Stormin' Normans

 0    123 flashcards    teachertom
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Normans were squidged into a corner of northern France
start learning
Normani byli vmáčknutí v rohu Severní Francie
she sneered
start learning
ušklíbla se
as The mauled Mathilda lay battered
start learning
jak zbitá a Matylda ležela zmlácená
the soldiers didn't want to gravel so...
start learning
vojáci se nechtěli plazit takže
weird? wacky?
start learning
zvláštní? šílený?
a murdering meanie like Mabel
start learning
vražedný Lakomec jako mable
but he was a poorly man
start learning
ale byl to ubohý muž
wimp
start learning
slaboch
you would probably have got a clout from Olaf the Stout
start learning
pravděpodobně by jsi dostal pecku od Olafa podsaditého
scrummy!
start learning
delikátní
peculiar poulaines
start learning
zvláštní boty se zahnutou špičkou
naughty bits
start learning
genitálie
deadly nightshade plant
start learning
smrtící rostlina noční můry
dolly
start learning
krytka na díru ve stanu
and scoff them
start learning
a posmívat se jim
slap-bang
start learning
facka
they often build them slap bang in the middle of the town
start learning
často je stavěli tak rychle jako facka uprostřed města
to get battered
start learning
být zbit
but got battered in the brain
start learning
ale dostal do mozku
hearth
start learning
krb
the fire at your Castle hearth
start learning
oheň ve vašem hradním krbu
take a pasting
start learning
dostat nakládačku
old Harold took a pasting
start learning
starý Herold dostal nakládačku
courtier
start learning
dvořan
the courtiers in his castle whispered
start learning
zašeptali dvořané v jeho zámku
layabout
start learning
darmošlap
layabout lout of a lad
start learning
rozložení chlapce
lout
start learning
klacek
frock
start learning
šatečky
put on his best frock
start learning
oblékněte si své nejlepší šaty
Squillion
start learning
hromada, kupa
embroided by himself with a squillion sequins
start learning
vyšívaný samým bilionem flitrů
wondrous
start learning
úžasné
wonderous art
start learning
úžasné umění
chuffed
start learning
potěšen
I am chuffed to fluffy fairy feathers
start learning
jsem rozcuchaný jak nafoukaná peříčka víl
wriggling
start learning
kroutit
saw the white linen bundle wriggling
start learning
viděl, jak se bílý povlečení kroutí
warble
start learning
švitořit
wail
start learning
naříkat
and wailed: my baby
start learning
a kvíleli: moje dítě
stocks
start learning
kláda
parade them in the stocks
start learning
ukazovali je v kládě
snort
start learning
šňupat
the European Dr snorted
start learning
evropský doktor odfrkl
tot
start learning
batole
Scholastic aptitude test
start learning
test způsobilosti ke studiu
cool classroom capers
start learning
skvělý eskapády ve třídě
prod the oxen
start learning
pobídnout voly
Grindstone
start learning
Brus
conkers
start learning
hra s kaštany
bonkers
start learning
šílenci
a meat skewer
start learning
špíz na maso
shinbone
start learning
holenní kost
pooch
start learning
pes hovorově
ice way
start learning
nákladný způsob
that's an ice way to save money
start learning
to je nákladný způsob jak ušetřit peníze
blighters
start learning
kámoši
they killed the little blighters
start learning
zabili malé kámoše
fiends
start learning
ďáblové
frightened all feathered fiends
start learning
vystrašilo všechny opeřené ďábly
to pebble dash
start learning
dávat kamínky do omítky
he has been Pebble dashed
start learning
byl uoblázkován k smrti
Quintain
start learning
terč pro rytíře
riding and charging at Targets-quintains
start learning
ježdění a cvičení se v útoku na rytířské cíle
glint
start learning
záblesk
his knife glinted in the Moonlight
start learning
jeho nůž se zazářil v měsíčním světle
Dire
start learning
Katastrofální
Dire death
start learning
strašlivá smrt
piles
start learning
hemeroidy
Stephen had a nasty condition called piles
start learning
Steven měl strašlivou chorobu zvanou hemeroidy
harrying
start learning
ničení
the harrying of the north when he destroyed the whole region
start learning
ničení severu když zničil celý region
to steel
start learning
zocelit
we have been steeling ourselves for the return of duke William's armies
start learning
Snažili jsme se zocelit kvůli návratu armád vévody Viléma
clatter
start learning
klapot
a rider clattered into the marketplace
start learning
na trh vjel jezdec za kapotu koňských kopyt
rumbles
start learning
rachotí
there were rumbles of rebellion
start learning
Byli tam zvuky rebelie
Peek
start learning
Nahlédnout
do not try to get into his coffin for a quick peek
start learning
nesnažte se rychle dostat do jeho rakve na kukačku
lo
start learning
hle
to stagger
start learning
pohybovat se nejistě
the bishop staggered out
start learning
biskup vrávoral ven
Bash
start learning
mlátit
The Basher Bishop
start learning
biskup mlátička
grout
start learning
4 pence
as bent as a nine-groat piece
start learning
tak ohnutý jako devíti Pencovka
scoop
start learning
lopatka
set about
start learning
vyrazit
if you are a dummy at summies
start learning
pokud jste figuríny na vrcholech
what a popish plonker
start learning
Jaký papežský trouba
John
start learning
záchod
gruesome
start learning
příšerný
it's pretty gruesome
start learning
je to docela příšerné
The Water Mills had their wheels clogged with bodies
start learning
vodní mlýny měly svá kola zablokovány těly
clogged
start learning
ucpaný
crummy
start learning
mizerný
crummy Crusades
start learning
hrozné křížové výpravy
claret
start learning
bordó
Mead
start learning
Medovina
toot
start learning
tůtat
cheep
start learning
pípnout
warble
start learning
trylkovat
peep
start learning
pískat jako čerstvě narozené ptáče
it looks like we have blown it, lads
start learning
Vypadá to že jsme to podělali chlapi
spite
start learning
zášť
it must have been written with a bit of spite
start learning
Muselo to být napsáno s trochou zášti
trot
start learning
klus
he was forced to trot on the road
start learning
byl nucen klusat na silnici
smoldering coal
start learning
doutnající uhlí
slithering
start learning
klouzání
slithering snakes
start learning
plazící se hadi
sulked and went to bed for 2 years
start learning
zamrzl a šel spát na dva roky
singeing
start learning
trochu popálení
and risked singeing their piddling bits
start learning
riskovali popálení jejich nedůležitých částí
piddling
start learning
malicherný
Peddler
start learning
Podomní obchodník
pedlar
start learning
podomní obchodník
as the soldiers lashed out
start learning
jak vojáci vyrazili
Serb bullies barged into Kosovo
start learning
Srbští šikanovači se vrhli do Kosova
Cloister
start learning
Klášter
make a noise in the cloister
start learning
vydat hluk v clo

You must sign in to write a comment