STRONA 1 SEASON 5

 0    60 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

I’m not talking about myself.
start learning
Ja nie mówię o sobie.

The police says that they got a thief
start learning
Policja mówi, że dostała, złapała złodzieja

They live on the second floor.
start learning
Oni mieszkają na drugim piętrze.

The boss was absent, so we had very long lunch break.
start learning
Szef był nieobecny, więc mieliśmy bardzo długą przerwę na lunch.

The lights of the village were visible to the left.
start learning
Światła wsi były widoczne po lewej stronie.

It's not snowing outside.
start learning
Nie pada śnieg na dworze.

It's not raining outside.
start learning
Nie pada deszcz na dworze.

I later found out that she had been lying to me.
start learning
Ja późno dowiedziałem się, że ona mnie okłamuje.

How do you pronounce it?
start learning
Jak się to wymawia?

She caught the ball.
start learning
Ona złapała piłkę.

Tea and coffee will be provided.
start learning
Herbata i kawa będzie zapewniona.

This is a feast for the senses.
start learning
To jest uczta dla zmysłów.

She put a slice of ham on her roll.
start learning
Ona położyła plaster szynki na swoją bułke.

I spread the map out on the table.
start learning
Rozłożyłem mapę na stole.

Sebastian needs to get you to do this his way.
start learning
Sebastian musi dotrzeć do ciebie aby zrobiłe to jego sposobem

I need to get him to do this my way.
start learning
Muszę dotrzeć do niego by zrobił to na mój sposób.

How about some dessert?
start learning
Co powiesz na deser?

We got off a train at the next station.
start learning
Wysiedliśmy z pociągu na najbliższej stacji.

A bus gets to the centre city slowly.
start learning
Autobus dociera do centrum miasta powoli.

They were lying on a bed.
start learning
Oni leżeli na łóżku.

You felt pain in your leg.
start learning
Czułeś ból w nodze.

He went to London last spring.
start learning
Udał się do Londynu wiosną ubiegłego roku.

So, in other word our flight got cancelled.
start learning
Tak więc, innymi słowy nasz lot odwołano.

She has put her bag on the floor.
start learning
Ona położyła torbę na podłodze.

He’s beginning to annoy me.
start learning
On zaczyna mnie drażnić.

I’ll get him for that
start learning
Dorwe go za to

The dinner was a real feast
start learning
Obiad był prawdziwą ucztą

Try to keep your desk tidy.
start learning
Staraj się zachować porządek na biurku.

I’m getting another round of drinks.
start learning
Stawiam następną kolejkę.

Their garden is very tidy.
start learning
Ich ogród jest bardzo schludny.

Several thousand people protested against abortion.
start learning
Kilka tysięcy osób protestowało przeciwko aborcji.

Then she got into her car and drove away.
start learning
Wtedy wsiadła do samochodu i odjechała

Please don’t interrupt me.
start learning
Proszę mi nie przerywać.

I’ve seen a few cars I liked
start learning
Widziałem kilka samochodów kture mi sie spodobały

Did you get that address Sebastian?
start learning
Czy masz ten adres, Sebastianie?

Let’s meet in the central square at 11 a.m.
start learning
Spotkajmy się na centralnym placu godzinie 11

What time do you suggest we meet?
start learning
O kturej godzinie sugerujesz się spotkać?

I got shouted by a stranger.
start learning
Zostałem skrzyczany przez nieznajomego.

There was a visible change in her look.
start learning
Była widoczna zmiana w jej wyglądzie.

He told me this story to get me
start learning
Opowiedział mi tę historię, żeby mnie dostać

When is the last time you saw him?
start learning
Kiedy ostatni raz go widziałeś?

Poland is in the central Europe.
start learning
Polska jest w Europie Środkowej.

Have you got a map?
start learning
Czy masz mapę?

The kids help me to get meal done.
start learning
Dzieciaki mi pomagają zrobić posiłek.

They left the child alone in the house.
start learning
Oni zostawili dziecko same w domu.

I’m sorry, but I don’t understand the last sentence.
start learning
Przykro mi, ale nie rozumiem ostatniego zdania.

My car broke down several times.
start learning
Mój samochód zepsuł się kilka razy.

She got the job.
start learning
Ona dostała pracę.

Do you get it now?
start learning
Czy rozumiesz teraz?

I don’t get how he could break up with you.
start learning
Nie rozumiem, jak on mógł z tobą zerwać.

They got into the bed.
start learning
Oni poszli spać

Sebastian suggested two minor changers.
start learning
Sebastian zaproponował dwie drobne zmiany.

She approved the rest.
start learning
Ona zatwierdziła resztę.

Sebastian would rather do it alone.
start learning
Sebastian wolałby raczej zrobić to sam.

She wanted to tell you.
start learning
Ona chciała powiedzieć tobie.

We just wanted to do it.
start learning
My chcieliśmy po prostu to zrobić.

She told him not to come to work.
start learning
Ona powiedziała mu, nie przychoć do pracy.

I just started to do this job.
start learning
Właśnie zacząłem robić tę pracę.

sentence in English
zdanie

do you keep your place of work clean?
start learning
Czy trzymasz swoje miejsce pracy w czystości?


You must sign in to write a comment