Super chiper mega odjechany teścior:)(:

 0    18 flashcards    Katara123
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to jest Wypowiedzenie?
start learning
To uporządkowana grupa wyrazów tworząca zrozumiałą informację:")
Czym rórzni się zdanie od równoważnika zdanie?
start learning
Różni się tym że zdanie zawiera orzeczenie w formie osobowej a równoważnik zdania nie zawiera orzeczenia.
Podmiot gramatyczny -w czym występuje -na jakie pytania odpowiada -jak często jest spotykany
start learning
Występuje w mianowniku Odpowiada na pytania kto? co? Jest najczęstrzym spotykanym podmiotem
Podmiot logiczny -w czym występuje -na jakie pytania odpowiada -opinia
start learning
Występuje w dopełniaczu Odpowiada na pytania kogo? czego? Występuje w zdaniu w którym czasownik oznacza brak lub nadmiar
Podmiot domyślny
start learning
W zdaniu nie wymieniony jest w prost kto lub co jest podmiotem ale można się domyślić odpowiada w domyśle na pytania kto? co?
Podmiot Szeregowy
start learning
Mamy kilka podmiotów np: Asia, Basia i Joasia kupują kwiaty
Co to jest Okolicznik?
start learning
Okolicznik – część zdania, która pełni funkcję określającą czasownik. Uzupełnia czasownik o dodatkowe elementy, bez których jednak wypowiedź byłaby kompletna. Pozostaje on ze swoim członem nadrzędnym w związku przynależności. Odpowiada na pytania miejsca (gdzie?, dokąd?, skąd?, którędy?), czasu (kiedy?, od kiedy?, do kiedy?, jak długo?), sposobu (jak?, w jaki sposób?), celu (w jakim celu?, po co?), warunku (pod jakim warunkiem?), przyzwolenia (pomimo czego?, mimo co?), przyczyny (dlaczego
Co to jest Dopełnienie?
start learning
Dopełnienie określa czasownik. Odpowiada na pytania przypadków oprucz Mianownika i Wołacza. Określamy je najczęściej rzeczownikiem lub wyrażeniem przyimkowym.
Co to jest Przydawka?
start learning
Przydawka (czasami zwana również atrybutem) to część zdania określająca rzeczownik[1], zaimek rzeczowny. Może być wyrażona przymiotnikiem (np. ładny kwiatek), zaimkiem przymiotnym (np. mój kwiatek), imiesłowem przymiotnikowym czynnym (np. rosnący kwiatek), imiesłowem przymiotnikowym biernym (np. podlany kwiatek), liczebnikiem (np. podlałem już trzeci kwiatek), wyrażeniem przyimkowym (np. sweter z wełny). Przydawka odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje?
Po której zawsze w wykresach stawia się Podmiot i Orzeczenie?
start learning
Podmot-lewa Orzeczenie-prawa
Kiedy stawiamy a nie stawiamy przecinka
start learning
Stawiamy przed spójnikami: więc, toterz, zatem, dlatego, ale, lecz, jednak Nie stawiamy przed spójnikami: ani, ni, i, a, oraz, albo, lub, czy, bądż Uwaga: Jeśli dany spójnik jest w zdaniu powtórzony wtedy przed drugim stawiamy przecinek.
Między jakimi wyrazami stawiamy przecinek.
start learning
Jak wyrazy te odpowiadają na te same pytania. Jeśli nie odpowiadały na te pytania to przecinka nie stawiamy.
Jak dzielimy zdania i równoważniki zdań ze względu na cel wypowiedzi?
start learning
Dzielimy je na oznajmujące-informują nas o czymś: na ich końu stawiamy kropkę a czasami wykrzyknik. rozkazujące-wyraża polecenia, rozkaz lub życzenia: na ich końcu stawiamy wykrzyknik lub kropkę Pytające-służą do postawienia pytania na końcu stawiamy znak zapytania do którego czasami możemy dodać wykrzyknik np:?! lub!?
Z czego składa się zdanie złożone?
start learning
Składa się z dwóch lub więcej zdań pojedyńczych które nazywamy składowymi.
W czym się mieści zdanie złożone
start learning
podrzędne i współżędne
Czym różni szię szereg wyrazów od związku wyrazowego?
start learning
Szereg wyrazów to grupa wyrazów odpowiadająca na te same pytania: Wyrazy w szeregu są współżędne czyli żaden z nich nie określa drugiego natomiast w związku wyrazowym jeden wyraz jest nadrzędny a drugi podrzędny.
Jak się nazywa moja ulubiona kreskówka
start learning
Avatar legenda Aanga: P:)(:
Czym jest zdanie?
start learning
Wypowiedzeniem które zawiera orzeczenie w formie osobowej

You must sign in to write a comment