Spójniki 7

 0    84 flashcards    listopad2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tablica informacyjna
start learning
board
wykres, diagram, tabela
start learning
chart
wykres
start learning
graph
diagram kołowy
start learning
pie chart
wykres słupkowy
start learning
bar graph
diagram sekwencji działań
start learning
flow chart
tabela w kształcie kratki
start learning
grid
w diagramie
start learning
in the diagram
w tabeli
start learning
in the table
logo
start learning
logo
mapa
start learning
map
nagłówek
start learning
headline
znak, napis
start learning
sign
podpis pod obrazkiem
start learning
caption
powiedzenie, porzekadło
start learning
saying
Nie czekaj, aż będzie za późno
start learning
A stitch in time saves nine
Jak mówi stare angielskie przysłowie
start learning
As the old English saying goes
przysłowie
start learning
proverb
Ziarnko do ziarnka aż zbierze się miarka
start learning
A penny saved is a penny earned
twierdzenie, oświadczenie
start learning
statement
ogłoszenie
start learning
announcement (of sth)
cytat
start learning
quotation
wyrażenie, zwrot
start learning
expression
określenie, termin
start learning
term
fragment
start learning
extract from
urywek, wycinek z gazety
start learning
a newspaper extract
z fragmentu gazety
start learning
from the newspaper excerpt
w wycinku gazety
start learning
in the newspaper cutting
artykuł
start learning
article
dane statystyczne
start learning
statistical data
analiza statystyczna
start learning
statistical analysis
statystyka
start learning
statistics
Materiał ilustracyjny składa się z trzech elementów
start learning
The visual material consists of three elements
Wszystkie tyczą się kwestii
start learning
They all deal with the issue of
Wybrałbym obrazek numer jeden ponieważ
start learning
I would chose picture number one because
Dobrze. Przedyskutujmy każde zdjęcie po kolei
start learning
Right. Let's discuss each one in turn
Wybrałbym sytuację zaprezentowaną na drugim zdjęciu
start learning
I would choose the situation presented in the second photo
Moim pierwszym wyborem jest
start learning
My first choice is
Powód, dla którego wybrałem pierwszy obrazek to
start learning
My reason for choosing the first picture is
Gdybym miał dokonać wyboru
start learning
If I were to make a choice
Gdybym miał dokonać wyboru gdzie iść w sobotę wieczorem, zdecydowałbym się na koncert, ponieważ
start learning
If I were to make a choice where to go on Saturday night, I would opt for a concert, because
Gdybym naprawdę miał wybór zdecydowałbym się na
start learning
If I really had a choice, I would opt for
Gdybym miał odrzucić
start learning
If I were to reject
Odrzuciłbym propozycję pokazaną na trzecim zdjęciu, ponieważ
start learning
I would exclude the proposal shown in the third photograph, because
Wolę zdjęcie 1 ponieważ
start learning
I prefer photo 1 because
Sądzę, że plakat 2 jest mniej atrakcyjny, ponieważ
start learning
I think poster 2 is less attractive because
Zdjęcie głównie koncentruje się na
start learning
The photo mainly focuses on
Materiał ilustracyjny pokazuje różnorodność...
start learning
The visual material shows a variety of
Zdjęcia przedstawiają trzy rodzaje
start learning
The photos show three kinds of
Sądzę, że zdjęcie 1 byłoby bardziej interesujące gdyby pokazywało więcej
start learning
I think photo 1, would be more interesting if it showed more
Oceniłbym plakat 2 jako bardziej atrakcyjny jeśli byłoby na nim więcej
start learning
I would find poster 2 more attractive if there were more ... int it
Sądzę, że zdjęcie 2 byłoby lepsze gdyby było wyraźniejsze
start learning
I think photo 2 would be better if it were clearer
Obydwa/ wszystkie zdjęcia wydają się być zrobione w
start learning
Both / all these photo appear to have been taken in
Te zdjęcia wyglądają bardzo interesująco
start learning
These photos look very interesting
Sądzę że wszystkie są dość atrakcyjne
start learning
I think they are all quite attractive
Wszystkie te plakaty skupiałyby więcej uwagi gdyby
start learning
All of these posters would attract more attention if
Jak na poprzednim obrazku
start learning
As in the previous picture
W podpowiedziach jest / są
start learning
In the prompts there is / are
Najpoważniejszym problemem pokazanym w podpowiedziach jest
start learning
The most serious problem shown in the prompts is
Problem zaprezentowany w materiale
start learning
The problem presented in the material
Główną kwestią jaką porusza ten materiał jest
start learning
The main issue this material deal with is
Materiał ilustracyjny ilustruje / przedstawia
start learning
The visual material illustrates
Materiał sugeruje
start learning
The material suggests
Obrazek w lewym górnym rogu jest zawarty w materiale, ponieważ
start learning
The picture in the top left hand corner is included in the material because
Materiał zawiera wzmiankę o
start learning
The material includes the reference to
Materiał przedstawia pozytywne i negatywne elementy związane z
start learning
The material presents positive and negative elements of
Korzyści i wady ... są przedstawione w materiale
start learning
Advantages and disadvantages of ... are depicted in the material
Chciałbym objaśnij fakt, że niektóre elementy tego materiału są
start learning
I would like to interpret the fact that some elements of this material are
Informacja przedstawiona na pierwszym obrazku jest znacząca dla materiału, ponieważ
start learning
The Information presented in the first picture is significant for the material because
Dwa pierwsze elementy materiału ilustracyjnego są (przedstawiają argumenty) za
start learning
The first two elements of the visuals are in favour of
Nie jestem pewien czy jest jakieś ryzyko powiązane z
start learning
I'm not sure whether there are any risks associated with
W dzisiejszym świecie
start learning
In today's world of
Łatwo zauważyć/ zobaczyć korzyści
start learning
It's Easy to see benefits of
Niewątpliwie łatwiej jest dla przeciętnej osoby, aby
start learning
It's Undoubtedly easier for the average person to
Czasami twierdzi się że
start learning
It is sometimes claimed that
Powszechnie twierdzi się że
start learning
It is widely maintained that
Często sugeruje się że
start learning
It is Often suggested that
Często sądzi się że
start learning
It is frequently belived that
Ogólnie argumentuje się że
start learning
It is Generally argued that
Wielu ludzi twierdzi że
start learning
Many people claim that
Większość ekspertów twierdzi że
start learning
Most experts maintain that
Niewielu analityków sądzi że
start learning
Few analysts believe that
Niektórzy naukowcy argumentują że
start learning
Some scientists argue that
Biorąc wszystko pod uwagę, muszę przyznać, że łatwo / trudno
start learning
Taking everything into consideration, I must admit that it's easy / difficult to

You must sign in to write a comment