strona 8-9

 0    54 flashcards    zofiazofijska
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

środowisko
start learning
environment

niepokoić, dokuczać, denerwować
start learning
annoy

używać, wykorzystywać
start learning
use

najpierw, po pierwsze
start learning
First of all

się, siebie, sami
start learning
ourselves

pocieszać
start learning
cheer

naradzać się
start learning
powwow

brzeg jeziora
start learning
lakeside

wpływać, oddziaływać
start learning
affect

popierać, pomagać, dopomóc, udzielać pomocy
start learning
support

oszukać, okłamać
start learning
deceive

powinność
start learning
duty, should

oszczędność, ostrożność
start learning
chariness

odbijać, odzwierciedlać
start learning
mirror

śpieszyć się
start learning
hurry

hurry

pośredni, średnio zaawansowany
start learning
Intermediate

one must

zastosować, złożyć wniosek
start learning
apply

denerwujący, męczący
start learning
wearing


easier

ludzkość, człowieczeństwo
start learning
humanity

człowiek, ludzki
start learning
human

cały, cała
start learning
whole

jeżeli nie, gdyby nie
start learning
unless

bać się, lękać się
start learning
dread

dreadfully

gorszy, gorzej
start learning
worst

żartować
start learning
joke


grzeczność, uprzejmość
start learning
politeness

same w sobie
start learning
themselves

Activities

ostry, gwałtowny
start learning
sharp

zamknąć się
start learning
shut up

choć, chociaż, mimo że
start learning
although

behind

kujon, wkówać
start learning
swot

poczucie, sens, rozsądek
start learning
sense

nosić, nieść, nieść ze sobą
start learning
carry

broad

strong-willed

victim

w zależności, zależnie
start learning
depending

depend

zamknięty
start learning
closed

uporządkować
start learning
tidy


niechlujny
start learning
untidy

tremble

niekontrolowany
start learning
uncontrolled

ruch, gest
start learning
movement

variety


You must sign in to write a comment