STRONA 6 SEASON 15

 0    71 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
He’s sunbathing at the beach.
start learning
On opala sie na plaży.
Desert is an uninhabited place.
start learning
Pustynia jest niezamieszkanym miejscem.
Sebastian rented a room in a small house.
start learning
Sebastian wynajoł pokój w małym pensjonacie...
Staying at a youth hostel would be the cheapest option.
start learning
Pobyt w schronisku młodzieżowym będzie najtańszym rozwiązaniem.
• During their trip across Europe, they stayed mainly at youth hostels.
start learning
Podczas podróży po Europie, oni przebywali głównie w schroniskach młodzieżowych.
We've booked a room at a motel.
start learning
My mamy zarezerwowany pokój w motelu.
The motel was old, but well maintained
start learning
Motel był stary, ale dobrze utrzymane
I checked into a roadside motel.
start learning
Zameldowałem sie w przydrożnym motelu.
• You live in a block of flats in this street.
start learning
Mieszkasz w bloku mieszkalnym na ulicy.
The front door of the apartment building was locked
start learning
Drzwi frontowe budynku mieszkalnego były zamknięte.
She must rent an apartment in Warsaw.
start learning
Ona musi wynająć mieszkanie w Warszawie.
• He wants to rent something in the autumn.
start learning
On chce wynająć coś na jesien.
The house Sebastian rents is in a good neighbourhood
start learning
Dom ktury wynajmuje Sebastian jest w dobrym sąsiedztwie
They moved to London
start learning
Oni przenieśli się do Londynu
• We have moved house twice in a year.
start learning
My przeprowadziliśmy sie dwa razy w roku.
• I need someone to help me move house.
start learning
Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi przeprowadzić sie.
What is the world's largest city?
start learning
Jakie jest największe miasto na świecie?
You’ve always wanted to travel around the world.
start learning
Zawsze chciałeś podróżować po świecie.
People from all over the world come to visit this museum.
start learning
Ludzie z całego • We were promoted to regional managers. wiata przyjeżdżają, aby odwiedzić to muzeum.
It is an example of a volcanic rock.
start learning
Jest to przykład skały wulkanicznej.
Climbing rocks is one of her favourite leisure time activities
start learning
Wspinaczka po skałkach jest jednym z jej ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu.
The tunnel was cut in the rock.
start learning
Tunel został wycięty w skale.
He grew up in the countryside, surrounded by nature.
start learning
On wychował się na wsi, w otoczeniu przyrody.
The forces of nature are often unpredictable.
start learning
Siły natury są często nieprzewidywalne.
Sebastian reached the top of the mountain.
start learning
Sebastian dotarł na szczyt góry.
They could see only the top of his head from behind the fence.
start learning
Oni widzieli tylko czubek głowy zza ogrodzenia.
• We were promoted to regional managers.
start learning
My zostaliśmy awansowani na kierowników regionalnych.
• I spoke a lot about regional development in Poland.
start learning
Mówiłem dużo o rozwoju regionalnym w Polsce.
You lived in the western region of the country.
start learning
Mieszkałeś w zachodnim regionie kraju.
It is one of the richest regions of the country.
start learning
Jest to jeden z najbogatszych regionów kraju.
She’s the luckiest girl in the world.
start learning
Ona jest najszczęśliwszą dziewczyną na świecie.
We almost got lost in the dense forest.
start learning
My prawie zgubiliśmy się w gęstym lesie.
• Nothing in the world could comfort me.
start learning
Nic na świecie nie może mnie pocieszyć.
You live in a small village by the ocean.
start learning
Żyjesz w małej wiosce nad oceanem.
• She grew up on the ocean.
start learning
Ona dorastała nad oceanie.
He stayed in a small village by the sea.
start learning
On przebywał w małej viosce nad morzem.
The boat headed towards open sea.
start learning
Łódź kierowała się na otwarte morze
• She was sitting by the river.
start learning
Ona siedziała przy rzece.
• The River Nile flows through Egypt.
start learning
Rzeka Nil płynie przez Egipt.
• Coast is the area where the sea meets the land.
start learning
Wybrzeże to obszar, gdzie morze spotyka się z lądem...
Sebastian drove along the coast to Sopot.
start learning
Sebastian pojechał wzdłuż wybrzeża do Sopotu.
• They dream about crossing the USA coast to coast.
start learning
Oni marzą o przemierzeniu USA od wybrzeża do wybrzeża.
• We bought a house by the seaside.
start learning
My kupiliśmy dom nad morzem.
• I spent my summer vacation by the seaside.
start learning
Spędziłem moje wakacji nad morzem.
You spent your holiday in small village on the coast.
start learning
Spędziłeś swoje wakacje w małej wiosce na wybrzeżu.
• New York is on the East Coast.
start learning
Nowy Jork jest na wschodnim wybrzeżu.
• Los Angeles is the biggest city of the West Coast.
start learning
Los Angeles jest największym miastem na zachodnim wybrzeżu.
• Australia is the world's smallest continent.
start learning
Australia jest najmniejszym kontynentem na świecie.
She promises she won’t do that ever again.
start learning
Ona obiecuje, że nie zrobi tego nigdy wiencej.
During this trip he travelled across the continent.
start learning
Podczas tej wycieczki on podrużował po całym kontynencie.
After three months on the boat Sebastian dreams about dry land.
start learning
Po trzech miesiącach na łodzi Sebastian marzy o suchym lądzie.
They can find some place up in the mountains.
start learning
Oni mogą znaleźć jakieś miejsce w górach.
We spent our holiday in the mountains.
start learning
My spędziliśmy nasze wakacje w górach.
They have a small house in the mountains.
start learning
Oni mają mały domek w górach.
It was difficult to cycle up the hill.
start learning
Ciężko było wjechać rowerem na wzgórze.
• We saw him standing on the top of the hill.
start learning
My widzieliśmy go stojącego na szczycie wzgórza.
• She was looking down upon a lovely valley.
start learning
Ona patrzyła w dół na wspaniałą dolinę...
He went to the San Gabriel Valley.
start learning
On pojechał do Doliny San Gabriel.
• We went on a walk to the forest.
start learning
My poszliśmy na spacer do lasu.
• Tropical forests are the lungs of our planet.
start learning
Lasy tropikalne są płucami naszej planety.
• Where is Sebastian’s wallet? I can’t see it anywhere.
start learning
• Gdzie jest portfel Sebastiana? Nie widzę go nigdzie
They won’t find a better deal anywhere in the city.
start learning
Oni nie znajdą nigdzie lepszej oferty w mieście.
• This is our country. We don’t want to live anywhere else.
start learning
• To jest nasz kraj. Nie chcemy mieszkać nigdzie indziej.
• Sebastian didn’t have anywhere to go
start learning
Sebastian nie miał dokąd pójść
Where was she?
start learning
Gdzie ona była?
• Where were you last night? Nowhere.
start learning
Gdzie byłeś ostatniej nocy? Nigdzie.
• She isn’t going anywhere.
start learning
Ona nigdzie nie idzie.
They’re going nowhere.
start learning
Oni nigdzie nie idą
There isn't anywhere where I could use a phone.
start learning
Nie ma tutaj miejsca, gdzie mógłbym skorzystać z telefonu.
There's nowhere, where it's allowed to smoke.
start learning
Nie ma nigdzie miejsca, gdzie wolno palić.
coast
start learning
coast in English
wybrzeże

You must sign in to write a comment