canteen
klasa
start learning
classroom
świetlica
start learning
common room
pracownia komputerowa
start learning
computer room
korytarz
start learning
corridor
sala gimnastyczna
start learning
gym
gabinet dyrektora
start learning
headmaster's office
pracownia
start learning
lab
biblioteka
start learning
library
sekretariat
start learning
office
boisko do zabawy
start learning
playground
sala do nauki biologii chemii fizyki
start learning
science lab
boisko sportowe
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staffroom
nieobecność
start learning
absence
obecność
start learning
attendance
przerwa
start learning
break
uczeń prześladujący zastraszające innych uczniów
start learning
bully
lekcja
start learning
class
kółko zainteresowań
start learning
club
olimpiada przedmiotowa
start learning
competition
obowiązkowy
start learning
compulsory
program nauczania
start learning
curriculum
termin wykonania pracy
start learning
deadline
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extra-curricular activities
stopień ocena
start learning
grade
stypendium
start learning
grant
wakacje
start learning
holiday
trudności w nauce
start learning
learning difficulties
lekcja
start learning
lesson
przerwa na lunch
start learning
lunch-break
nowy uczeń
start learning
newcomer
nieobowiązkowy
start learning
optional
świadectwo szkolne
start learning
school certificates
czesne
start learning
school fee
wycieczka szkolna
start learning
school trip
lektury szkolne
start learning
set books
szkolny klub sportowy
start learning
Sports Club
rada pedagogiczna
start learning
staff meeting
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
zajęcia w niewielkiej grupie
start learning
tutorial
praca pisemna
start learning
written work
uczęszczać
start learning
attend
paplać trajkotać
start learning
chatter
uczyć się
start learning
learn
zadawać
start learning
set
wyniki w nauce
start learning
academic results
poziom nauczania
start learning
academic standard
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
arkusze egzaminacyjne z ubiegłych lat
start learning
past exam paper
wyniki egzaminu
start learning
exam results
egzamin
start learning
exam
dostać się na uniwersytet
start learning
get a place at a university
egzamin końcowy
start learning
School Leaving exam
egzamin wstępny na uczelnię
start learning
university entrance exam
ściągać na egzaminie
start learning
cheating in an exam
przystępować do egzaminu
start learning
take the exam
my sobie poradzisz na egzaminie
start learning
do badly in an exam
dobrze sobie poradzić na egzaminie
start learning
do well in an exam
oblać egzamin
start learning
fail an exam
dostać 56-513
start learning
score 56 marks in a test
sprawdzać ten
start learning
mark a test
sprawdzać pracę domową
start learning
mark homework
zdać egzamin
start learning
pass an exam
przygotowywać się do egzaminu
start learning
prepare for the exam
powtarzać do egzaminu
start learning
repeat for an exam
uczyć się do egzaminu
start learning
study for the exam
absolwent
start learning
graduate
dostać się na uczelnię
start learning
get into university
skończyć uniwersytet
start learning
graduate from university
otrzymać świadectwo
start learning
get a certificate
uzyskać stopień naukowy
start learning
get a degree
otrzymać dyplom
start learning
get a diploma

You must sign in to write a comment