spójniki zdania angielski +

 0    27 flashcards    gapit
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

neither... nor...
He can have, neither pizza, nor spaghetti.
start learning
ani... ani.......
On nie może jeść ani pizzy ani spaghetti.

either... or...
You either, drink, or drive.
start learning
albo... albo...
Albo pijesz, albo prowadzisz.

after
After, she had eaten, those nuts, she was sick.
start learning
po (czymś)
Po zjedzeniu tych orzechów było jej niedobrze.

as
I, broke my leg, as, I was, learning to ski.
start learning
w momencie gdy
Złamałem nogę gdy uczyłem się jeździć na nartach.

as soon as
As, soon, as, we left, it started raining.
start learning
jak tylko (moment po czymś)
Jak tylko wyjechaliśmy to zaczęło padać

before
I had closed, all windows, before, I left.
start learning
przed, zanim
Zamknęłam wszystkie okna zanim wyszłam.

once
Once, you have learned, to ride a bike, you never forget it.
start learning
jak tylko/kiedy, gdy
Gdy nauczysz się jazdy na rowerze, to nigdy tego nie zapomnisz.

since
I haven't seen, him, since, we argued.
start learning
od (czasu jak)
Nie widzialam go od czasu jak się pokłóciliśmy.

untill, till
I have to wait, until, they take, the plaster off.
start learning
aż, aż do (czasu jak)
Muszę poczekać aż mi zdejmą gips.

when
When you finish, switch the computer off
start learning
gdy, kiedy, jak
Kiedy skończysz, wyłącz komputer.

whenever
Whenever, I see, this poor dog, I feel sorry.
start learning
za każdym razem gdy
Za każdym razem, gdy widzę tego biednego psa jest mi przykro.

while
Can you, walk the dog, while, you go shopping?
start learning
podczas gdy, w tym samym czasie gdy, gdy
Możesz wyprowadzić psa gdy będziesz wychodzić po zakupy?

That's why
Their car, has broken down. That's why, they are late
start learning
to dlatego, dlatego
Ich samochód się popsuł. Dlatego się spóźnili.

That's the reason (why)
I have a test, tomorrow. That's, the reason why, I need this book
start learning
to jest przyczyna dlaczego; dlatego
Jutro mam test. Dlatego potrzebuję tej książki.

as a result
He didn't learn much. As a result, he failed, his exam.
start learning
w rezultacie
On nie uczył się zbyt wiele. W rezultacie oblał egzamin.

consequently, as a consequence
The factory, was closed. As a consequence, many people, lost their jobs.
start learning
w związku z tym
Fabryka została zamknięta. W związku z tym wielu ludzi straciło pracę.

therefore
She refused, to help the police. Therefore, she is under arrest now.
start learning
w rezultacie
Odmówiła pomocy policji. W rezultacie siedzi teraz w areszcie.

although
We had a great time there, although, it was raining, most of the time.
start learning
chociaż
Świetnie się tam bawiliśmy, chociaż przez większość czasu lało.

even though
I know, I would like China, even though, I don't support, their political system.
start learning
chociaż/ pomimo, że
Wiem, że podobałoby mi się w Chinach pomimo, że nie popieram ich systemu politycznego.

however
She doesn't like him. However, she helps him, if he needs it.
start learning
pomimo to/ mimo tego
Ona go nie lubi. Mimo tego pomaga mu, gdy on tego potrzebuje.

on the other hand
I know, it is expensive. On the other hand, it will serve us, for years.
start learning
z drugiej strony
Wiem, że to jest drogie. Z drugiej strony będzie nam służyło przez lata.

though
I watched, the movie, though, it was boring
start learning
chociaż/ pomimo tego, że
Obejrzałam ten film chociaż był nudny

so as to
We bought the guide, so as to read, a bit, about the country.
start learning
po to, żeby
Kupiliśmy przewodnik po to, żeby poczytać trochę o tym kraju.

so that
She turned, the music down, so that, the baby, could sleep.
start learning
żeby
Ściszyła muzykę, żeby dziecko mogło spać.

in order that
Read, it carefully, in order that, you have no doubts.
start learning
po to, żeby
Przeczytaj to uważnie po to, żebyś nie miał żadnych wątpliwości.

in order to
You have to learn, another language, in order to, get a better job.
start learning
po to, żeby
Musisz się uczyć innego języka po to, żeby dostać lepszą pracę.

to
They went, to the basement, to check, what, was going on.
start learning
żeby
Poszli do piwnicy, żeby sprawdzić, co się dzieje.


You must sign in to write a comment