State and society

 0    200 flashcards    mikisz090
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ambassador
start learning
ambasador
broken promises
start learning
złamane obietnice
coalition
start learning
koalicja
conservative
start learning
konserwatywny
constitution
start learning
konstytucja
democracy
start learning
demokracja
diplomat
start learning
dyplomata
election
start learning
wybory
election results
start learning
wyniki wyborów
an embassy
start learning
ambasada
go on record
start learning
wypowiadać się publicznie
government
start learning
rząd
head of state
start learning
głowa państwa
headquarters
start learning
główna siedziba
law
start learning
prawo
left-wing
start learning
lewicowy
liberal
start learning
liberalny
the Mayor
start learning
burmistrz
MP (memeber of parliament)
start learning
poseł
parliament
start learning
parlament
minister
start learning
minister
monarchia
start learning
monarchy
organization
start learning
organizacja
opposition
start learning
opozycja
political
start learning
polityczny
political debate
start learning
debata polityczna
political party
start learning
partia polityczna
a politician
start learning
polityk
politics
start learning
polityka
reform
start learning
reforma
right-wing
start learning
prawicowy
royal family
start learning
rodzina królewska
vote for
start learning
głosować na
voters
start learning
wyborcy
youth
start learning
młodzież
a city council
start learning
rada miejska
corporation
start learning
korporacja
country
start learning
państwo
European Union (EU)
start learning
Unia Europejska
local authority
start learning
władze lokalne
North Atlantic Treaty Organization
start learning
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
The United Nations
start learning
Organizacja Narodów Zjednoczonych
World Health Organization (WHO)
start learning
Światowa Organizacja Zdrowia
9/11
start learning
jedenasty wrzesnia
army
start learning
armia
blast
start learning
wybuch
bomb
start learning
bomba
ceasefire
start learning
zawieszenie broni
civilians
start learning
ludność cywilna
genocide
start learning
ludobójstwo
commit genocide
start learning
dopuścić się ludobójstwa
curfew
start learning
godzina policyjna
draft
start learning
pobór do wojska
duty
start learning
obowiązek
ethnic cleansing
start learning
czystka etniczna
fire a gun
start learning
strzelać z broni
Guerrilla forces
start learning
oddziały partyzanckie
invasion
start learning
inwazja
lay down arms
start learning
złożyć broń
machine gun
start learning
karabin maszynowy
martial law
start learning
stan wojenny
military alliance
start learning
sojusz wojskowy
prisoner of war
start learning
jeniec wojenny
religious extremist
start learning
ekstremista religijny
security
start learning
środki bezpieczeństwa
a soldier
start learning
żołnierz
Special forces
start learning
Siły specjalne
suicide bomber
start learning
samobójca
a target
start learning
cel
to threaten
start learning
grozić
terrorist attack
start learning
atak terrorystyczny
unarmed
start learning
nieuzbrojony
uniform
start learning
mundur
victory
start learning
zwycięstwo
a war
start learning
wojna
civil war
start learning
wojna domowa
cold war
start learning
zimna wojna
Guerrilla war
start learning
wojna Partyzancka
holy war
start learning
Święta wojna
nuclear war
start learning
wojna nuklearna
World War
start learning
wojna światowa
announce the verdict
start learning
ogłosić wyrok
to arrest
start learning
aresztować
an arson
start learning
podpalenie
be innocent
start learning
być niewinnym
burglary
start learning
kradzież z włamaniem
carry out
start learning
przeprowadzać
carry out an armed robbery
start learning
dokonać rozboju z bronią w ręku
carry out an arson attack
start learning
podpalać
carry out a mugging
start learning
dopuścić się napaści rabunkowej
commit
start learning
popełnić
commit a traffic offense
start learning
popełnić wykroczenie drogowe
commit a violent assault
start learning
dopuścić się brutalnej napaści
commit fraud
start learning
dopuścić się oszustwa
crime
start learning
przestępstwo
crime prevention
start learning
zapobieganie przestępczości
a criminal
start learning
przestępca
Cybercrime
start learning
cyberprzestępczość
defense
start learning
obrona
demand a ransom
start learning
domagać się okupu
deliberation
start learning
Namysł
