Świat przyrody

 0    157 flashcards    koziol4444
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rolnictwo
start learning
agriculture
bioróżnorodność
start learning
biodiversity
emisji dwutlenku węgla
start learning
carbon footprint
ekosystem
start learning
ecosystem
gatunek występujący na określonym terenie
start learning
endemic species
wydzielają (tlen)
start learning
give off (oxygen)
siedlisko
start learning
habitat
na wolności
start learning
in the wild
bujna roślinność
start learning
lush vegetation
warstwa ozonowa
start learning
ozone layer
polarna pokrywa lodowa
start learning
polar ice cap
poziom morza
start learning
sea level
dobrze przystosowane do środowiska
start learning
well-adapted to the environment
dzika przyroda
start learning
wildlife
alternatywne źródła energii
start learning
alternative energy sources
biopaliwa
start learning
biofuel
paliwa kopalne
start learning
fossil fuels
energia geotermalna
start learning
geothermal energy
elektrownia wodna
start learning
hydroelectric power plant
metan
start learning
methane
gaz ziemny
start learning
natural gas
energia jądrowa
start learning
nuclear energy
rafinerii ropy naftowej
start learning
oil refinery
tankowiec z ropą
start learning
oil tanker
benzyna
start learning
petrol
energii ze źródeł odnawialnych
start learning
renewable energy
wodorost
start learning
seaweed
gaz łupkowy
start learning
shale gas
Ogniwo słoneczne
start learning
solar cell
zrównoważona energia
start learning
sustainable energy
benzyna bezołowiowa
start learning
unleaded petrol
Farma wiatrowa
start learning
wind farm
Turbina wiatrowa
start learning
wind turbine
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
zanieczyszczenie powietrza
start learning
air pollution
wymierać
start learning
become extinct
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
zmiana klimatyczna
start learning
climate change
leśnictwo komercyjne
start learning
commercial forestry
konsumpcyjny styl życia
start learning
consumerist lifestyle
zanieczyszczony
start learning
contaminate
wycinanie lasów
start learning
deforestation
degradacja
start learning
degradation
Pojemniki jednorazowe
start learning
disposable containers
emisja
start learning
emission
zagrożonych gatunków
start learning
endangered species
Klęska ekologiczna
start learning
environmental disaster
Spaliny
start learning
exhaust fumes
wymarcie
start learning
extinction
ścinać drzewa
start learning
fell trees
globalne ocieplenie
start learning
global warming
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
gazów cieplarnianych
start learning
greenhouse gas
szkodliwy dla środowiska
start learning
harmful to the environment
mieć negatywny wpływ
start learning
have a negative impact
polowanie
start learning
hunt
szkody nie do naprawienia
start learning
irreparable damage
wysypisko śmieci
start learning
landfill
wycinać lasy deszczowe
start learning
log rainforests
topnienie lodowców
start learning
melting of glaciers
wyciek ropy
start learning
oil spill
przeludnienie
start learning
overpopulation
zanieczyszczenie
start learning
pollution
erozja gleby
start learning
soil erosion
zagrożenie
start learning
threat
odpady
start learning
waste
biodegradowalny
start learning
biodegradable
przynieść coś pod ściślejszej kontrolę
start learning
bring sth under stricter control
niewydzielający dwutlenku węgla
start learning
carbon neutral
oszczędzać wodę i energię
start learning
conserve water and energy
zużywają mniej
start learning
consume less
ścieżki rowerowe
start learning
cycle lane
pozbyć się czegoś
start learning
do away with sth
działacz ekologiczny
start learning
ecological activist
energooszczędne oświetlenie
start learning
energy-saving lighting
stabilność ekologiczna
start learning
environmental sustainability
generują mniej zanieczyszczeń
start learning
generate less pollution
produkty ekologiczne
start learning
green products
lokalnie uprawianych żywności
start learning
locally grown food
zminimalizowanie własnego wpływu na środowisko
start learning
minimise one's impact on the environment
recykling
start learning
recycle
przywrócenia równowagi naturalnej
start learning
redress the natural balance
sortowania śmieci
start learning
sort rubbish
Rezerwat przyrody
start learning
wildlife reserve
asteroida
start learning
asteroid
dupa gierdy, heh
start learning
black hole
kometa
start learning
comet
konstelacja
start learning
constellation
pył
start learning
dust
Promieniowanie elektromagnetyczne
start learning
electromagnetic radiation
równonoc
start learning
equinox
galaktyka
start learning
galaxy
przypływ/odpływ
start learning
high/low tide
Zaćmienie Słońcaa
start learning
solar eclipse
deszcz meteorów
start learning
meteor shower
meteoryt
start learning
meteorite
fazy księżyca
start learning
phases of the moon
spadająca gwiazda
start learning
shooting star
przesilenie
start learning
solstice
w linii prostej
start learning
as the crow flies
czuć się jak ryba wyjęta z wody
start learning
feel like a fish out of water
on nie skrzywdziłby muchy
start learning
he wouldn't hurt a fly
wyglądać jak nieszczęście
start learning
look like someting the cat brought in
nie ma jak się obrócić
start learning
there's no room to swing a cat
zatoka
start learning
bay
przylądek
start learning
cape
linia brzegowa
start learning
coastline
ujście rzeki
start learning
estuary
wąwóz
start learning
gorge
zatoka
start learning
gulf
łąka
start learning
meadow
półwysep
start learning
peninsula
staw
start learning
pond
kora
start learning
bark
brzoza
start learning
birch
koniczyna
start learning
clover
żonkil
start learning
daffodil
stokrotka
start learning
daisy
konwalia
start learning
lily of the valley
bratek
start learning
pansy
sosna
start learning
pine
świerk
start learning
spruce
bóbr
start learning
beaver
rasa
start learning
breed
szczecina
start learning
bristle
mięsożerca
start learning
carnivore
pisklę
start learning
chick
koza
start learning
goat
jeż
start learning
hedgehog
ryś
start learning
lynx
sroka
start learning
magpie
zdobycz
start learning
prey
kruk
start learning
raven
mewa
start learning
seagull
mordka, pysk
start learning
snout
bocian
start learning
stork
łabędź
start learning
swan
kieł
start learning
tusk
rozmnażać się
start learning
breed
paść się
start learning
graze
wykluwać się
start learning
to hatch
wysiadywać jaja
start learning
incubate eggs
łączyć się
start learning
mate
gnieździć się
start learning
to nest
głód
start learning
famine
niekorzystny
start learning
unfavourable
ulewne deszcze
start learning
torrential rain
upalny
start learning
sweltering
światło słoneczne
start learning
sunshine
śnieg z deszczem
start learning
sleet
upalnie
start learning
scorching
mgiełka
start learning
mist
wilgoć
start learning
humidity
grad
start learning
hail
szary, pochmurny
start learning
dull
ulewa
start learning
downpour
chłodno
start learning
chilly

You must sign in to write a comment