słowotwórstwo cz. 1 (1-40)

 0    115 flashcards    xtatictruth
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ciekawość
start learning
curiosity
przyjemny
start learning
pleasant
sława
start learning
fame
szczęśliwy
start learning
happy
furia
start learning
fury
tajemniczy
start learning
mysterious
sławny
start learning
famous
natura
start learning
nature
ciekawy
start learning
curious
naturalny
start learning
natural
wściekły
start learning
furious
szczęście
start learning
happiness
tajemnica
start learning
mistery
przyjemność
start learning
pleasure
przedmieście
start learning
suburb
wyczerpany
start learning
exhausting, exhausted
osiągać
start learning
achive
odkrycie
start learning
discovery
ekscytować się
start learning
excite
niebezpieczeństwo
start learning
dangerous
atrakcja
start learning
attraction
okazywać życzliwość
start learning
befriend
świętować
start learning
celebrat
dystansować się
start learning
distance
przesada
start learning
exaggeration
energia
start learning
enerdy
wygląd
start learning
appearance
przybycie
start learning
arrival
wiarygodny
start learning
believable
porównujący
start learning
comparable
tworzyć
start learning
create
różnica
start learning
difference
dominujący
start learning
dominant
zatrudnić
start learning
employ
uprawnienie
start learning
power
zagrażać
start learning
endanger
umożliwiający
start learning
able
podmiejski
start learning
suburban
przybywać
start learning
arrive
rywalizować
start learning
compete
osiągalny
start learning
achivable
rada
start learning
advice
przyjazny
start learning
friendly
wyczerpywać
start learning
exhaust
lubić coś
start learning
enjoy
decyzja
start learning
decision
pochwalający
start learning
approving
osiągnięcie
start learning
achivement
wyczerpanie
start learning
exhaution
niebezpieczeństwo
start learning
danger
różnić się
start learning
differ
uczęszczać do
start learning
attend
kreatywny
start learning
creative
przesadzać z czymś
start learning
exaggerate
dynamoczny
start learning
energetic
dedykowane
start learning
dedicated
odkrycie
start learning
discovered
radzić
start learning
advise
zabawiać
start learning
entertain
wskazany
start learning
advisable
śmieszyć
start learning
amuse
inny
start learning
diferent
dawać energię
start learning
energize
znudzony
start learning
boring, bored
wiara
start learning
belief
święto
start learning
celebration
przyjaciel
start learning
friend
przyciągać
start learning
attract
ekscytujący
start learning
excited, exciting
przesadzony
start learning
exaggerated
rozrywka, zabawa, uciecha
start learning
amusement
nuda
start learning
boredom
umożliwiać
start learning
enable
wierzyć
start learning
believe
odległy
start learning
distant
zabawa
start learning
enjoyment
tworzenie
start learning
creation
śmieszny
start learning
amusing, amused
pojawiać się
start learning
appear
zabawa
start learning
entertainment
uniemożliwiający
start learning
unable, disability
pochwalać
start learning
approve
uważny
start learning
attentive
nudzić
start learning
bore
uroczysty
start learning
celebratory
zabawny
start learning
entertaining
dedykować
start learning
dedicate
dystans
start learning
distance
zatrudnienie
start learning
employment
przyjemny
start learning
anjoyable
odkryć
start learning
discover
aprobata
start learning
approval
porównać
start learning
compare
umprawniać
start learning
empower
uniemożliwiać
start learning
disable
frekwencja
start learning
attendance
porównanie
start learning
comparison
zdolność
start learning
ability
decydować
start learning
decide
atrakcyjny
start learning
attractive
rywalizacja
start learning
competition
stanowczy
start learning
decisive
niezdolność
start learning
disability
dominacja
start learning
domination
rywalizujący
start learning
competitive
obezwłądniać
start learning
overpower
dedykacja
start learning
dedication
zatrudniający
start learning
emloyed
uprawniający
start learning
powerful
dominować
start learning
dominate
supermocarstwo
start learning
superpower
exploration
start learning
okrycie
odkrywać
start learning
explore
obezwkładniający
start learning
overpowering
badawczy
start learning
exploratory

You must sign in to write a comment