szkoła repetytorium oxford

 0    39 flashcards    kasia130
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
akademia
start learning
academy
koedukacyjna
start learning
coeducational
szkolenie zawodowe
start learning
vocational training
prywatna
start learning
independent/private/public
szkoła średnia z egzaminami wstepnymi
start learning
grammar
szkoła platna
start learning
fee-paying school
państwowa szkola średnia przyjmująca uczniów bez względu na wyniki w nauce
start learning
comprehensive
szkoła pomaturalna oraz wydzialy niektorych uniwersytetow
start learning
college
tylko dla chłopcow/ dziewczat
start learning
single-sex
kolega z klasy
start learning
classmate
dyrektor
start learning
headteacher
uzyskać świadectwo
start learning
get a certificate
dostać dobry stopień
start learning
get a good degree
brać udział w lekcji
start learning
take part in lesson
uczyć się pilnie
start learning
study hard
dziennik
start learning
register
semestr letni
start learning
summer term
mieć zaległości
start learning
fall behind
nie kłaść sie czuwać
start learning
stay up late
sprawdzać coś w slowniku
start learning
look sth up in dictionary
podnosić ręke
start learning
put up your hand
zdawać egzaminy
start learning
get through exams
studiować coś
start learning
do degree in sth
robić postępy
start learning
make progress
robić notatki
start learning
take notes
robić powtórkę
start learning
do revision
egazmin na zakończenie szkoły średniej
start learning
alevels
robić sobie przerwę
start learning
take a break
dostać stopień naukowy
start learning
get a degree
otrzymać stypendium
start learning
get a scholarship
egzamin wstępny
start learning
entrance
ponownie przystepować do egzaminu
start learning
retake an exam
zabraklo czasu
start learning
run out of time
uczyć się na pamięc
start learning
learn by heart
błąd ortograficzny
start learning
spelling mistake
prowadzić zeszyt ze słowkami
start learning
keep a vocabulary book
wstąpić do towarzystwa
start learning
join a society
klub wioślarski
start learning
rowing club
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities

You must sign in to write a comment