Środowisko i świat zwieżąt i klęski żywiołowe i pomoc poszkodowanym

 0    106 flashcards    taklin
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

zanieczyszczenie powietrza/gleby/wody
start learning
air /soil / water pollution

być zielonym
start learning
be green

pojemnik na szkło / papier / plastik
start learning
bottle / paper / plastic bank

czyste / alternatywne źródła energii
start learning
clean / alternative sources of energy

zmiany klimatyczne
start learning
climate change

wycinać drzewa
start learning
cut down trees

rzucać śmieci na ulice
start learning
drop litter in the streets

śmietnik /wyżucać
start learning
dump

powierzchnia ziemi
start learning
Earth's surface

przyjazny dla środowiska
start learning
eco-friendly

ecology

ekologiczny
start learning
ecological

emitować / wytwarzać spaliny
start learning
emit / produce exhaust fumes

energooszczędne
start learning
energy-saving

light bulbs

urządzenie
start learning
appliances

słodka woda / woda z kranu
start learning
fresh water / tap water

glaciers

globalne ocieplenie
start learning
global warming

efekt cieplarniany
start learning
the greenhouse effect

wytwarzać żywność
start learning
grow food

środowisko naturalne
start learning
habitat

dziura ozonowa
start learning
hole in the ozone layer

topniejąca pokrywa lodowa
start learning
melting ice cap

rezerwat przyrody
start learning
nature reserve

wyciek ropy
start learning
oil spill

opakowania papierowe
start learning
paper wrapping

sadzić roślina
start learning
plant

zanieczyścić
start learning
pollute

zanieczyszczony
start learning
polluted

produkować tlen
start learning
produce oxygen

protect

protection

przetwarzać wtórnie
start learning
recycle

przetwarzanie wtórne
start learning
recycling

wyrąb lasów tropikalnych
start learning
rainforest logging

podnoszący się poziom morza
start learning
rising sea level

wyczerpywać się
start learning
run out of

oszczędzać
start learning
save

segregować śmieci
start learning
sort out rubbish

wyrzucić coś
start learning
throw something away

benzyna bezołowiowa
start learning
Unleaded petrol

energia wodna / wiatrowa
start learning
water /wind power

ochrona przyrody
start learning
wildlife conservation

ban on

die out

bizon / żubr
start learning
bison

hodować rasa
start learning
breed


disappear

zagrożone gatunki
start learning
endangered species

rzadkie gatunki
start learning
rare species

żółw olbrzymi
start learning
giant tortoise

gorilla

polować na
start learning
hunt for

bezpiecznie
start learning
in safety

żyć w niewoli/ na wolności
start learning
live in captivity / the wild

kłusować
start learning
poach

kłusownik
start learning
poacher

niedźwiedź polarny
start learning
polar bear

oswoić oswojony
start learning
tame

weterynarz
start learning
vet

zbliżać się
start learning
approach

avalanche

zginać drzewa
start learning
bend trees

śnieżyca
start learning
blizzard

zawalić się
start learning
collapse

zniszczyć zniszczenie
start learning
damage

debris

drought

trzęsienie ziemi
start learning
earthquake

epidemic

famine

flood

unieść się powietrzu
start learning
fly into the air

pożar lasu
start learning
forest fire

wysoka woda
start learning
high water

strike

hurricane

pojawić się
start learning
heppen

tornado

wybuch wulkanu
start learning
volcanic eruption

wezwać karetkę / straż pożarną / policję
start learning
call an ambulance / the fire brigade / the police

organizacja charytatywna
start learning
charity

zbierać dary / leki
start learning
collect donations / medicines

wiercić studnię
start learning
drill wells

załorzyć fundacje
start learning
set up a foundation

educate

education

przyjść z pomocą
start learning
go to the aid of

pomoc humanitarna
start learning
humanitarian aid

organizacja humanitarna
start learning
humanitarian movement

umieć udzielić pierwszej pomocy
start learning
know some first aid

władze lokalne
start learning
local authorities

dostarczyć ludziom
start learning
provide people

ugasić pożar
start learning
put out the fire

zbierać pieniądze
start learning
raise money

działacz społeczny
start learning
social activist

przeżyć ocalony
start learning
survive survivor

programy szczepień
start learning
vaccination programs

victim

Lekarze bez Granic
start learning
Doctors Without Borders

organizacja zajmująca się ochroną środowiska
start learning
Greenpeace

Czerwony Krzyż
start learning
The Red Cross

Czerwony Półksiężyc
start learning
Red Crescent

united nations


You must sign in to write a comment