Smokie - Living next door to Alice fiszki

 0    32 flashcards    29dexon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
limuzyna
start learning
limousine
spojrzenie
start learning
glance
rzeźbić
start learning
carve
kora
start learning
bark
początkowy
start learning
initial
pośpiech
start learning
rush
Sally zadzwoniła, gdy dostała wiadomość
start learning
Sally called when she got the word,
Powiedziała: Przypuszczam, że słyszałeś o Alicji
start learning
And she said: "I suppose you’ve heard about Alice"
Więc rzuciłem się do okna i wyjrzałem na zewnątrz
start learning
When I rushed to the window and I looked outside
Ledwo mogłem uwierzyć swym oczom
start learning
And I could hardly believe my eyes
Gdy wielka limuzyna podjechała pod dom Alicji
start learning
As a big limousine rolled up into Alice’s drive
Nie wiem dlaczego wyjeżdża
start learning
Oh, I don’t know why she’s leaving
lub dokąd zamierza jechać
start learning
Or where she’s gonna go
Sądzę, że ma swe powody
start learning
I guess she’s got her reasons
ale ja nie chcę ich znać
start learning
But I just don’t want to know
gdyż przez dwadzieścia cztery lata mieszkałem drzwi obok Alicji
four years I’ve been living next door to Alice
start learning
‘Cos for twenty
Dwadzieścia cztery lata czekałem tylko na szansę
four years just waiting for the chance
start learning
Twenty
Żeby jej powiedzieć co czuję i może żeby zerknęła na mnie raz jeszcze
start learning
To tell her how I feel and maybe get a second glance
Teraz muszę przyzwyczaić się, że już nie mieszkam obok Alicji
start learning
Now I’ve got to get used to not living next door to Alice
Dorastaliśmy razem
start learning
We grew up together
dwójka dzieciaków w parku
start learning
Two kids in the park
wycinaliśmy nasze inicjały głęboko w korze
start learning
We carved our initials deep in the bark
ja i Alicja
start learning
Me and Alice
Teraz ona przechodzi przez drzwi i głowę trzyma wysoko
start learning
Now she walks through the door with her head held high
Tylko przez chwilkę złapałem jej spojrzenie
start learning
Just for a moment, I caught her eye
I wielka limuzyna odjechała powoli spod domu Alicji
start learning
As a big limousine pulled slowly out of Alice’s drive
Sally zadzwoniła znów i spytała jak się czuję
start learning
And Sally called back and asked how I felt
Powiedziała: Hej, wiem jak ci pomóc
And she said: "I know how to help
start learning
zapomnij o Alicji
get over Alice
I powiedziała: Teraz Alicja odeszła, ale ja wciąż tutaj jestem
start learning
She said: "Now Alice is gone but I’m still here
Ty wiesz, że czekam przez dwadzieścia cztery lata
four years"
start learning
You know I’ve been waiting for twenty
A wielka limuzyna znikła
start learning
And a big limousine disappeared
Nie nigdy nie przyzwyczaję się, że już nie mieszkam obok Alicji
start learning
No I’ll never get used to not living next door to Alice

You must sign in to write a comment