Success Upper Intermediate Unit 4

 0    131 flashcards    phelkowski94
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdumienie
start learning
amazement
niespokojnie
start learning
anxiously
docenić
start learning
appreciate
zadziwiać
start learning
astonish
przypisywać
start learning
attribute
być pomysłodawcą
start learning
be the brains behind
dziwaczny
start learning
bizarre
ruchowe
start learning
bodily-kinaesthetic
błyskawica
start learning
bolt of lighting
zwiększać, wspomagać działanie
start learning
boost
śmierć mózgu
start learning
brain dead
tęga głowa
start learning
brainbox
bezmózgi
start learning
brainless
burza mózgów
start learning
brainstorm
pranie mózgu
start learning
brainwash
olśnienie
start learning
brainwave
rozgarnięty
start learning
brainy
połysk
start learning
brilliance
szczotka
start learning
brush
wywołać
start learning
call out
klasyfikować
start learning
categorise
konsekwentny
start learning
consistent
koordynacja
start learning
coordination
rada
start learning
council
przejazd
start learning
crossing
ciekawy
start learning
curious
ogłuszający
start learning
deafening
postęp
start learning
development
przebranie
start learning
disguise
niepokój
start learning
dismay
krawędź
start learning
edge
efektywny
start learning
effective
cesarzowa
start learning
empress
skończyć
start learning
end up
wyjątkowy
start learning
exceptionally
ekscytująco
start learning
excitedly
zawołać, wykrzyknąć
start learning
exclaim
wyczerpany
start learning
exhausted
niezwykły
start learning
extraordinary
gwałtownie otwierać
start learning
fly open
częsty
start learning
frequent
wesołe miasteczko
start learning
fun fair
wściekły
start learning
furious
uzdolnienia
start learning
gifts
dotykać, radzić sobie z czymś
start learning
handle
przerażony
start learning
horrified
domownicy, gospodarstwo domowe
start learning
household
szum, brzęczenie
start learning
hum
humanitarny
start learning
humanitarian
pośpiech
start learning
hurry
uderzenie, wpływ
start learning
impact
wpływ
start learning
influence
badać
start learning
inspect
inteligencja
start learning
intelligence
osobowy
start learning
interpersonal
nietolerancyjny
start learning
intolerant
introspekcyjny
start learning
introspective
położyć się
start learning
lie down
długość życia
start learning
life span
błyskawica
start learning
lightening
bezwładny
start learning
limp
języowy
start learning
linguistic
logika
start learning
logic
logiczno-matematyczny
start learning
logic-mathematical
pragnąć
start learning
long to
twórca
start learning
maker
mistrz
start learning
master
mechanizm
start learning
mechanism
członkostwo
start learning
membership
wielokrotny
start learning
multiple
pomnażać
start learning
multiply
muzyczny
start learning
musical
sterować
start learning
navigate
nerwowo
start learning
nervously
niedostrojony
start learning
out of tune
fizyk
start learning
physicist
skorzystać z czyjejś wiedzy
start learning
pick someone's brain
dumać
start learning
ponder
pochwała
start learning
praise
modlitwa
start learning
pray
preferencja
start learning
preference
geniusz
start learning
prodigy
zawód
start learning
profession
płodny
start learning
prolific
psychoanalityk
start learning
psychoanalyst
poręcz
start learning
railing
leśniczy
start learning
ranger
odniesienie
start learning
reference
odbijać, rozmyślać
start learning
reflect
ważność
start learning
relevance
ulga
start learning
relief
czując ulgę
start learning
relieved
niechętnie
start learning
reluctantly
niespokojny
start learning
restless
rola
start learning
role
honorarium, rodzina królewska
start learning
royalty
żeglować
start learning
sail
wyszukać
start learning
seek out
skrępowany
start learning
self-conscious
orientacja w terenie
start learning
sense of direction
znaczący
start learning
significant
podobieństwo
start learning
similarity
umiejętnie
start learning
skilfully
zatrzasnąć z hukiem
start learning
slam shut
prześliznąć się
start learning
slip through
dzióbek dzbanka
start learning
spout
otworzyć się gwałtownie
start learning
spring open
scena
start learning
stage
stem
start learning
łodyga
wystawać
start learning
stick out
nieruchomy
start learning
still
uderzać
start learning
strike
spacer
start learning
stroll
potknąć się
start learning
stumble
zamknąć się samo
start learning
swing shut
dygotać, dreszcz
start learning
thrill
grzyb trujący
start learning
toadstoll
pień drzewa
start learning
tree trunk
uruchomić
start learning
trip
kąpielówki
start learning
trunks
punkt zwrotny
start learning
turning point
nieświadomy
start learning
unconscious
nieskoordynowany
start learning
uncoordinated
myśleć
start learning
use your brain
różnorodność
start learning
variety
wizualny
start learning
visual
wędrówka
start learning
wander
cud, zdumienie
start learning
wonder
opracować
start learning
work out
pakować
start learning
wrap
wrzask, ryk
start learning
yell

You must sign in to write a comment