spiritual life

 0    151 flashcards    liku82
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
z pozytywną postawą
start learning
with a positive attitude
prowadzić
start learning
run
brać kąpiel
start learning
take a bath
brać prysznic
start learning
take a shower
skupiać uwagę na coś
start learning
focus attention on something
zwracać uwagę na coś
start learning
pay attention to something
choroba
start learning
1. illness 2. sickness 3. disease
śmiertelnie chory
start learning
terminally ill
śmiertelna
start learning
terminal
zasada
start learning
a rule, principle
plotkować
start learning
to gossip
według
start learning
according to
spełniać marzenia
start learning
make dream true
podjąć coś nowego
start learning
take up something new
szyc
start learning
sew
wpaść w doła
start learning
get depressed
mam doła
start learning
I'm depressed
ciekawy
start learning
curious
rozdać pieniądze
start learning
give away money
organizacja charytatywne
start learning
charitable organization
nowotwory
start learning
cancer
w tym samym wieku
start learning
of the same age
wszędzie dokoła
start learning
all around/everywhere around
wpływ na
start learning
influence on
mieć wpływ na
start learning
have an influence on
szczęście
start learning
luck
jestem szczęściarzem
start learning
I am lucky
trwać
start learning
to last
życie społeczne
start learning
social life
ukończyć
start learning
to graduate
śmiech
start learning
laughter
śmiać się z
start learning
laugh at
nie potrafić znaleźć balansu pomiędzy
start learning
can't keep the balance between
przyjemny
start learning
pleasant
nieprzyjemne
start learning
unpleasant
przyjemność
start learning
pleasure
zbyt rzadko
start learning
too rarely
ogólnie
start learning
generally
usatysfakcjonowany z
start learning
satisfied with
Nie usatysfakcjonowany
start learning
dissatisfied
denerwować się czymś
start learning
get nervous about sth
być złym na coś /kogos
start learning
be angry about sth/with sb
znaczenie
start learning
meaning
niezwykle wydarzenie
start learning
extraordinary event
poważna choroby
start learning
serious illness
ból
start learning
a pain
pełne radosci życie
start learning
joyfull life
zaspokoić
start learning
satisfy
podstawowe pragnienia
start learning
basic desires
władza
start learning
power
mieszanka
start learning
mixture
przynosząca satysfakcję praca
start learning
fulfilling job
Perspektywa
start learning
Perspective
być w dobrym nastroju
start learning
to be in a good mood
bez względu na okoliczności
start learning
regardless of the circumstances
uczucie szczęścia
start learning
happiness
trwałe szczęście
start learning
long-lasting happiness
optymizm
start learning
optimism
wesołość
start learning
cheer
wesoły
start learning
cheerful
radość
start learning
joy
radość zycia
start learning
happiness of life
cieszyć się życiem
start learning
enjoy life
zadowolenie
start learning
satisfaction
siła rządząca
start learning
power ruling
wszechwiedzacy
start learning
omniscient
wszechmocny
start learning
almighty
stworzyciel
start learning
creator
natura duchowa
start learning
spirits nature
starożytny
start learning
ancient
oddawać cześć
start learning
worship
bóg
start learning
god
bogini
start learning
goddess
podobieństwo
start learning
parallel
wskazywać
start learning
indicate
wrodzony
start learning
innate
link, ogniwo
start learning
link link
nieskończony
start learning
infinite
norma etyczna
start learning
ethical standard
wierzący
start learning
believer
surowy kodeks
start learning
strict code
cnota, moralność
start learning
virtue, morality
dobra wola
start learning
goodwill
sprawiedliwość
start learning
justice
dobro
start learning
goodness
życzliwość,
start learning
kindness,
litość
start learning
mercy
dobroczynnosc
start learning
Charity
poświęcenie
start learning
sacrifice
szczerość
start learning
sincerity
prawda
start learning
truth
braterstwo
start learning
brotherhood
niezmienna zasada
start learning
unchanging principle
porządek moralny
start learning
moral order
przykazanie
start learning
commandment
nagradzać
start learning
reward
lenistwo
start learning
laziness sloth
duma
start learning
pride
złośliwość
start learning
malice
pożądanie
start learning
lust
ukarać
start learning
to punish
piekło
start learning
hell
zło
start learning
evil
integralność
start learning
integrity
jedność
start learning
unity
członek
start learning
member
społeczność religijna
start learning
religious community
przynależność
start learning
membership
ceremonia
start learning
ceremony
święto religijne
start learning
religious festival
pocieszenie
start learning
consolation
cierpieć
start learning
to suffer
przepowiadać
start learning
prophesy
pocieszenie
start learning
consolation
nedza
start learning
misery
wiara
start learning
faith
potępiać
start learning
denounce
różnorodność
start learning
diversity
wierzenia religijne
start learning
religious beliefs
obrzęd
start learning
rite
pełne nienawiści podziały
start learning
hateful divisions
muzumanin
start learning
muslim
Święta wojna
start learning
holy war
wyprawa krzyżowa
start learning
Crusade
niemożność
start learning
inability
podstawa
start learning
base
obejmować
start learning
to embrace
ludzkość
start learning
humanity, human race, mankind
zadanie
start learning
task
spełniać
start learning
fulfill
raj
start learning
Paradise eden
życie wieczne
start learning
eternal life
starość
start learning
old age
Siwieć
start learning
to go grey
zapominanie
start learning
forgetfulness
starzeć się
start learning
to grow older
przestraszyć
start learning
to scare
samotność
start learning
loneliness
zły stan zdrowia
start learning
ill-health
cierpienie
start learning
suffering
zubozenie
start learning
impoverishment
śmierć
start learning
death
zależni od
start learning
dependent
użyteczny
start learning
useful
zbędny
start learning
redundant
niepotrzebny
start learning
unnecessary
przysłowie
start learning
proverb
fala
start learning
tide
przemijanie
start learning
passing
nieuchronny
start learning
inevitable
przeminąć
start learning
pass away

You must sign in to write a comment