spójniki 3

 0    62 flashcards    lastin
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
skoro
start learning
seeing that / as
z powodu
start learning
because of
z powodu, wskutek
start learning
owing to
ze względu na, wobec
start learning
with
ze względu na, z uwagi na
start learning
in view of
przyczyna
start learning
cause of
powód
start learning
reason for / cause for
głownym powodem jest
start learning
The main reason (for) is
najczęstszym powodem problemu jest
start learning
the most frequent reason for the problem is
inny powód to
start learning
another reason is
z tych wszystkich powodów
start learning
For all these reasons
skutkiem tego
start learning
as a result
w rezultacie
start learning
in consequence of
wskutek czegoś, w konsekwencji
start learning
as a consequence of
wskutek czegoś
start learning
consequently
a na dodatek
start learning
and on top that
dodawać
start learning
to add
w dodatku, ponadto
start learning
in addition to
ponadto
start learning
furthemore / moreover
co więcej, w dodatku
start learning
What is more
jeśli
start learning
if
nawet jeśli
start learning
even if
jeśli nie
start learning
unless
podobnie
start learning
likewise / similarly
zarówno ... jak
start learning
as well as
nie tylko ... ale również
start learning
not only ... but also
w przeciwieństwie do
start learning
unlike
w porównaniu z
start learning
by / in comparison with
jako porównanie
start learning
by way of comparison
w przeciwieństwie
start learning
by / in contrast (to / with)
jako przeciwieństwo
start learning
by way of contrast
wprost przeciwnie
start learning
quite contrary / on the contrary (to)
mieć coś zrobić
start learning
to be to
mieć coś zrobić, spodziewać się
start learning
to be due to
spowodowany przez kogoś / czymś
start learning
due to sb / sth
z pewnością
start learning
to be (present) certain / sure / bound to
być zobowiązanym, zmuszonym
start learning
to be bound to
być pewnym, przekonanym że
start learning
to be certain / sure / confident that
być pewnym przekonanym
start learning
to be certain / sure / confident of
korzyść
start learning
benefit of
korzystać z
start learning
benefit from
korzyść
start learning
advantage of
wada, słaba strona
start learning
disadvantage of
wada
start learning
drawback of
zła / negatywna strona
start learning
downside of
wada, słaba strona
start learning
weakness of
Jest wiele wad
start learning
There are a number of weaknesses of
pozytywny / negatywny aspekt
start learning
positive / negative aspect
najlepszym rozwiązaniem problemu jest
start learning
the best solution to the problem is
na czyjąś korzyść
start learning
in sb's favour
na moją korzyść
start learning
in my favor
szczęście, dobrodziejstwo
start learning
blessing
przekleństwo, klątwa
start learning
curse
po stronie plusów
start learning
on the plus side
za i przeciw
start learning
the pros and cons
upodobanie / przedkładanie
start learning
preference for
przeciw
start learning
versus, vs, v
w każdym razie, jednak, tak czy owak
start learning
anyhow, anyway
w każdym razie, mimo wszystko
start learning
In any case
w ogóle
start learning
in general
ogólnie
start learning
generally
ogólnie rzecz biorąc
start learning
all in all

You must sign in to write a comment