speakup-czasowniki nieregularne

 0    93 flashcards    kbaum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być, istnieć, znajdować się
On chce być nauczycielem.
start learning
be, was were, been
He wants to be a teacher.
bić, ubijać
ekonomiczne: cenę zniżać
start learning
beat, beat, beaten
Beat down
stawać się
start learning
become, became, become
zaczynać, rozpoczynać się
start learning
begin, began, begun
gryźć, kąsać
start learning
bite, bit, bitten
dmuchać, wiać o wietrze
start learning
blow, blew, blown
łamać, tłuc, niszczyć, psuć
start learning
break, broke, broken
przynieść, przyprowadzić
start learning
bring, brought, brought
budować
start learning
build, built, built
spalić, przypalić, parzyć
start learning
burn; burnt, burnt
kupić
start learning
buy, bought, bought
łapać
start learning
catch, caught, caught
wybrać
start learning
choose, chose, chosen
przyjść, przyjechać
start learning
come, came, come
kosztować
start learning
cost, cost, cost
ciąć, kroić, rozcinać
start learning
cut, cut, cut
robić, czynić
start learning
do, did, done
rysować, ciągnąć, wyciągać
start learning
draw, drew, drawn
pić, wypić
start learning
drink, drank, drunk
prowadzić, kierować
start learning
drive, drove, driven
jeść
start learning
eat, ate, eaten
spaść, upaść
start learning
fall, fell, fallen
czuć, dotykać
start learning
feel, felt, felt
walczyć, zwalczać
start learning
fight, fought, fought
znaleźć, odnajdywać, odkryć
start learning
find, found, found
latać, fruwać, pilotować
start learning
fly, flew, flown
zapomnieć
start learning
forget, forgot, forgotten
wybaczyć, przebaczyć
start learning
forgive, forgave, forgiven
zabronić
start learning
forbid, forbade, forbidden
dostać, zostać
start learning
get, got, got
dawć
start learning
give, gave, given
iść, chodzić, jechać
start learning
go, went, gone
rosnąć, uprawiać (warzywa)
start learning
grow, grew, grown
wieszać coś
start learning
hang, hung, hung
mieć, posiadać
start learning
have, had, had
słyszeć, słuchać
start learning
hear, heard, heard
chować, ukrywać się
start learning
hide, hid, hidden
uderzać, trafiać w
start learning
hit, hit, hit
trzymać
start learning
hold, held, held
zranić, zranić się
start learning
hurt, hurt, hurt
trzymać, zachować, przechowywać
start learning
keep, kept, kept
wiedzieć, znać
start learning
know, knew, known
kłaść, położyć, składać np. jaja
start learning
lay, laid, laid
prowadzić
start learning
lead, led, led
uczyć się, dowiedzieć się o czymś
start learning
learn, learnt, learnt
wychodzić z, wyjeżdżać z, opuszczać
start learning
leave, left, left
pożyczać coś komuś
start learning
lend, lent, lent
pozwolić
start learning
let, let, let
leżeć
start learning
lie, lay, lain
stracić np. skazańca, zgubić, przegrywać, coś doprowadzić do czegoś
start learning
lose, lost, lost
robić, produkować, wytwarzać
start learning
make, made, made
spotkać
start learning
meet, met, met
płacić, opłacać się
start learning
pay, paid, paid
położyć, kłaść, umieszczać
start learning
put, put, put
czytać
start learning
read, read, read
jeździć (konno, na rowerze)
start learning
ride, rode, ridden
dzwonić, zadzwonić
start learning
ring, rang, rung
wstawać, wzrastać, wznosić się
start learning
rise, rose, risen
biegać, biec
start learning
run, ran, run
mówić, powiedzieć
start learning
say, said, said
widzieć, zobaczyć
start learning
see, saw, seen
sprzedać
start learning
sell, sold, sold
wysyłać
start learning
send, sent, sent
trząść
start learning
shake, shook, shaken
strzelić, zastrzelić
start learning
shoot, shot, shot
pokazać
start learning
show, showed, shown
zamknąć
start learning
shut, shut, shut
śpiewać
start learning
sing, sang, sung
siedzieć, siadać
start learning
sit, sat, sat
spać
start learning
sleep, slept, slept
mówić (np. w jakimś języku)
start learning
speak, spoke, spoken
spędzać (np. czas), wydawać (np. pieniądze)
start learning
spend, spent, spent
stać, wstawać
start learning
stand, stood, stood
kraść
start learning
steal, stole, stolen
uderzać
start learning
strike, struck, struck
pływać
start learning
swim, swam, swum
brać, zabierać
start learning
take, took, taken
uczyć kogoś, nauczać
start learning
teach, taught, taught
powiedzieć, mówić, opowiadać
start learning
tell, told, told
myśleć, sądzić
start learning
think, thought, thought
rzucać
start learning
throw, threw, thrown
rozumieć
start learning
understand, understood, understood
budzić (się albo kogoś)
start learning
wake, woke, woken
nosić ubranie, ubierać się w
start learning
wear, wore, worn
wygrywać, zwyciężać
start learning
win, won, won
pisać
start learning
write, wrote, written
budzić, zbudzić
Nie spać
start learning
awake, awoke, awoken
Be awake
marzyć, śnić
start learning
dream, dreamt, dreamt
karmić, żywić
start learning
feed, fed, fed
zmrozić, zamrażać, marznąć
start learning
freeze, froze, frozen
nastawić, ustalać
start learning
set, set, set
wydzielać zapach, odczuwać zapach
start learning
smell, smelt, smelt
przysięgać, przeklinać
start learning
swear, swore, sworn

You must sign in to write a comment