speaking vocabulary

 0    96 flashcards    mmossakowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tam gdzie mieszkam jest restauracja
start learning
there's restaurant just around the corner from where i live
rozległe miasto
start learning
sprawling city
ktoś kto ma wyrafinowane gusta kulinarne
start learning
fuzzy eater
akademik
start learning
residental hotel
domek parterowy
start learning
one-storey house
jestem fascynatem kultury
start learning
I am a culture vulture
w odległości krótkiego spacerku ode mnie jest dużo fajnych restauracji i barów
start learning
There are a lot of lively bars and restaurants within walikng distance of my apartment
Centrum miasta ale w negatywnym sensie standardu życia
start learning
inner-city
kafajeka(typ włoski, na ulicy, chodniku)
start learning
pavement cafe
miejsca o znaczeniu historycznym np. w mieście
start learning
places of interest
zwiedzać miasto w bardzo ogólnym ujęciu
start learning
to get around
parking piętrow
start learning
multi-story car park
markowe sklepy
start learning
chain shops
coś co jest już niemodne i podupadającce
start learning
sth is run down(for example city district)
lokalne atrakcje typu knajpki, restauracje np. w mieście
start learning
Local facilities
prowadzę własną firmę, biznes
start learning
I run my own business
moja firma została zamknięta z powodu niepowodzenia, nierentowności
start learning
My business is gone bust
widzieć jak sprzedaż twojej firmy rośnie(prosperuje)
start learning
seeing your sales figures improving
sprawić że firma jest rozreklamowana(rozpoznawalna wsród ludzi)
start learning
to raise the company profile
niszowa branża, biznes
start learning
niche industry, business
przyciągać klientó
start learning
to drum up a business
pochłaniać książkę od deski do deski
start learning
to read a book form cover-to-cover in no time
czytanie do poduczki
start learning
bedtime reading
film(sukces kasowy)
start learning
a box-office hit, blockbuster
biurowiec
start learning
office block
książka w miękkej oprawie
start learning
paperback book
książka w twardej oprawie
start learning
hardback
mol książkowy w pozytywnym sensie
start learning
a big reader
czytanie książek cieżko mi idzie
start learning
I find books quite heavy-going
wciągające książka
start learning
a book is a real page-turner
głowny bohater żył w czasach rewolucji przemysłowej
start learning
a central character lived around the industrial revolution
Krótko mówiąc...
start learning
to cut a long story short...
to look quickly through a book
start learning
to flick through
laptop o wysokich parametrach
start learning
high-spec laptop
spotykam się ze znajomymi w weekendy
start learning
I meet up friends most weekends
mamy ze sobą wiele wspólnego
start learning
We have a lot in common
to like someone’s company very much indeed
start learning
to get on like a house on fire
Oddalić się od przyjaciół
start learning
to drift apart from friends
ożenić się
start learning
to tie the knot
to be like (often another member of the family)
start learning
to take after (eg. my mum)
easy going person
start learning
laid-back
być dobrym towarzyszem
start learning
to be a good company
stracić kontrolę nad sobą
start learning
lose my temper
za mocno reagować na sytuacje w życiu
start learning
overreact to situations in life
ktoś kto akceptuje poglądy innych
start learning
broad-minded
ktoś kto ignoruje czyjeś opinie
start learning
narrow-minded
osoba nieszczera dwulicowa
start learning
two-faced person insincere
być podziębionym
start learning
to be under the weather
to have got through the most serious or uncomfortable stage of an illlness
start learning
to be over the worst
skrzystać z prywatnej opieki zdrowotnej
start learning
to go private
to call work to explain you won’t be attending work due to illness
start learning
to phone in sick
mieć katar
start learning
a runny nose
recepta
start learning
prescription
wyćwiczyć dobrą figurę
start learning
to get into shape
być bez kondycji
start learning
being out of conditiom
ustalać rekordy
start learning
to set records
dbać o rodzinne pamiątki
start learning
to keep family records
poza utartym szlakiem
start learning
off the beaten track
zatłoczone kurorty
start learning
tourist traps
specjalne rzeczy wymagają specjalnego wysiłku
start learning
special things need special effort
wytrwali ludzie
start learning
enduring spirits
choroby zawodowe
start learning
occupational disease, ailments
tak dalece jak to dotyczy
start learning
as far as you concerned
I mają tendencję do zdobycia
start learning
i tend to gain
różne cele
start learning
different purposes
Stałem się zainteresowanie smartwatches
start learning
I've become interest in smartwatches
dobrze znane marki
start learning
well known brands
nie wyglądają dokładnie tak samo
start learning
not to look exactly the same
Ofiara mody
start learning
fashion victim
wartość pieniądza, warte swoich pieniędzy
start learning
value of money
do ponad wynagrodzenie, przepłacać
start learning
to over pay
przepłacać
start learning
overpay
cierpią z powodu braku pieniędzy
start learning
suffer from lack of money
wyimaginowany
start learning
imaginary
alternatywa
start learning
alternative
teraz tradycyjna wizja teatru została zmieniona
start learning
now the traditional vision of the theather has been changed
art-każdy ma znaleźć co to oznacza dla niego osobiście
start learning
art-everybody has to find what it means for him personally
współczesny
start learning
contemporary
postrzeganie sztuki zmieniał się na przestrzeni wieków yhe
start learning
the perception of art has been changing over yhe centuries
temat ten nie jest tak naprawdę moja sprawa
start learning
this subject is really not my thing
nie jestem dobry w tym temacie
start learning
I'm really not in to that so
co z nim
start learning
what you made of it
lokalne wyroby
start learning
Local crafts
odległe destynacje wakacjyjne
start learning
far-off destiantions
tam nie wiedząc, co może się zdarzyć
start learning
theres no knowing what may happen
działać jak łeb, na szyję
start learning
act like a helter skelter
recykling odpadów
start learning
household waste recycling
składowiska
start learning
landfill sites
normalne otoczenie
start learning
normal surroundings
pacrite odzyskuje wszelkiego rodzaju rzeczy
start learning
pacrite recycles all sort of things
odzywka do gleby
start learning
soil conditioner
że praktyka ta wkrótce będzie zakazane
start learning
thought this practise will soon be banned
Rodzina goszcząca
start learning
host family
gdy masz wątpliwości
start learning
when you are in doubt
ale poważnie
start learning
but seriously
biorąc stopę z pedału gazu, zwalniać tempo życia
start learning
take foot of the accelerator

You must sign in to write a comment