słówka zawody 4tmi ZSP1

 0    242 flashcards    prezenter16
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
archeolog
start learning
archaeologist
archeologia
start learning
archeology
dziedzina nauki (1)
start learning
field of science (1)
biolog
start learning
biologist
biologia
start learning
biology
chemik / chemiczka
start learning
chemist / chemist
chemia
start learning
chemistry
informatyka (2słówka)
start learning
computer science (2słówka)
ekonomista / ekonomistka
start learning
economist / economist
ekonomia
start learning
economy
inżynier
start learning
engineer
inżynieria
start learning
engineering
genetyk
start learning
geneticist
genetyka
start learning
genetics
geolog
start learning
geologist
geologia
start learning
geology
językoznawca
start learning
linguist
językosnastwo
start learning
linguistics
matematyk
start learning
mathematician
matematyka / matma
start learning
mathematics / maths
fizyka
start learning
physicist
fizyka
start learning
physics
fizyka jądrowa
start learning
nuclear physics
psycholog
start learning
psychologist
psychologia
start learning
psychology
naukowiec
start learning
scientist
socjolog
start learning
sociologist
socjologia
start learning
sociology
analiza
start learning
analysis
wniosek
start learning
conclusion
związek, połączenie
start learning
connection/link
odkrycie
start learning
discovery
dowody
start learning
evidence
doświadczenie, eksperyment
start learning
experience, experiment
hipoteza
start learning
hypothesis
wynalazek
start learning
invention
wynalazca
start learning
inventor
wiedza
start learning
knowledge
laboratorium/pracownia
start learning
laboratory / lab
obserwacja
start learning
observation
zapis, dokumentacaj
start learning
record
badania
start learning
Research
wyniki badań
start learning
research / study findings / results
pracownik naukowy
start learning
Researcher
nauka
start learning
science
naukowy
start learning
scientific
prawo naukowe
start learning
scientific law
metoda
start learning
method
teoria naukowa
start learning
scientific theory
naukowo
start learning
scientifically
dane statystyczne
start learning
statistical data
statystycznie
start learning
statistically
statystyka
start learning
statistics
badania, sondaż
start learning
survey
próba analiza
start learning
test
teoria
start learning
theory
analizować, przeprowadzać analizę
start learning
analyze
potwierdzać
start learning
confirm
ustalać, kreślać
start learning
determine
odkryć
start learning
discover / find out
powielić
start learning
duplicate
oszacować
start learning
estimate
przeprowadzać doświadczenie
start learning
experiment
postawić hipotezę
start learning
hypothesise
wynalźć
start learning
invent
obserwować, prowadzić obserwacje
udowodnić
start learning
observe
prove
odrzucić
start learning
reject
badać
start learning
study
przeprowadzać doświadczenie
start learning
carry out experience
przeprowadzać badania
start learning
carry out research
dojść do wniosku
start learning
come to the conclusion
potwierdzić hipotezę
start learning
confirm a hypothesis
prowadzić dokumentacje
start learning
keep records
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
przewidywać
start learning
make predictions
opatentować wynalazek
start learning
patent a invention
odrzucić hipotezę
start learning
reject a hypothesis
specjalizować się w czymś
start learning
specialize in sth
podjąć badania
start learning
undertake research
otrzymać Nagrodę Nobal w dziedzinie
start learning
win the Nobel Prize in
antena
start learning
aerial
bateria, akumulator
start learning
battery
żywotność baterii
start learning
battery life
przycisk
start learning
button
kabel
start learning
cable
układ sterowania
start learning
controls
urządzenie
start learning
device
ręczne urządzenie komunikacyjne
start learning
hand-held comunication
cyfrowy
start learning
digital
energia eletryczna
start learning
electricity
pierścień indukcyjny
start learning
electro-magnetic induction ring
elektromagnes
start learning
electromagnet
elektroniczny
start learning
electronic
silnik
start learning
engine
silnik spalinowy
start learning
internal combustion
przyrząd, gadźet
start learning
gadget
słuchawki
start learning
headphones
soczewka
start learning
lens
żarówka
start learning
light bulb
maszyna
start learning
machine
wydawać dziwne dzwięki
start learning
make a funny noise
instrukcja obsługi
start learning
Manual
mikrofon
start learning
microphone
telefon komórkowy
start learning
mobile phone
słuchawka
start learning
handset
wtyczka
start learning
plug
czujnik
start learning
Sensor
gniazdko
start learning
socket
dźwięk
start learning
sound
przełącznik
start learning
switch
włacznik
start learning
switch again
inowacja technologiczna
start learning
Technological Innovations
technika
start learning
technology
SMS
start learning
text message / text
ekran dotykowy
start learning
