summit 1 dreams come true

 0    240 flashcards    fiszkoteka012
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
archiwa
start learning
archives
lista funkcji
start learning
features list
ostateczna wersja (np. filmu)
start learning
final cut
Powiew przeszłości
start learning
blast from the past
Popularne wybory
start learning
hot picks
podróżnik
start learning
voyager
zasoby, środki
start learning
resources
reklamodawcy
start learning
advertisers
zatopiony
start learning
sunken
spostrzeżenia
start learning
insights
prymatolog (ssaki naczelne)
start learning
primatologist
etolog (zachowania zwierząt)
start learning
ethologist
bezkonkurencyjny
start learning
matchless
soczewka
start learning
lens
pejzaż morski
start learning
seascape
łódź podwodna
start learning
submarine
biolog morski
start learning
marine biologist
wypowiedzenia (przez pracownika)
start learning
give notice (by the employee)
nareszcie!
start learning
way to go!
podjąć stanowczą decyzję
start learning
take the plunge
czynnik
start learning
factor
Innowacyjny
start learning
innovative
zająć się
start learning
take up
decyzję w sprawie
start learning
decide on
ubiegać się o
start learning
apply for
dostać się na (np. kurs)
start learning
be accepted to/ into
zostać odrzuconym przez
start learning
be rejected by
zapisać się na
start learning
sign up for
zapisać się na kurs
start learning
enroll in a course
zmienić kierunek np. kariery
start learning
switch to a new career
rozwój osobisty
start learning
personal growth
głębinowe
start learning
deep-sea
niezliczony
start learning
innumerable
różnorodność
start learning
variety
od ... do...
start learning
ranging from... to...
drugi
start learning
latter
zachowane
start learning
preserved
łącznie
start learning
combined
zarzut
start learning
plea
artefakty
start learning
artifacts
zginąć
start learning
perish
Wnętrza
start learning
interiors
przyczynić się
start learning
contribute
marzenie z dzieciństwa
start learning
lifelong, childchood dream
spełnić, zrealizować marzenie
start learning
fulfill, realize a dream
Cele krótkoterminowe
start learning
short-term goals
długoterminowe cele
start learning
long-term goals
stawiać sobie cele
start learning
set goals for oneself
podjąć kroki, aby osiągnąć cel
start learning
take step to achieve, reach a goal
odważył się
start learning
ventured to
w połączeniu z
start learning
coupled with
przeprowadzić eksperyment
start learning
carry out an experiment
wcześniejsza wiedza
start learning
prior knowledge
ingerować
start learning
interfere
umożliwiać
start learning
enable
roślinożerny
start learning
herbivorous
mięsożerny
start learning
carnivorous
dzielić
start learning
divide
ustanawiać
start learning
establish
ochrona
start learning
conservation
mieć doświadczenie w zarządzaniu
start learning
have expierence managing
mieć doświadczenie ze sprzętem
start learning
have experience with equipment
mieć duże doświadczenie w dziedzinie
start learning
have expierence in a field
mieć szkolenia w dziedzinie
start learning
have training in a field
mieć zdolność do zrobienia czegoś
start learning
have the ability to do sth
posiada wiedzę o umiejętnościach
start learning
have knowledge of a skill
zdobyć doświadczenie
start learning
get experience
uzyskać szkolenie
start learning
get training in (ing)
dowiedzieć się, jak
start learning
learn how to
uzyskać dyplom, świadectwo czegoś
start learning
get a degree, a certificate in sth
uzyskać certyfikat
start learning
get certified in sth
być w szczytowej formie
start learning
to be on top form
przeszkody
start learning
obstacles
zwiększanie
start learning
furthering
linia montażowa
start learning
assembly line
stworzony dla sukcesu
start learning
shoe-in for success
współzałożyciel
start learning
co-founder
towar
start learning
merchandise
zarabiać (zgarniać)
start learning
rake in
dawać sobie radę z przeciwnościami
start learning
plugging along
być opóźnionym w rozwoju
start learning
mentally handicapped
wstęp
start learning
admittance
skarcić
start learning
chastise
niewątpliwie
start learning
undoubtedly
wyrósł
start learning
blossomed into
uczony
start learning
scholar
traktować jako
start learning
regarded as
osoba która deprawuje
start learning
corrupter of
żarówka
start learning
light bulb
poskutkowało
start learning
resulted
traktować jako
start learning
regarded as
sędziwego wieku
start learning
ripe old age
środowisko filmowe
start learning
movie execs
mieć coś w kieszeni
start learning
have sth under one's belt
wychowanie
start learning
upbringing
oddźwięk
start learning
strike a chord
spać na pieniądzach
start learning
rolling in money
forsa
start learning
dough
dobrobyt
start learning
welfare
w odstępie
start learning
in a span of
chwalony
start learning
lauded
nerwowy
start learning
restless
zwolnienie
start learning
dismissal
kształtujący
start learning
formative
wpadka
start learning
setback
powierzone
start learning
entrusted
przedszkolaki
start learning
preschool
przedszkole
start learning
nursery school
szkoła podstawowa
start learning
elementary, primary school
gimnazjum
start learning
junior high school, middle school
liceum
start learning
high school/secondary school
obowiązkowy
start learning
compulsory
szkoła religijna
start learning
parochial school
niepubliczne
start learning
nonpublic
przedmioty podstawowe
start learning
core subjects
uczelnie
start learning
universities
licencjat (osoba)
start learning
undergraduate
przyznaje
start learning
confers
dyplom licencjacki
start learning
bachelor's degree
licencjat z nauk ścisłych, humanistycznych
start learning
Bachelor of Science / Arts
magister (osoba)
start learning
postgraduate
