Środowisko naturalne

 0    65 flashcards    rain84
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
environment protection/conservation
start learning
ochrona środowiska
environmentally friendly
start learning
przyjazny dla środowiska, ekologiczny
to protect/to conserve the environment
start learning
chronić, ochraniać środowisko
rubbish/litter/refuse
start learning
śmiecie, odpadki
a rubbish dump/tip
start learning
wysypisko śmieci
to dump/to tip rubbish (=to dispose of)
start learning
wyrzucać śmieci
a landfill (site)
start learning
wysypisko śmieci
industrial/nuclear waste
start learning
odpady przemysłowe/nuklearne
household waste
start learning
śmiecie z gospodarstw domowych
to dispose of waste
start learning
usuwać odpady (=to get rid of)
waste disposal
start learning
usuwanie odpadów
to sort out rubbish
start learning
segregować śmieci
to recycle
start learning
regenerować (surowce)
recycled products
start learning
produkty z recyklingu
a recycling centre
start learning
metalowe pojemniki do segregowania śmieci
to contaminate
start learning
zanieczyszczać, skażać
contaminated water / air etc.
start learning
skażona woda/powietrze itd.
to pollute
start learning
zanieczyszczać
pollution
start learning
zanieczyszczenie, zanieczyszczanie
rapidly growing pollution of industrial areas ych
start learning
gwałtownie rosnące zanieczyszczenie obszarów przemysłowych
a rapid rise/increase in the number of cars on the roads
start learning
gwałtowny wzrost liczby samochodów na drogach
the number of cars on the roads is rising/increasing considerably
start learning
liczba aut na drogach znacznie wzrasta
traffic congestion (=traffic jams)
start learning
zatory na drogach
to produce (exhaust) fumes
start learning
wytwarzać spaliny (z ruch wydechowych samochodów)
urban sprawl
start learning
rozrastanie się miasta w sposób nadmierny i/lub niekontrolowany
to release sewage into rivers
start learning
wypuszczać ścieki do rzek
a sewage treatment plant
start learning
oczyszczalnia ścieków
fossil fuels
start learning
paliwa kopalne (coal, oil, gas)
natural resources are running out
start learning
zasoby naturalne się wyczerpują
alternative sources of energy
start learning
alternatywne źródła energii (also: alternative resources)
renewable energy
start learning
energia odnawialna, pochodząca za źródeł naturalnych (wind, water, sunlight)
solar power/wind power/hydroelectric power
start learning
energia słoneczna/wiatrowa/wodna
a wind farm
start learning
elektrownia wiatrowa
to set up wind farms
start learning
budować elektrownie wiatrowe
rainforest
start learning
las deszczowy (tropikalny)
deforestation (=destruction of the rainforest)
start learning
wycinanie lasu
acid rain
start learning
kwaśny deszcz
the greenhouse effect
start learning
efekt cieplarniany
global warming
start learning
globalne ocieplenie
greenhouse gases: carbon dioxide
start learning
dwutlenek węgla
methane
start learning
metan
nitrous oxide
start learning
tlenek azotu
to cause a gradual rise in the temperature of the Earth’s atmosphere
start learning
powodować stopniowy wzrost temperatury atmosfery ziemskiej
CFC
start learning
chlorofluorokarbon
to cause damage to the ozone layer
start learning
uszkadzać warstwę ozonową
to reduce the use of aerosols
start learning
ograniczyć używanie aerozoli
endangered species
start learning
zagrożone gatunki (zwierząt, roślin)
extinct (species)
start learning
wymarły (gatunek biologiczny)
threatened with extinction
start learning
zagrożony wyginięciem
habitat
start learning
naturalne środowisko (w którym żyje dany gatunek zwierzęcia lub rośliny)
a wildlife sanctuary
start learning
rezerwat przyrody (=nature reserve)
to preserve (protect) wildlife
start learning
ochraniać przyrodę
to affect sth.
start learning
mieć wpływ na coś;
affected
start learning
dotknięty (czymś), znajdujący się pod oddziaływaniem (czegoś)
to have a harmful influence/effect on
start learning
wywierać szkodliwy wpływ na
to upset ecological balance
start learning
zaburzać równowagę ekologiczną
steps must be taken to prevent environmental doom
start learning
należy podjąć kroki, aby uniknąć zagłady środowiska
possible solutions to the problem might lie in
start learning
możliwe rozwiązania tego problemu mogą polegać na
enforcing the law
start learning
egzekwowanie prawa, domaganie się przestrzegania prawa
increasing environmental awareness
start learning
uświadamnianie (problemów, zagrożeń itd.) środowiska
introducing stricter laws and harsher punishments
start learning
wprowadzanie surowszych przepisów i ostrzejszych kar
reducing the emissions of gases into the atmosphere
start learning
zmiejszenie ilości gazów wypuszczanych do atmosfery
increasing the number of car-free zones in centres of towns
start learning
tworzenie stref wolnych of ruchu w centrach miast
using bicycles instead of cars
start learning
korzystanie z rowerów zamiast z samochodów
harnassing alternative sources of energy
start learning
wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii

You must sign in to write a comment