slowniczek 3

 0    35 flashcards    wiktoriatrzeciak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
emerytura
Bliźniacy żyli z emerytury swojej babci.
start learning
a pension
The twins were living off their grandmother's pension.
płatny
To jest płatna usługa.
start learning
paid
It's a paid service.
pensja
Osoba, która w końcu dostała pracę, była bardzo zadowolona. W końcu jej roczna pensja opiewa na 25 000 funtów.
start learning
a salary
The person who eventually got the job was very happy. After all, he would receive an annual salary of £25,000.
preferencja
To kwestia osobistej preferencji.
start learning
preference
It's a matter of personal preference.
przepisywać
start learning
prescribing
zawodowy
start learning
professional
satysfakcjonować
start learning
satisfy
wakacyjny
start learning
holiday
pracodawca
start learning
an employer
preferować
start learning
prefer
klient
Klienci stali w kolejce na zewnątrz sklepu.
start learning
a customer
Customers were queuing outside of the shop.
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
start learning
unemployed
Tom is currently unemployed.
podwyżka
start learning
a rise /a raise
wymarzyć
start learning
cherish
ubiegać
start learning
apply
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
start learning
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
nadzorować
start learning
oversee
dotrzymywać
start learning
abide by
napiwek
Spodobała mi się ta kelnerka, zostawię jej hojny napiwek.
start learning
a tip
I like this waitress, I'm going to give her a generous tip.
etat
start learning
time
runie
start learning
collapse
kwalifikacja
start learning
qualification
obsługiwać
start learning
to attend (customers)
awans
start learning
promotion
naprawiać
start learning
repair
atmosfera
start learning
atmosphere
stresujący
start learning
Stressed
mundur
start learning
uniform
praca
start learning
a job
presja
start learning
pressure
dostarczać
start learning
provide
zdobywać
start learning
gain
zarządzać
start learning
administer
Pączek
start learning
Bud
poznać
start learning
meet

You must sign in to write a comment