magister humanistyczny, ścisły
start learning
Master of Arts, Science
kierunek studiów
start learning
major subject
publiczne uczelnie
start learning
community, junior calleges
uczelnie państwowe
start learning
state colleges
czesne
start learning
tuition
stypendium naukowe
start learning
scholarship
Dotacje
start learning
grants
szkoły zawodowe
start learning
proffesional schools
podchodzić do testu
start learning
take a test
zdać egzamin
start learning
pass a test
dobrze sobie poradzić na egzaminie
start learning
do well on exam
zdac (rozwalić) test
start learning
ace a test
przygotowywać się na ostatnia chwilę (do testu)
start learning
cram (a test)
dobra ocena
start learning
high mark / score
oblać test
start learning
fail a test
nie poradzić sobie na teście
start learning
do miserably on a test
zawalić test
start learning
flunk a test
nadzorca
start learning
supervisor
menedżer
start learning
manager
wykonawca
start learning
executive
dyrektor
start learning
director
dyrektor naczelny
start learning
chief executive officer
księgowy
start learning
accountant
robotnik wykwalifikowany
start learning
skilled worker
Pracownik niewykwalifikowany
start learning
unskilled worker
początkujący pracownik
start learning
entry-level employee
pracownik fizyczny
start learning
blue-collar worker
pracownik umysłowy
start learning
white-collar worker
urzędnik
start learning
union official
Lekarz / lekarz
start learning
physician/doctor
pielęgniarka na przyuczeniu
start learning
registered, practical nurse
Fizjoterapeuta
start learning
physical therapist
laborant
start learning
lab technician
dietetyk
start learning
dietitian
mechanik samochodowy
start learning
auto mechanic
mechanik od maszyn rolniczych
start learning
farm equipment mechanic
technik od klimatyzacji
start learning
air-conditioning technician
informatyk
start learning
computer technician
instalator telefonów
start learning
telephone installer
reporter
start learning
reporter
operator kamery
start learning
camera operator
korespondent
start learning
correspondent
redaktor
start learning
editor
murarz
start learning
construction worker
stolarz
start learning
carpenter
hydraulik
start learning
plumber
elektryk
start learning
electrician
inżynier lotniczy
start learning
aerospace engineer
inżynier chemiczny
start learning
chemical engineer
inżynier
start learning
civil engineer
inżynier górnictwa
start learning
mining engineer
inżynier przemysłowy
start learning
industrial engineer
znaleźć pracę
start learning
get/find work
wykonywać pracę
start learning
do work
szukać pracy
start learning
look for work
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
oferta pracy
start learning
offer a job
wykonać zadanie
start learning
do a job
zarabiać na życie
start learning
make a living
jak zarabiasz na życie?
start learning
what do you do for a living?
zarabiać na życie
start learning
earn a living
chodzić na nocne/dzienne zmiany
start learning
to work the night/day shifts
pracować według grafiku
start learning
to be on flextime
strajkowac
start learning
to go / be on strike
byc zwolnionym
start learning
to be fired
zostać zwolnionym (z powodu braku pracy do wykonania)
start learning
to be laid off
zostać zwolnionym
start learning
made redundant
być na bezrobociu
start learning
to be unemployed
odejść z pracy
start learning
to resign / quit
złożyć wypowiedzenie
start learning
to give notice
uzyskać awans
start learning
to be promoted / to get a promotion
być pracoholikiem
start learning
to be a workaholic
pracować na dwa etaty
start learning
to moonlight
rzeźbiarstwo
start learning
sculpture
architektura
start learning
architecture
ceramika
start learning
ceramics
biografie
start learning
biographies
Powieści
start learning
novels
opowiadania
start learning
short stories
dramaty
start learning
drama, plays
poezja
start learning
poetry
sztuka
start learning
the arts
dzieło sztuki
start learning
fine art = art
sztuka fotografii, poezji
start learning
the art of photography, poetry
wystawa sztuki
start learning
arts page
występ, przedstawienie
start learning
production, performance
obsada
start learning
cast
wspaniały występ
start learning
marvelous performance
entuzjastyczne recenzje
start learning
rave reviews
Eksponat, wystawa
start learning
exhibit, exhibition
jazda na rolkach
start learning
in-line skating
windsurfing
start learning
windsurfing
kręgle
start learning
bowling
bilard
start learning
pool, billards
jazda konna
start learning
horseback riding
wyścigi samochodowe
start learning
auto racing
kij golfowy
start learning
golf club
rakietka do squasha / tenisa / badmintona
start learning
squash / tennis / badminton racquet
łuk
start learning
archery bow
paletka do tenisa stołowego
start learning
table tennis, ping- pong paddle
kij bejsbolowy
start learning
baseball bat
wędka
start learning
fishing rod / line
kij hokejowy
start learning
hockey stick
kula do bilarda
start learning
billards cue
wiosło kajakowe
start learning
canoeing paddle
wiosło wioślarskie
start learning
rowing oar
1. rzut dyskiem 2. dysk
start learning
discus
1. oszczep 2. rzut oszczepem
start learning
javelin
skok wzwyż
start learning
high jump
skok w dal
start learning
long jump
skok o tyczce
start learning
pole vault
sprinter
start learning
sprinter
długodystansowiec
start learning
long-distance runner
jogging
start learning
jogging
wygrać / przegrać o punkty/ gole/ wybicia
start learning
won / lost by points / goals / runs
pobił rekord
start learning
broke the record
ustanowił nowy rekord
start learning
set a new record
utrzymać rekord
start learning
holds the record
pokonać
start learning
beat

You must sign in to write a comment