Touch Screen
tranzystor
start learning
transistor
rzeczywistość naturalna
start learning
virtual reality
bezprzewodowy
start learning
wireless
unosić się w powietrzu
start learning
hover
zaciąć się, zaklinować się
start learning
jam
napędzać
start learning
power
skanować
start learning
scan
pisać SMS-y
start learning
text
zmienić, przekształcać
start learning
transform
działać
start learning
work
popsuć się
start learning
break down
nacisnąć guzik
start learning
press a button
dostawać SmS-y
start learning
receive text
wyłączyć
start learning
switch off
włączyć
start learning
switch on
nie działa
start learning
out of order
kopia zapasowa
start learning
backup
płyta kompaktowa
start learning
compact disc
program komputerowy
start learning
computer program
programista
start learning
computer programmer
awaria
start learning
crash
kursor
start learning
cursor
dane
start learning
data
baza danych
start learning
database
dysk
start learning
disk
twardy dysk
start learning
Hard Drive
dokument
start learning
document
napęd DVD
start learning
DVD drive
błąd
start learning
error
komunikat o błędzie
start learning
error message
pamięć zewnętrzna
start learning
external memory
karta pamięci
start learning
memory card
katalog
start learning
folder
ikona
start learning
icon
informatyka
start learning
information technology
łącze internetowe
start learning
internet connection
klawisz
start learning
key
klawiatura
start learning
keyboard
drukarka laserowa
start learning
Laser Printer
mysz
start learning
mouse
w sieci
start learning
online
pamięć USB
start learning
pendrive
komputer stacjonarny
start learning
personal computer
kserokopiarka
start learning
photocopying
skaner
start learning
Scanner
ekran
start learning
screen
pusty ekran
start learning
blank screen
płaski monitor
start learning
Flat Monitor
portal społecznościowy
start learning
social networking site
oprogramowanie
start learning
software
oprogramowanie antywirusowe
start learning
anti-virus software
internet
start learning
the Internet
port USB
start learning
USB port
wirus
start learning
virus
strona internetowa
start learning
website
kliknąć
start learning
click
paść, zepsuć się
start learning
crash
skasować
start learning
delete
ściągnąć
start learning
download
drukować
start learning
print
zapisać
start learning
save
tworzyć dokument
start learning
create a document
kliknąć dwa razy
start learning
double-click
stracić dokument
start learning
lose a document
otworzyć dokument
start learning
open a document
przetwarzać dane
start learning
process data
resetować komputer
start learning
restart a computer
surfować po internecie
start learning
Surf the net
astronauta
start learning
astronaut
atmosfera
start learning
atmosphere
kometa
start learning
comet
meteor
start learning
meteor
orbita
start learning
orbit
przestrzeń kosmiczna
start learning
outer space
planeta
start learning
planet
rakieta
start learning
rocket
satelita
start learning
satellite
kosmos
start learning
space
badanie kosmosu
start learning
space exploration
stacaj kosmiczna
start learning
space station
Ziemia
start learning
the Earth
Słońce
start learning
the Sun
statek kosmiczny
start learning
spaceship
gwiazda
start learning
star
wszechświat
start learning
universe
wystrzelić
start learning
launch
okrążać coś
start learning
orbit sth
obracać się (wokół własnej osi)
start learning
rotate (around its axis)
wystrzelić rakietę
start learning
launch a rocket
wysyłać coś w kosmos
start learning
send something into space
bakterie
start learning
bacteria
komórka
start learning
cell
pierwiastek chemiczny
start learning
chemical element
reakcja chemiczna
start learning
chemical reaction
zagęszczony
start learning
concentrated
rozwój
start learning
development
wzór, formuła
start learning
formula
gaz
start learning
gas
żywność modyfikowana genetycznie
start learning
genetically modified food
drobnoustrojowy
start learning
Microbe
grawitacja
start learning
gravity
ciecz
start learning
liquid
magnez
start learning
magnesium
masa
start learning
mass
minerał
start learning
mineral
cząsteczka, molekuła
start learning
molecule, the molecule
pleśń
start learning
mould
tlen
start learning
oxygen
tempo, prędkość
start learning
rate
sól
start learning
salt
słony
start learning
salty
sód
start learning
sodium
ciało stałe
start learning
solid
para
start learning
steam
teoria ewolucji
start learning
theory of evolution
szczepionka
start learning
vaccine
witamina
start learning
vitamin
przyswajać
start learning
assimilate
zawierać
start learning
contain
rozpuszczać się
start learning
dissolve
parować, wyparować
start learning
evaporate
wydychać
start learning
exhale
zgasić, gaść
start learning
extinguish
zamrozić, zamarzać
start learning
freeze
topnieć
start learning
melt
mnożyć, zwielokrotnić
start learning
multiply
utleniać
start learning
oxidise

You must sign in to write a comment