szkoła, słówka do matury

 0    192 flashcards    shimate
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

academy

szkoła podstawowa
start learning
primary school

szkoła średnia
start learning
secondary school

szkoła niepubliczna
start learning
independent school

przedszkole
start learning
kindergarten

middle school

szkoła koedukacyjna
start learning
mixed school

prywatna szkoła
start learning
private school

jednej płci szkoła
start learning
single-sex school

uniwersytet
start learning
university

szkoła państwowa
start learning
state school

szkoła zawodowa
start learning
vocational school

stołówka
start learning
canteen

classroom

świetlica
start learning
common room

sala komputerowa
start learning
computer room

corridor

sala gimnastyczna
start learning
gymnasium

biuro dyrektora szkoły
start learning
headmaster's office

laboratorium
start learning
laboratory

biblioteka
start learning
library

sekretariat
start learning
office

boisko do zabawy
start learning
playground

sala donauki biologii, chemii, fizyki
start learning
science lab

boisko sportowe
start learning
sports field

pokój nauczycielski
start learning
staffroom

kolega z klasy
start learning
classmate

college student

zastępca dyrektora
start learning
deputy head

egzaminator
start learning
examiner

wychowawca
start learning
form teacher

dyrektor szkoły
start learning
headmaster

dyrektorka szkoły
start learning
headmistress

wykładowca
start learning
lecturer

professor

schoolboy

schoolgirl

pupil

kolega ze szkoły
start learning
schoolmate

secretary

student

nauczyciel
start learning
teacher

grono nauczycielskie
start learning
teaching staff

student uniwersytetu
start learning
university student

Art

Biology

Chemistry

wiedza o społeczeństwie
start learning
Civic studies

club

język angielski
start learning
English language and literature

języki obce
start learning
foreign languages

Geography

przedmioty humanistyczne
start learning
humanities

History

informatyka
start learning
Information and Communication Technology

matematyka
start learning
Mathematic

Music

Wychowanie fizyczne
start learning
Physical Education

Physics

język polski
start learning
Polish language and literature

Religious Education

przedmioty ścisłe
start learning
Science

przedmiot szkolny
start learning
subject

blackboard

pisak do tablicy
start learning
blackboard marker

board

kalkulator
start learning
calculator


copybook

podręcznik
start learning
coursebook

gąbka do tablicy
start learning
duster

segregator
start learning
file

folder

tablica interaktywna
start learning
interactive whiteboard

locker

strój gimnastyczny
start learning
PE kit


pencil

pencil case

temperówka
start learning
pencil sharpener

rząd ławek
start learning
row on desks

rubber

ruler

whiteboard

zeszyt ćwiczeń
start learning
workbook

wyniki w nauce
start learning
academic results

poziom nauczania
start learning
academic standarts

arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper

arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat
start learning
past exam paper

wyniki egzaminu
start learning
exam results

examination

dostać się na uniwersytet
start learning
get a place at a university

egzamin końcowy
start learning
school-leaving exam

egzamin wstępny na uczelnię
start learning
university entrance exam

ściągać na egzaminie
start learning
cheat in an exam

przystępować do egzaminu
start learning
do an exam

źle sobie poradzić na egzaminie
start learning
do badly in an exam

dobrze sobie poradzić na egzaminie
start learning
do well in an exam

oblać egzamin
start learning
fail an exam

uzyskać 56 punktów z testu
start learning
get 56 marks in a test

sprawdzić arkusze egzaminacyjne
start learning
mark exam papers

sprawdzać test
start learning
mark a test

sprawdzać zadanie domowe
start learning
mark a homework

zdać egzamin
start learning
pass an exam

przygotować się do egzaminu
start learning
prepare for an exam

ponownie przystąpić do egzaminu
start learning
retake an exam

powtarzać do egzaminu
start learning
revise for an exam

uczyć się do egzaminu
start learning
study for an exam

nieobecność
start learning
absence

absent

obecność
start learning
attendance

break

tyran/ uczeń prześladujący innych uczniów
start learning
bully

class

olimpiada szkolna
start learning
competition

obowiązkowy
start learning
compulsory

ostateczny termin
start learning
deadline

stopień/ ocena
start learning
grade/ mark

stupendium
start learning
grant

holiday

trudności w nauce
start learning
learning difficulties

lesson

przerwa na lunch
start learning
lunch break

nowy uczeń
start learning
newcomer

nieobowiązkowy
start learning
optional

present

świadectwo ukończenia szkoły
start learning
school certificate

school fee

szkolna wycieczka
start learning
school trip

set books

klub sportowy
start learning
sports club

rada pedagogiczna
start learning
staff meeting

term

plan lekcji
start learning
timetable

praca pisemna
start learning
written work

uczęszczać
start learning
attend

chatter

uczyć się
start learning
learn


uczęszczać na kurs
start learning
attend a course

uczęszczać na zajęcia
start learning
attend classes

uczęszczać do szkoły
start learning
attend school

omawiać lektury
start learning
discuss set books

robić kurs
start learning
do a course

robić projekt
start learning
do a project

wykonać zadanie
start learning
do a task

wykonywać ćwiczenia
start learning
do an exercise

robić eksperyment
start learning
do an experiment

odrabiać pracę domową
start learning
do homework

bardzo starać się
start learning
do one's best

oddawać pracę domową
start learning
hand in homework

zrobić sobie przerwę
start learning
have a break

przygotowywać prezentację
start learning
make a presentation

popełniać błędy
start learning
make mistakes

robić notatki
start learning
make notes

robić postępy
start learning
make progress

uczyć się na pamięć
start learning
memorise by heart

opuszczać lekcje
start learning
miss lessons

udział udział w lekcji
start learning
participate part in lesson

uważać na lekcji
start learning
pay attention in class

czytać mapy
start learning
read maps

zadawać wypracowanie
start learning
set an essay

zadawać pracę domową
start learning
set homework

chodzić na wagary
start learning
skip classes truant

rozwiązać zadaniua matematyczne
start learning
solve a problem

uczyć się pilnie
start learning
study hard

studiować teksty źródłowe
start learning
study sources

sprawdzać listę obecności w dzienniku
start learning
take the register

spóźnić się
start learning
turn up late / be late

wytrzeć tablicę
start learning
wipe the board

pisać wypracowanie
start learning
write an essey

dostać się na uniwersytet
start learning
get into university

skończyć uniwersytet
start learning
graduate from university

otrzymać świadectwo
start learning
receive a certificate

uzyskać stopień naukowy
start learning
receive a degree

otrzymać dyplom
start learning
receive a diploma

active

chętny do współpracy
start learning
cooperative

niechęty do współpracy
start learning
uncooperative

wymagający
start learning
demanding

sprawiedliwy
start learning
fair

niesprawiedliwy
start learning
unfair

utalentowany
start learning
gifted

obdarzony wyobraźnią
start learning
imaginative

zmotywowany
start learning
motivated

motywujący
start learning
motivating

passive

profesjonalny
start learning
professional

punktualny
start learning
punctual

stick

systematyczny
start learning
systematic

utalentowany
start learning
talented


You must sign in to write a comment