Spójniki 5

 0    91 flashcards    listopad
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dotyczyć się, odnosić się do
start learning
to concern
tyczyć się
start learning
to deal woth
być logicznie powiązanym z
start learning
to be connected with
być powiązanym z
start learning
to be associated with
mieć coś wspólnego z
start learning
to have something in common with
odnosić się do
start learning
to refer to
wzmianka, napomknięcie
start learning
reference to
odnośnie do, z uwzględnieniem
start learning
with reference to
odnosić się do, być powiązanym z
start learning
to relate to
uważać za
start learning
to regard as
element
start learning
element
czynnik
start learning
factor
aspect
start learning
aspect
kwestia, sprawa
start learning
issue
argument, punkt
start learning
point
zjawisko, fenomen
start learning
phenomenon
zjawiska
start learning
phenomena
paradoks
start learning
paradox
paradoksalnie
start learning
paradoxically
problem
start learning
problem
Jest inna strona problemu
start learning
There is another side to the problem of
szczegół
start learning
detail
część
start learning
part
fragment
start learning
fragment
podejście, metoda
start learning
approach to
metoda
start learning
method
podpowiedź
start learning
prompt
obrazek
start learning
the picture of
zdjęcie
start learning
the photo of, the photograph of
obrazek
start learning
the image of
rysunek
start learning
the cartoon of
symbol
start learning
the symbol of
obrazek 1
start learning
Picture 1
obrazek numer jeden
start learning
picture number one
pierwszy obrazek
start learning
the first picture
drugie zdjęcie
start learning
the second photo
trzecie zdjęcie
start learning
the third photograph
przedstawiać
start learning
to present, to represent
przedstawiać, pokazywać
start learning
to show
przedstawiać, dawać obraz
start learning
to depict
ilustrować
start learning
to illustrate
dla potwierdzenia moich słów
start learning
to illustrate my point
wskazywać, sygnalizować
start learning
to indicate
demonstrować, dowodzić
start learning
to demonstrate
dostarczać komuś
start learning
to provide sb with
oferować
start learning
to offer
opisać
start learning
to describe
wybór
start learning
choice, selection, option, alternative
tendencja, skłonność
start learning
tendency
decyzja
start learning
decision
odmowa
start learning
refusal, rejection
wybierać
start learning
to choose
dokonywać wyboru
start learning
to make a choice
wybierać
start learning
to select, to opt
decydować się na
start learning
to opt for
wybierać, sortować
start learning
to pick
zdecydować
start learning
to decide
podjąć (ostateczną) decyzję
start learning
to make a (final) decision
odrzucać, odmawiać
start learning
to refuse, to reject
wykluczać, usuwać
start learning
to exclude
dowiadywać się
start learning
to learn of / about
dowiedzieć się
start learning
to find out
poznać kogoś, coś
start learning
to get to know
gwałtownie wzrastać
start learning
to rocket
podskoczyć z 10 do 100%
start learning
to rocket from 10 to 100%
skoczyć w górę
start learning
to rocket up
gwałtownie spadać
start learning
to plummet
nieco opadać
start learning
to slip
spadać, obniżać
start learning
to drop
zwiększać się
start learning
to increase
wzrost
start learning
increase in
zmniejszać się
start learning
to decrease
spadek, redukcja
start learning
decrease in
podnosić się (mocno / trochę)
start learning
to rise (a lot / a little)
spadać (mocno / trochę)
start learning
to fall (a lot / a little)
wzrastać
start learning
to go up
spadać
start learning
to go down
stać się wyższym / niższym
start learning
to become higher / lower
stać się słabszym / silniejszym
start learning
to become weaker / stronger
polepszać się
start learning
to improve
pogarszać się, zmniejszać się
start learning
to decline
osiągnąć
start learning
to reach
zmieniać się
start learning
to change
wynosić
start learning
to amount to
przeważać, mieć większe znaczenie
start learning
to outweigh
Moim zdaniem wady przeważają nad korzyściami
start learning
The disadvantages outweigh the advantages in my opinion
badanie opini publicznej
start learning
poll
badać opinię publiczną
start learning
to poll
sugerować
start learning
to suggest
kierować
start learning
to direct at
interpretować, rozumieć
start learning
to interpret

You must sign in to write a comment