Spójniki 6

 0    92 flashcards    listopad
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyjaśnić, wytłumaczyć
start learning
explain
oznaczać, dawać do zrozumienia
start learning
imply
całkowicie uzasadnić
start learning
to give full justice to
omówić szczegółowo
start learning
to elaborate on the topic
wyczerpać temat
start learning
exhaust the topic / issue
badać, analizować
start learning
to examine
bronić
start learning
to defend
zauważyć
start learning
to notice
zauważyć, obserwować
start learning
to observe
zauważać
start learning
to remark on / upon
skupiać się na
start learning
to focus on
mówić że
start learning
say that
powiedziawszy
start learning
having said that
wszystko co próbuję powiedzieć to
start learning
all I'm trying to say is
powiedziałbym że
start learning
I would say that
mówić o
start learning
talk about
czuć, sądzić, myśleć
start learning
feel
sądzić o
start learning
think about
zastanawiać się
start learning
wonder
twierdzić
start learning
claim
utrzymywać, twierdzić
start learning
maintain
oznajmiać, oświadczać
start learning
state
wierzyć, przypuszczać
start learning
believe
znaczyć, mieć na myśli, chcieć powiedzieć
start learning
mean
co mam na myśli
start learning
what I mean is
wspominać, nadmieniać
start learning
mention
wydawać się
start learning
to seem
Wydaje mi się, że
start learning
It seems to me that
wydawać się
start learning
to appear
kwestia wydaje się być
start learning
The issue of ... appears to be
przypuszczać
start learning
suppose
przypomnieć komuś o
start learning
remind sb of
wyobrażać sobie
start learning
to imagine
wrażenie
start learning
impression
Mam wrażenie że
start learning
I get the impression that
polecać się
start learning
recommend
zalecać
start learning
to advocate
zwrócić uwagę na, zauważyć
start learning
to point out
Jak zauważają krytycy
start learning
As critics point out
przychodzić do głowy
start learning
strike
Przychodzi mi do głowy że
start learning
It strikes me that
zależeć od
start learning
to depend on
argumentować za / przeciw
start learning
argue for / against
przyjmować, uznawać
start learning
accept
aprobować, chwalić
start learning
approve of
nie aprobować
start learning
disapprove of
być za
start learning
to be in favor of
w pełni zgadzać się z
start learning
fully agree with
nie zgadzać się
start learning
to disagree with
Jestem zdecydowanie przeciwny
start learning
I am firmly opposed
Sprzeciwiam się kategorycznie
start learning
I'm strongly opposed
zaprzeczać
start learning
to deny
Nie można zaprzeczyć że
start learning
It cannot be denied
zgoda
start learning
agreement
rozbieżność zdań
start learning
disagreement
spór, dysputa
start learning
dispute
dyskusja o
start learning
discussion on
debata, dyskusja
start learning
debate
być pewnym
start learning
to be sure
być pewnym
start learning
to be positive
być przekonanym
start learning
to be convinced
nie ulega wątpliwości
start learning
there is no doubt
jestem w pełni świadomy że
start learning
I am fully aware that
obawiać się
start learning
to be afraid of, o fear
podnosić
start learning
raise
wracać
start learning
come back
więc, wracając do
start learning
And So, coming back to
aby wrócić do argumentu poruszonego na początku
start learning
to come back to the point raised at the beginning
grupować
start learning
group
punkt widzenia
start learning
the point of view, standpoint
punkt widzenia, kąt
start learning
angle
punkt widzenia, perspektywa
start learning
perspective
chcę zauważyć, że
start learning
The point I want to make is
z psychologicznego punktu widzenia
start learning
from a psychological point of view/ standpoint / perspective
z punktu widzenia...
start learning
from the point of view / standpoint / perspective / angle of...
religijny
start learning
religious
naukowy
start learning
scientific
artystyczny
start learning
artistic
ekonomiczny
start learning
economic
finansowy
start learning
financial
edukacyjny
start learning
educational
akademicki, czysto teoretyczny
start learning
academic
społeczny
start learning
social
polityczny
start learning
political
moralny
start learning
moral
historyczny
start learning
historical
medyczny
start learning
medical
osobisty
start learning
personal
globalny
start learning
global
procent
start learning
per cent
procent czegoś
start learning
the percentage of sth
wskaźnik
start learning
rate

You must sign in to write a comment