speaking crime

 0    66 flashcards    keyso
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rape
start learning
gwałt
latest figure
start learning
dane liczbowe najnowszy odczyt
case
This case is complicated.
start learning
przypadek
Ta sprawa jest skomplikowana.
judge
She is a good judge.
start learning
sędzia
Ona jest dobrym sędzią.
guilty
The jury found him guilty of the crime.
start learning
winny
Ława przysięgłych uznała, że jest winny tej zbrodni.
sentence
to pass a sentence
start learning
wyrok
wydać wyrok
fine
start learning
grzywna mandat
jail
He went to jail for six years.
start learning
więzienie
Poszedł do więzienia na sześć lat.
evidence
start learning
dowód
prison
Life in prison is dangerous.
start learning
więzienie
Życie w więzieniu jest niebezpieczne.
impose
start learning
nakładać
suspected
start learning
podejrzenie
questioned
start learning
przesłuchiwany
arrested
start learning
aresztowany
charged
start learning
oskarżony
heard
I heard some voices.
start learning
wysłuchany
Słyszałem jakieś głosy.
involved in
start learning
udział w
robbery
start learning
rabunek
crime
I've never committed any crime.
start learning
zbrodnia
Nigdy nie popełniłam żadnego przestępstwa.
petty
start learning
małostkowy mały
appear in
start learning
pojawiają się w
identified
start learning
zidentyfikowane
called
start learning
wezwany
sentenced
start learning
skazany
committed
start learning
zobowiązany
pleaded
start learning
błagał
defend
start learning
bronić się, odpierać powództwo
found guilty
start learning
uznany winnym
probation
to put sb on probation
start learning
nadzór kuratorski / probacja
oddać kogoś pod nadzór kuratorski
community service
start learning
serwis społecznościowy
society
start learning
społeczeństwo
rehabilitate
start learning
zrehabilitować
integrate
start learning
integrować
criminals
start learning
przestępcy
inmates
start learning
Więźniowie
cells
start learning
cele, komórki
released
start learning
wydany
recreational
start learning
rekreacyjnych
death penalty
start learning
kara śmierci
capital punishment
start learning
kara śmierci
lethal injection
start learning
śmiertelny zastrzyk
knifepoint
start learning
nóż na gardle
bushes
start learning
krzewy
snatched
start learning
wyrwała
ransom demand
start learning
żądanie okupu
armed robbery
start learning
rozbój z bronia
arson
start learning
podpalenie
blackmail
start learning
szantaż
hijacking
The terrorists have hijacked another plane.
start learning
uprowadzenie
Terroryści uprowadzili kolejny samolot.
kidnaping
start learning
porwanie
mugging
start learning
okradanie na ulicy
murder
start learning
morderstwo
rape
start learning
gwałt
smuggling
start learning
przemyt
terrorism
start learning
terroryzm
secret compartment
start learning
tajna kieszeń
held up
start learning
odbyło się
admitted
start learning
dopuszczone
forging
start learning
kucie
search evidence
start learning
szukaj dowodów
launch an
start learning
uruchomić
investigate a
start learning
zbadania
take statements
start learning
przyjmowania oświadczeń
forging
start learning
kucie
forensic
start learning
evidence
assaulted by
start learning
zaatakowany przez

You must sign in to write a comment