firearm
start learning
broń palna
forge documents
start learning
podrabiać dokumenty
freedom
start learning
wolność
get a fine
start learning
dostać mandat
go on trial
start learning
mieć proces
hand over money to somebody
start learning
wręczyć komuś pieniądze
to hijack a plane
start learning
porwać samolot
hostage
start learning
zakładnik
take a hostage
start learning
wziąć zakładnika
increase
start learning
wzrost
a judge
start learning
sędzia
a jury
start learning
ława przysięgłych
life imprisonment
start learning
dożywocie
manslaughter
start learning
nieumyślne spowodowanie śmierci
money laundering
start learning
pranie brudnych pieniędzy
murder
start learning
morderstwo
first degree murder
start learning
morderstwo pierwszego stopnia
Park illegally
start learning
parkować w niedozwolonym miejscu
passer-by
start learning
przypadkowy świadek
penalty
start learning
kara
a pickpocket
start learning
kieszonkowiec
to plead guilty
start learning
przyznać się do winy
police officer
start learning
policjant
a prison
start learning
więzienie
property
start learning
nieruchomość
prosecutor
start learning
prokurator
punishment
start learning
kara
the punishment fits the crime
start learning
kara odpowiednia do winy
release
start learning
wypuścić
release from prison
start learning
wypuścić z więzienia
release on bail
start learning
wypuścić za kaucją
report an incident
start learning
zgłaszać zajście
rob a bank
start learning
napadać na bank
robbery
start learning
napad
run an internet scam
start learning
prowadzić oszustwa internetowe
safety
start learning
bezpieczeństwo
search
start learning
przeszukiwać
sentence
start learning
wskazywać
sexual harassment
start learning
napastowanie seksualne
shoplifting
start learning
kradzież towarów ze sklepu
to smuggle
start learning
przemycać
snatch
start learning
wyrywać
to steal
start learning
kraść
take a bribe
start learning
przyjmować łapówkę
take to court
start learning
podać do sądu
a theft
start learning
kradzież
a thief
start learning
złodziej
traffic in drugs
start learning
handlować narkotykami
Trauma
start learning
trauma
trespassing
start learning
wtargnięcie
valuables
start learning
kosztowności
verdict
start learning
wyrok
a victim
start learning
ofiara
violence
start learning
przemoc
a wig
start learning
peruka
a witness
start learning
świadek
be a witness of a crime
start learning
być świadkiem przestępstwa
call a witness
start learning
wezwać świadka
adapt
start learning
przystosować
alleviate human suffering
start learning
uśmierzyć ból
amount to
start learning
wynosić
be useful
start learning
być użytecznym
care home
start learning
dom opieki
charity
start learning
organizacja charytatywna
raise money for charity
start learning
zbierać pieniądze na cele dobroczynne
charity worker
start learning
pracownik organizacji charytatywnej
community
start learning
społeczność
contribution
start learning
wkład
donate money
start learning
dawać datek
elderly
start learning
osoby w podeszłym wieku
foundation
start learning
fundacja
fund-raising
start learning
gromadzenie funduszy
get sponsorship
start learning
pozyskiwać sponsora
good cause
start learning
szczytny cel
health care
start learning
opieka zdrowotna
homeless
start learning
bezdomni
the humanitarian values
start learning
wartości humanitarne
lack of support
start learning
brak wsparcia
live independently
start learning
żyć samodzielnie
lonely
start learning
samotny
mission
start learning
misja
night shelter
start learning
dom noclegowy
provision
start learning
świadczenie
public money
start learning
środki publiczne
to raise awareness
start learning
podnosić świadomość
Runaway
start learning
zbieg
scheme
start learning
plan
signature
start learning
podpis
social injustice
start learning
niesprawiedliwość społeczna
social reform
start learning
reforma społeczna
society
start learning
społeczeństwo
rejected by society
start learning
odrzucony przez społeczeństwo
uncaring Society
start learning
nieczułe społeczeństwo
a state
start learning
państwo
rely on the state
start learning
liczyć na pomoc ze strony państwa
underprivileged children
start learning
dzieci żyjące w złych warunkach
unemployment benefit
start learning
zasiłek dla bezrobotnych
volunteer
start learning
wolontariusz
volunteering
start learning
wolontariat

You must sign in to write a comment