Szkielet BRIEFING

 0    23 flashcards    kkuba1
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

Ladies and Gentlemen! Let me introduce myself.
start learning
Panie i Panowie! Pozwólcie, że się przedstawię.

My name is lieutenant colonel John SMITH and I'm the Chief of G-3 section.
start learning
Nazywam się podpułkownik John Smith i jestem szefem sekcji G-3.

Welcome to this briefing which is concerned with
start learning
Witam na odprawie, która dotyczy

First, I will focus your attention on the problem itself.
start learning
Najpierw skupię waszą uwagę na problemie.

Then I'm going to move on two possible solutions and suggest one of them.
start learning
Potem mam zamiar przedstawić dwa możliwe rozwiązania i zaproponuję jeden z nich.

This briefing is unclassified/classified,
start learning
Odprawa jest jawna / niejawna,

Now let me start with presenting the general problems we are facing.
start learning
Teraz zacznę od przedstawienia ogólnych problemów, jakie stoją przed nami.

It's high time I discussed benefits of the first solution, which is
start learning
To najwyższy czas, na omawiane korzyści z pierwszego rozwiązania, którym jest

However, we cannot ignore bad sides of this option.
start learning
Jednak nie możemy ignorować złych stron tej opcji.

Certainly, there are a lot of important pluses of the second option
start learning
Oczywiście, istnieje wiele ważnych plusów drugiej opcji

On the other hand, we have some obvious disadvantages of this solution
start learning
Z drugiej strony, pewne oczywiste wady tego rozwiązania

Concluding, let me stress again than the first solution ........, offers more perspectives and that is why I strongly recommend it as the one to be chosen.
start learning
Podsumowując, chciałbym podkreślić jeszcze raz, że pierwsze rozwiązanie ........, oferuje więcej perspektyw, dlatego gorąco polecam je jako rekomendowane do wyboru.

Ladies and Gentlemen! Thank you very much for your attention.
start learning
Panie i Panowie! Dziękuję bardzo za uwagę.

Now, I would be grateful to take any comments you may have on this solutions.
start learning
Teraz, byłbym wdzięczny, za podjęcie wszelkich komentarzy, które możecie mieć do tego rozwiązania.

Pending your questions.
start learning
Czekam na Państwa pytania.

The first advantage is low cost
start learning
Pierwszą zaletą jest niski koszt

The first advantage is a fast response time.
start learning
Pierwszą zaletą jest szybki czas reakcji.

The first advantage is to maintain the secret.
start learning
Pierwszą korzyścią jest utrzymanie w tajemnicy.

The first disadvantage is the difficulty in maintaining secrecy.
start learning
Pierwszą wadą jest trudność w utrzymywaniu tajności.

disadvantage
start learning
wada

zaleta

maintaining combat readiness
start learning
utrzymanie gotowości bojowej

fast response time
start learning
szybki czas reakcji


You must sign in to write a comment