Supermemo cz. II

 0    113 flashcards    anah83
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pogląd, opinia
start learning
view
poprawny politycznie
start learning
PC (politically correct)
stwierdzić, określić
start learning
state
konkurencja, zawody
start learning
event
projekt
start learning
design
będący na każde zawołanie, będący rzeczą oczywistą
start learning
granted
wziąć kogoś za pewnik
start learning
to take somebody for granted
uważać coś za rzecz oczywistą
start learning
to take something for granted
wspólnota, wspólność
start learning
community
znaczący
start learning
telling
osoba, osobnik, jednostka
start learning
individual
rewizja, przegląd, przemyślenie
start learning
review
przeprowadzić rewizję
start learning
to carry out a review
być rozpatrywany
start learning
to be under review
robić przegląd, rewidować
start learning
review
poziom, standard
start learning
standard
typowy, standardowy
start learning
standard
polityka, strategia
start learning
policy
powitanie
start learning
welcome
ekwipunek, wyposażenie
start learning
equipment
element wyposażenia
start learning
a piece of equipment
przez, poprzez
start learning
via
proponować, zaproponować
start learning
offer
podstawa, baza
start learning
base
baza klientów
start learning
consumer base
opierać (się), bazować
start learning
base
tworzyć, założyć, powstać
start learning
form
utworzyć firmę
start learning
to form a company
handlować, sprzedawać
start learning
market
szkolenie
start learning
training
przejść szkolenie
start learning
to undergo training
szkolenie pracowników
start learning
staff training
szkolenie z czegoś
start learning
training in something
najnowszy, najświeższy
start learning
latest
rząd
start learning
government
oferta, propozycja
start learning
offer
zarządzanie, kierowanie, kontrola, organizacja
start learning
management
majątek, dobytek
start learning
estate
przestrzeń kosmiczna
start learning
space
źródło, przyczyna
start learning
source
czy
start learning
whether
zrobić mapę
start learning
map
ludzie
start learning
public
publicznie
start learning
in public
publiczny
start learning
public
trwać
start learning
last
prośba
start learning
request
na prośbę, na życzenie
start learning
on request
prosić o coś
start learning
to make a request for something
zakończyć się, zaowocować
start learning
result
formularz zamówienia
start learning
order form
posiadłość ziemska
start learning
estate
edukacja, kształcenie, wykształcenie, nauczanie
start learning
education
przepytywać
start learning
question
prywatność, intymność, samotność, odosobnienie, spokój, zacisze
start learning
privacy
miejscowy
start learning
local
chwila
start learning
while
cykl, seria
start learning
series
szereg
start learning
series
prosić
start learning
request
badać
start learning
research
efekt, rezultat
start learning
result
w wyniku czegoś
start learning
as a result of something
skuteczny, solidny
start learning
telling
według, zgodnie z
start learning
according to
teren, miejsce, stanowisko
start learning
site
magister
start learning
M.S. (Master of Science)
ogólny, powszechny
start learning
general
artykuł
start learning
article
główny
start learning
main
obsługa, usługa, przysługa
start learning
service
obsługa klienta
start learning
customer service
wojna
start learning
war
być na wojnie
start learning
to be at war
obsługa, służba
start learning
service
służyć jako, obsługiwać
start learning
service
relacja, sprawozdanie, raport
start learning
report
tworzyć raport o czymś
start learning
to make a report of something
oczywisty, pewny
start learning
granted
impreza
start learning
event
szczegół
start learning
detail
co (używane po przecinku)
start learning
which (used after a comma)
zdrowie
start learning
health
polepszyć swoje zdrowie
start learning
to improve your health
pogorszyć swoje zdrowie
start learning
to damage your health
ten, ta, to, jeden
start learning
one
jedyny, ten
start learning
one
zapisywać w testamencie, przekazywać w testamencie
start learning
will
testament
start learning
will
postawić na swoim
start learning
have one's will
z własnej woli
start learning
in one's will
z powodu
start learning
because of
zawierać
start learning
include
zgodni
start learning
agreed
niepełnosprawni
start learning
disabled
projektować
start learning
design
towarzystwo
start learning
society
uważać, sądzić
start learning
view
obszar
start learning
area
obszar klęski żywiołowej
start learning
disaster area
organizować, porządkować
start learning
organise
prawo
start learning
law
być przeciw prawu
start learning
to be against the law
akceptować prawo
start learning
to respect the law
łamać prawo
start learning
to break the law
włączając w to, w tym
start learning
including
wysoko
start learning
high
społeczność lokalna
start learning
community
każdy
start learning
each
wycenić
start learning
price
technologia
start learning
technology
(przeznaczony) dla niepełnosprawnych
start learning
disabled
spojrzenie
start learning
look

You must sign in to write a comment