Success and failure

 0    25 flashcards    bjanowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stos gotówki/ zapas/zasób
start learning
cash pile/ cash mountain
kupić inną firmę
start learning
buy other company/ make aquisitions
pojawć się
Długi często pojawiają się w tych kombinacjach
start learning
occur
ebts often occurs in these combinations
obsługa zadłużenia
start learning
debt servicing
obciążenie długiem
start learning
debt burden
kryzys zadłużenia
start learning
debt crisis
Debt crisis is when a company can no longer pay its debt as planned
restrukturyzacja zadłużenia
Musimy restrukturyzować zadłużenie
start learning
debt rescheduling/ debt restructuring
we have to restructure (reschedule) a debt
nie dokonywać płatności
start learning
default
uzdrowienie gospodarki
start learning
economic recovery
estuktuzacja, odwrócenie negatwneg trendu
start learning
turning round
A company doctor is an expert in turning round an ailing (sick, troubled) company
dofinansowanie, pomoc finansowa (rzecz.)
start learning
bailout
ratowanie
start learning
rescue
dofinansować (czasownik)
start learning
bail out (verb)
poprawa sytuacji gospodarczej
start learning
economic recovery
niepowodzenie, upadek (w biznesie)
start learning
collapse
wyjść z biznesu
start learning
get out of business
wnioskować o ochronę przed upadłością przed wierzycielami
start learning
filing for bankruptcy protection from creditors
niewypłacalność
start learning
insolvency
niewypłacalny, zbankrutowany
start learning
insolvent, bankrupt
firma idzie do likwidacji
start learning
the company goes into liquidation
firma idzie do przymusowej egzekucji
start learning
the company goes into receivership
firma idzie do syndyka
start learning
the company goes to a trustee/ administrator
wyprzedaż majątku likwidowanej firmy
Syndyk jest specjalistą od wyprzedaży majątku
start learning
wind up, receivership
Receiver is a specialist who wind up the company
koniec funkcjonowania firmy
start learning
ceases trading
When a company is wound up it ceases trading and no longer exists
Firma upada
start learning
The company collapses, goes bankrupt/ goes bust

You must sign in to write a comment