Spójniki 4

 0    92 flashcards    listopad
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mianowicie, to znaczy, konkretnie
start learning
Namely
w sumie, ogólnie rzecz biorąc
start learning
on balance
z jedej, z drugiej strony
start learning
on the one hand, on the other hand
po pierwsze ... po drugie
start learning
for one thing ... and for another
alternatywnie, ewentualnie
start learning
alternatively
naprawdę, prawdę mówiąc
start learning
Actually
rzeczywiście, w samej rzeczy
start learning
indeed
w rzeczywistości
start learning
in fact
w rzeczywistości, prawdę mówiąc
start learning
as a matter of fact
na podstawie faktów
start learning
on the basis of the facts
na przykład
start learning
for example, for instance
różnego rodzaju
start learning
different types / kinds / sorts of
rozmaitość
start learning
a variety of
rozmaity, różny
start learning
various
do jakiego stopnia
start learning
to what extent
do pewnego stopnia
start learning
to some / a certain extent
w szczególności
start learning
in particular
szczególnie, zwłaszcza
start learning
particularly
główny
start learning
main
drobny, mały
start learning
slight
główny, poważny
start learning
major
niewielki, drugorzędny
start learning
minor
zaledwie, tylko
start learning
merely
ważny
start learning
important
poważny
start learning
serious
znaczący
start learning
significant
uderzający
start learning
striking
najbardziej uderzającą rzeczą jest
start learning
The most striking thing is
zwykły, normalny
start learning
ordinary
powszechny
start learning
common
powszechny, rozpowszechniony
start learning
widespread
przeciętny, średni
start learning
average
interesujący
start learning
interesting
atrakcyjny
start learning
attractive
zadowolony
start learning
contented
oryginalny
start learning
original
niepraktyczny
start learning
impractical
kontrowersyjny
start learning
controversial
skomplikowany
start learning
hot
palący
start learning
burning
edukacyjny
start learning
educational
szczerze, uczciwie
start learning
honestly
szczerze, otwarcie
start learning
frankly
szczerze mówiąc
start learning
frankly speaking
ściśle mówiąc
start learning
strictly speaking
mówiąc najogólniej
start learning
Broadly speaking
osobiście
start learning
personally (speaking)
zadziwiająco, zaskakująco
start learning
surprisingly
zdumiewająco
start learning
amazingly
oczywiście, z pewnością
start learning
certainly
oczywiście
start learning
obviously
To oczywiste, że
start learning
It's obvious that
Jest dla mnie raczej oczywiste, że
start learning
It's quite clear to me
z pewnością, na pewno
start learning
surely, definitely
z nadzieją, przy odrobinie szczęścia
start learning
hopefully
z zaciekawieniem
start learning
curiously
naprawdę
start learning
really
naturalnie, oczywiście
start learning
naturally
na szczęście
start learning
luckily, fortunately
niestety
start learning
unfortunately
przypuszczalnie
start learning
presumably
prawdopodobnie
start learning
probably
niewątpliwie
start learning
undoubtedly
widocznie, wyraźnie
start learning
evidently
widocznie, w rzeczywistości
start learning
apparently
wyraźnie
start learning
clearly
dziwnie, osobliwie
start learning
strangely
dziwnym trafem
start learning
funnily enough
(i) w końcu, na końcu
start learning
(and) Finally
Na koniec chciałbym nadmienić fakt, że
start learning
Finally, I'd like to mention the fact that
Na koniec chciałbym dodać, że
start learning
Finally, I'd like to add that
w końcu
start learning
eventually, in the end
na końcu
start learning
on / at the end of
w końcu, jednak
start learning
after all
w końcu, wreszcie
start learning
at last
przynajmniej
start learning
at least
rzecz nie mniej ważna, ostatni, ale nie mniej ważny
start learning
last but not least
podsumowując
start learning
(now) to sum (things) up
podsumowując
start learning
summing up
streszczając, reasumując
start learning
to summarise
na zakończenie mojego wypracowania / wypowiedzi
start learning
to conclude (my paper/speech)
kończąc
start learning
concluding
na zakończenie
start learning
in conclusion
jako konkluzję
start learning
As a conclusion
na zakończenie chciałbym powiedzieć
start learning
I would like to conclude by saying
dojść do wniosku
start learning
to come to a conclusion
dojść do wniosku
start learning
to reach to a conclusion
wyciągnąć wniosek z
start learning
to draw a conclusion from
materiał ilustracyjny
start learning
visual material
materiał ilustracyjny, ilustracje
start learning
visuals
składać się z
start learning
to consist of
zawierać, wliczać
start learning
to include

You must sign in to write a comment