słownictwo lipiec 2017

 0    66 flashcards    katarzynagrodzka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
złożyć zamówienie
start learning
place an order
przyjąć zamówienie
start learning
take an order
wypełnić zamówienie
start learning
fill an order
obniżyć cenę
start learning
bring down the price
podać cenę
start learning
state a price, quote a price
oferować rabat
start learning
offer a discount
prosić o rabat
start learning
ask for a discount
udzielić rabatu
start learning
grant a discount
ogarnąć szczegóły
start learning
sort out the details
omawiać szczegóły
start learning
discuss the details
analizować szczegóły
start learning
go over the details
złożyć propozycję
start learning
make a proposal
sfinalizować propozycję
start learning
firm up a proposal
odrzucić propozycję
start learning
reject a proposal
podlegający negocjacji
start learning
subject to negotiations
otwarty na negocjacje
start learning
open to negotiations
być przedmiotem negocjacji
start learning
under nagotiation
płacić zaliczkę
start learning
pay a deposit, put down a deposit
wymagać zaliczki
start learning
require a deposit
opłata miesięczna
start learning
a monthly fee
opłata roczna
start learning
an annual fee
opłata wstępna
start learning
an entrance fee
ukryte koszty
start learning
hidden costs
dodatkowe koszty
start learning
extra costs
koszty stałe
start learning
fixed costs
dotrzymać terminu
start learning
meet a deadline
nie dotrzymać terminu
start learning
miss the deadline
przedłużyć termin
start learning
extend the dedline
szukać kompromisu
start learning
seek a compromise
oferować kompromis
start learning
offer a compromise
znaleźć kompromis
start learning
find a compromise
klikać w link do strony
start learning
click on the link to a website
przeglądać
start learning
browse
wybrać produkt
start learning
select the product
umieszczać produkt w koszyku
start learning
place the item in the cart / basket
iść do kasy
start learning
go to the check-out
płacić gotówką
start learning
pay in cash
płacić kartą
start learning
pay by credit card
karta jest obciążona
start learning
the card is debited
wystawić fakturę
start learning
issue an invoice
wygenerować fakturę
start learning
generate an invoice
magazyn
start learning
warehouse
wysłać produkty
start learning
ship the goods
wysłać pocztą
start learning
send by mail
wysłać firmą kurierską
start learning
send by express carrier
wadliwy produkt
start learning
faulty product
na gwarancji
start learning
under guarantee
odesłać coś
start learning
send something back
wymienić produkt
start learning
exchange the product
oddać pieniądze
start learning
give a refund
stały klient
start learning
a regular customer
iść na kompromis
start learning
split the difference
spłata salda w dniu dostawy
start learning
balance on delivery
zważając na; biorąc pod uwagę, że
start learning
considering
interesujący
start learning
interesting
zainteresowany
start learning
interested
interesować się czymś
start learning
be interested in something
proponować
start learning
propose
propozycja
start learning
proposal
trzyprocentowy rabat
start learning
three percent discount
pięćdziesięcioprocentowa zaliczka
start learning
fifty percent deposit
pożyczyć komuś coś
start learning
lend somebody something
pożyczyć coś od kogoś
start learning
borrow something from somebody
właściwy, rzeczywisty
start learning
actual
aktualny, obecny
start learning
present, current
jechać na wakacje
start learning
go on holiday, go on vacation

You must sign in to write a comment