Słownictwo z lekcji

 0    46 flashcards    marta1230
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
znaczący, znaczny
start learning
significant
zatłoczony
start learning
crowed
obcy
start learning
stranger
koniecznie
start learning
necessarily
zdolność
start learning
ability
zaślepienie
start learning
face-blindness
cel
start learning
purpose
w rzeczy samej / istotnie
start learning
indeed
wrodzone umiejętności
start learning
inborn skill
głównie
start learning
primarily
powszechne przekonanie
start learning
widely held belief
utrzymać
start learning
maintain
osiągać
start learning
achieve
odwołanie, odwołać się, przypomnieć,
start learning
recall
procesy umysłowe
start learning
mental processes
ilość
start learning
amount
dość powszechne
start learning
quite a common
nasuwanie/stawia pytania
start learning
raises questions
dowiedzieć się
start learning
to find out
dużo zabawy
start learning
a lot of fun
udział w
start learning
part in
stopniowo
start learning
gradually
zmiany w
start learning
change into
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
ostrzejszy
start learning
sharper
rozjaśniać
start learning
lighting up
główny
start learning
main
kształt
start learning
shape
przez coś
start learning
through
myśl
start learning
thought
dostępny, osiągalny
start learning
available
zawierać, obejmować
start learning
include
tak poza
start learning
so apart
niepokoić
start learning
bother
zachęcający
start learning
encouraging
niewątpliwie
start learning
no doubt
zagrożenie
start learning
threats
rozpatruje
start learning
scrutinise
niedojrzały
start learning
immature
brakuje zdrowego rozsądku
start learning
lacking common sense
zdrowy rozsądek
start learning
common sense
mimo
start learning
despite
pomimo czegoś
start learning
in spite of
natknąć się
start learning
come across
leczyć, traktować
start learning
treat
ładownia, trzymac
start learning
hold

You must sign in to write a comment