STRONA 5 SEASON 15

 0    69 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
She’s sunbathing at the beach.
start learning
Ona opala sie na plaży.
Desert is an uninhabited place.
start learning
Pustynia jest niezamieszkanym miejscem.
• He rented a room in a small quest house.
start learning
On wynajął pokój w małym pensjonacie.
Staying at a youth hostel would be the cheapest option.
start learning
Pobyt w schronisku młodzieżowym będzie najtańszym rozwiązaniem.
During his trip across Europe, Sebastian stayed mainly at youth hostels.
start learning
Podczas jego podróży po Europie, Sebastian przebywał głównie w schroniskach młodzieżowych.
They booked a room at a motel
start learning
Oni zarezerwowali pokój w motelu
The motel was old, but well maintained
start learning
Motel był stary, ale dobrze utrzymane
We checked into a roadside motel
start learning
My zameldowaliśmy sie w przydrożnym motelu
• I live in a block of flats in this street.
start learning
Mieszkam w bloku na tej ulicy.
The front door of the apartment building was locked
start learning
Drzwi frontowe budynku mieszkalnym zostały zamknięte.
You must rent an apartment in Warsaw.
start learning
Musisz wynająć mieszkanie w Warszawie.
• She wants to rent something in the autumn.
start learning
Ona chce wynająć coś na jesien.
The house he rents is in a good neighbourhood.
start learning
Dom ktury on wynajmuje jest w dobrym sąsiedztwie.
• Sebastian moved to London.
start learning
Sebastian przeniósł się do Londynu.
They have moved house twice in a year.
start learning
Oni przeprowadzali sie dwa razy w roku.
• We need someone to help us move house.
start learning
Potrzebujemy kogoś, kto pomoże nam przeprowadzić sie
What is the world's largest city?
start learning
Jakie jest największe miasto na świecie?
• I've always wanted to travel around the world.
start learning
Zawsze chciałam podróżować po świecie.
• People from all over the world come to visit this museum.
start learning
Ludzie z całego świata przyjeżdżają, aby odwiedzić to muzeum.
Climbing rocks is one of your favourite leisure time activities.
start learning
Wspinaczka po skałkach jest jednym z twoich ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu.
The tunnel was cut in the rock.
start learning
Tunel został wycięty w skale.
• She grew up in the countryside, surrounded by nature.
start learning
Ona dorastała na wsi, w otoczeniu przyrody.
• The forces of nature are often unpredictable.
start learning
Siły natury są często nieprzewidywalne.
He reached the top of the mountain.
start learning
On dotarł na szczyt góry.
• Sebastian could see the top of head from behind the fence.
start learning
Sebastian widział czubek głowy zza ogrodzenia.
• They were promoted to regional managers.
start learning
Oni zostali awansowani na kierowników regionalnych.
• We spoke a lot about regional development in Poland.
start learning
My rozmawialiśmy • dużo o rozwoju regionalnym w Polsce.
I lived in the western region of the country.
start learning
mieszkałem w zachodnim regionie kraju.
• It is one of the richest regions of the country.
start learning
Jest to jeden z najbogatszych regionów kraju.
• You’re the luckiest man in the world.
start learning
Jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
She almost got lost in the dense forest.
start learning
Ona prawie zgubiła się w gęstym lesie.
Nothing in the world could comfort him.
start learning
Nic na świecie nie mogło go pocieszyć.
• Sebastian lives in a small village by the ocean.
start learning
Sebastian mieszka w małej wiosce nad oceanem.
• They grew up on the ocean.
start learning
Oni dorastali na oceanem.
We stayed in a small village by the sea.
start learning
My zatrzymaliśmy się w małej wiosce nad morzem.
• The boat headed towards open sea.
start learning
Łódź kierowała się na otwarte morze.
• I was sitting by the river.
start learning
Ja siedziałem przy rzece.
• The River Nile flows through Egypt.
start learning
Rzeka Nil płynie przez Egipt.
Coast is the area, where the sea meets the land.
start learning
Wybrzeże to obszar, gdzie morze spotyka się z lądem.
You drove along the coast to Sopot.
start learning
Ty pojechałeś wzdłuż wybrzeża do Sopotu.
• She dreams about crossing the USA coast to coast.
start learning
Ona marzy o przemierzeniu USA od wybrzeża do wybrzeża.
• He bought a house by the seaside.
start learning
On kupił dom nad morzem.
• Sebastian spent his summer vacation by the seaside.
start learning
Sebastian spędzał letnie wakacje nad morzem.
They spent their holiday in a small village on the coast.
start learning
Oni spędzili swoje wakacje w małej wiosce na wybrzeżu.
• New York is on the East Coast.
start learning
Nowy Jork jest na wschodnim wybrzeżu.
• Los Angeles is the biggest city of the West Coast.
start learning
Los Angeles jest największym miastem na zachodnim wybrzeżu.
• Australia is the world's smallest continent.
start learning
Australia jest najmniejszym kontynentem na świecie.
• We promise we won’t do that ever again.
start learning
My obiecujemy, że nie zrobi tego nigdy wiencej...
During this trip I travelled across the continent.
start learning
Podczas mojej podróży podróżowałem po całym kontynencie.
After three months on the boat we dream about dry land.
start learning
Po trzech miesiącach na łodzi my marzymy o suchym lądzie
She can find some place up in the mountains.
start learning
Ona może znaleźć jakieś miejsce w górach.
• He spent his holiday in the mountains.
start learning
On spędzał wakacje w górach.
• My parents have a small house in the mountains.
start learning
Moi rodzice mają mały domek w górach.
It was difficult to cycle up the hill.
start learning
Ciężko było wjechać rowerem na wzgórze.
• They saw him standing on the top of the hill.
start learning
Oni widzieli go stojącego na szczycie wzgórza.
I was looking down upon a lovely valley.
start learning
Patrzyłem w dół na wspaniałą dolinę.
You went to the San Gabriel Valley.
start learning
Pojechałeś do Doliny San Gabriel.
• She went on a walk to the forest.
start learning
Ona poszła na spacer do lasu.
• Where is his wallet? I can’t see it anywhere.
start learning
• Gdzie jest jego portfel? Nie widzę go nigdzie
• Sebastian won’t find a better deal anywhere in the city.
start learning
Sebastian nie znajdzie lepszej oferty nigdzie w mieście.
• This their country, they don’t want to live anywhere else.
start learning
To jest ich kraj, oni nie chcą mieszkać nigdzie indziej.
• I didn’t have anywhere to go.
start learning
Nie miałem dokąd iść.
• Where were you?
start learning
Gdzie byłeś?
Where was she last night? Nowhere.
start learning
Gdzie ona była ostatniej nocy? Nigdzie.
• He isn’t going anywhere.
start learning
On nigdzie nie idzie.
You’re going nowhere.
start learning
Nigdzie nie idziesz...
There isn’t anywhere where she could use a phone.
start learning
Nie ma tam miejsca, gdzie mogła ona skożystać z telefonu.
There's nowhere, where it's allowed to smoke.
start learning
Nie ma nigdzie miejsca, gdzie wolno palić.
coast
start learning
coast in English
wybrzeże

You must sign in to write a comment