Society & Politics

 0    126 flashcards    hadragan14
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
capital
start learning
stolica
citizen / citizenship
start learning
obywatel / obywatelstwo
domestic
start learning
krajowy
exile
start learning
wygnanie
foreign
start learning
zagraniczny
foreign national / foreigner
start learning
cudzoziemiec / cudzoziemcem
immigration policy
start learning
polityka imigracyjna
independence
start learning
niepodległość
inhabitant / resident
start learning
mieszkaniec
monarch
start learning
monarcha
national anthem
start learning
hymn narodowy
province
start learning
prowincja
refugee
start learning
uchodźca
state
start learning
stan
the people
start learning
naród
authorities
start learning
władze
civil servant
start learning
urzędnik państwowy
demonstrate
start learning
manifestować / protestować
govern / rule
start learning
rządzić
head of state
start learning
głowa państwa
human rights
start learning
prawa człowieka
left wing / right wing
start learning
Lewica / Prawica
minoryty government
start learning
rząd mniejszościowy
Mayor
start learning
Burmistrz
cabinet minister
start learning
minister
opinion poll
start learning
badanie opinii publicznej
party member
start learning
członek partii
policy
start learning
polityka (zasady działania)
politics
start learning
polityka
prime minister (PM)
start learning
premier
term
start learning
kadencja
the Cabinet
start learning
rząd
the secret service / the intelligence service
start learning
tajne służby / Służby Wywiadu
town / city council
start learning
Rada Miejska
town councillor
start learning
Radny miasta
general / local election
start learning
powszechne / lokalne wybory
House of Commons (UK)
start learning
Izba Gmin (UK)
House of Lords (UK)
start learning
Izba Lordów (UK)
House of Representatives (USA)
start learning
Izba Reprezentantów (USA)
MP / Member of Parliament (UK)
start learning
członek parlamentu (UK)
International Monetary Fund (IMF)
start learning
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
start learning
Pakt Północnoatlantycki (NATO)
United Nations (UN)
start learning
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
World Health Organization (WHO)
start learning
Światowa Organizacja Zdrowia
crime
start learning
przestępczość
homelessness
start learning
bezdomność
poverty
start learning
bieda
unemployment
start learning
bezrobocie
black market
start learning
czarny rynek (nielegalny)
commerce
start learning
handel
currency
start learning
waluta
strong / weak / free market economy
start learning
silna / słaba / gospodarka wolnorynkowa
fund
start learning
fundusz
gross domestic product (GDP)
start learning
produkt krajowy brutto (PKB)
income
start learning
wpływy
industry
start learning
przemysł
investment
start learning
inwestycja
note
start learning
banknot
tax
start learning
podatek
trade union
start learning
związek zawodowy
capture sb
start learning
złapać kogoś
murder case
start learning
rozprawa sądowa
evidence
start learning
dowody
hostage
start learning
zakładnik
investigate
start learning
prowadzić dochodzenie
investigation
start learning
dochodzenie / śledztwo
solve a mistery
start learning
rozwiązać zagadkę
weapon
start learning
broń
anti - social behaviour
start learning
zachowanie antyspołeczne
arson
start learning
podpalenie
arsonist
start learning
Podpalacz
assault (noun)
start learning
napaść (rzeczownik)
blackmail
start learning
szantaż
blackmailer
start learning
szantażysta
burglar
start learning
włamywacz
burgle
start learning
włamać się
burglary
start learning
włamanie
criminal
start learning
przestępca
jaywalking
start learning
nieprawidłowe przechodzenie przez jezdnię
kidnap
start learning
porwać
kidnapper
start learning
porywacz
kidnapping
start learning
porwanie np. dzieci
mug
start learning
napaść na kogoś
mugger
start learning
napastnik
mugging
start learning
rozbój na ulicy
rape (v/n)
start learning
gwałcić / gwałt
rapist
start learning
gwałciciel
armed robbery
start learning
rabunek z użyciem broni
smuggle
start learning
przemycać
smuggler
start learning
przemytnik
smuggling
start learning
przemyt
theft
start learning
kradzież
thief
start learning
złodziej
violence
start learning
przemoc
annouce the verdict
start learning
ogłosić werdykt ławy przysięgłych
death penalty
start learning
kara śmierci
defendant
start learning
oskarżony / oskarżona
court
start learning
sąd
deny
start learning
zaprzeczać
fine
start learning
mandat / kara
guilty
start learning
winny
innocent
start learning
niewinny
judge
start learning
sędzia
jury
start learning
ława przysięgłych
life imprisonment
start learning
dożywotnie więzienie
minor / serious offence
start learning
drobne / poważne przestępstwo
penalty
start learning
kara
prison sentence
start learning
kara pozbawienia wolności
prosecution
start learning
oskarżenie
punish
start learning
karać
punishment (for sth)
start learning
kara (za coś)
release
start learning
zwolnienie
suspect
start learning
podejrzany
testify
start learning
zeznawać
trial
start learning
rozprawa
witness
start learning
świadek
accuse sb of sth
start learning
oskarżyć kogoś o coś
break out
start learning
wybuchać np. wojna
commit a crime
start learning
popełnić przestępstwo
government
start learning
utworzyć rząd
go on trial
start learning
stanąć przed sądem
join a political party/a trade union
start learning
zapisać się do partii politycznej / związku zawodowego
plant a bomb
start learning
podłożyć bombę
sentence sb to
start learning
skazać kogoś na...
win / gain independence
start learning
uzyskać / zdobyć niepodległość
border
start learning
granica

You must sign in to write a comment