spadek dodatkowe słownictwo

 0    75 flashcards    wapno98
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

sądowe zatwierdzenie testamentu
start learning
probate of will

świadectwo autentyczności testamentu
start learning
probate

uwierzytelniony odpis testamentu
start learning
probate

uwierzytelniać
start learning
probate

poświadczenie ważności testamentu
start learning
grant of probate

właściwość w sprawach rodzinnych ispadkowych
start learning
probate jurisdiction

sąd do spraw spadkowych
start learning
court of probate

zatwierdzenie testamentu
start learning
probate of will

sędzia rozpoznający sprawy spadkowe i opiekuńcze
start learning
justice probate

udzielić urzędowego potwierdzenia auteńtyczności testamentu
start learning
take out probate of will

z chwilą jego śmierci
start learning
upon his death

przechodzić na
start learning
devolve on

oznaczone osoby
start learning
designated persons

postępowanie spadkowe
start learning
inheritance proceeding

reserved portion

wykonywać zapisy i polecenia
start learning
perform legacies and instructions

przewidziane
start learning
envisaged by

mieszkanie
start learning
dwelling

w dotychczasowym zakresie
start learning
to the same extent as before

rozporządzenie
start learning
disposition

spadkodawca
start learning
decedent

uprawnienie
start learning
entitlement

ograniczać
start learning
limit

wyłączać
start learning
exclude

above-mentioned

wynikać z najmu
start learning
arise from the lease

spółdzielcze prawo do lokalu
start learning
the right to premises of a cooperative member

spadek otwiera się
start learning
the inheritance shall be opened

acquire

statute

następuje
start learning
shall come into being

przewidziany
start learning
provided for

uznany za niegodnego
start learning
adjudged unworthy

dopuścić się ciężkiego przestępstwa
start learning
commit a serious crime

intentionally

nakłonić
start learning
induce

deceit

threat

przeszkodzić
start learning
frustrate

conceal

counterfeit

przerobić
start learning
alter

spadkobierca niegodny
start learning
an unworthy heir

Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes.
start learning
Every person who has an interest in it may demand that an heir be adjudged unworthy

wystąpić z żądaniem
start learning
lodge a demand

zdolność do czynności prawnych
start learning
capacity for juridical acts

przebaczenie
start learning
act of forgiveness

dostateczne rozeznanie
start learning
sufficient awareness

dziedziczenie ustawowe
start learning
statutory succession

w częściach równych
start learning
in equal parts

udział spadkowy przypada mu
start learning
share in the estate falls to him

stosuje się
start learning
shall be applicable

descendant

w zbiegu z
start learning
in concurrence with

ustalić ojcostwo
start learning
establish paternity

shall amount to

division

in the absence of

wstępny naturalny
start learning
natural ascendant

przysposobiony
start learning
the adopted party

przysposabiający
start learning
the adopting party

pokrewieństwo
start learning
kinship

retain

orzeczenie o przysposobieniu
start learning
ruling on adoption

żyć w niedostatku
start learning
to live in want

środki utrzymania
start learning
means of subsistence

obowiązek alimentacyjny
start learning
maintenance duty

uczynić zadość
start learning
satisfy

suma pieniężna odpowiadająca wartości
start learning
pecuniary sum equivalent to the value of

except for

wspólne pożycie
start learning
cohabitation

cease

uzasadniony
start learning
legitimate

section

przedstawiciel
start learning
representative


You must sign in to write a comment