Słówka z tekstu i ćwiczeń

 0    53 flashcards    lukaszwereszczynski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ślęczeć po nocach
start learning
Burning the midnight oil
obudzony
start learning
awake
żłopać
start learning
to down
Ta, która ma od dwóch do trzech razy więcej kofeiny niż podobnych rozmiarów puszka sody.
start learning
One that has two to three times the amount of caffeine as a similar sized can of soda.
zawdzięczać
start learning
to owe
odpierać
start learning
to counter
zmęczenie
start learning
fatigue
zwiększać
start learning
to increase
zmniejszać
start learning
to decrease
czujność
start learning
alertness
To jest częściowo powód...
start learning
This is part of the reason...
pozycja
start learning
rank
uśmierzacz
start learning
reliever
tabliczka czekolady
start learning
a bar of chocolate
cały
start learning
entire
Z konsumpcją kofeiny są także związane ryzyka chorobowe.
start learning
Health risk have also been tied to caffeine consumption.
uzależnienie
start learning
addiction
okazywać
start learning
to exhibit
umiarkowany
start learning
mild
poważny, ciężki
start learning
serious, severe
zależność
start learning
dependence
umiarkowanie
start learning
moderately
co wiecej, ponadto
start learning
furthermore
obecny, współczesny
start learning
current, contemporary
zaprzeczać
start learning
to deny, to contradict
uśmierzać ból
start learning
to ease pain
stan zapalny
start learning
inflammation
umożliwiać
start learning
to enable, to facilitates
wykonywać
start learning
to perform
Na pewno nie spowoduje problemów z sercem.
start learning
Not likely to cause heart trouble.
w umiarkowaniu
start learning
In moderation
niemal, prawie
start learning
nearly, almost
zryw
start learning
burst
sprzeczny
start learning
contradictory
doprowadzić do śmierci
start learning
to lead to death
smakołyk
start learning
treat, tidbit
tymczasowy, chwilowy
start learning
temporary
karmić
start learning
to feed
bydło
start learning
cattle
wymiotowanie
start learning
vomiting
dostarczać
start learning
to provide
Masz już dość jej narzekania.
start learning
You are fed up with her complaining.
Twoje życie zawisło na włosku.
start learning
Your life was hang by a tread.
podejrzewać
start learning
to suspect
wybierać
start learning
opt to, choose
nastawienie do
Nie rozumiem twojego nastawienia do niej.
start learning
attitude towards
I don't understand your attitude towards her.
Kofeina ułatwia wykonywanie takich zadań jak prowadzenie pojazdu.
start learning
Caffeine facilitates performance on tasks like driving.
zaangażowanie
start learning
engagement, involvement
Spóźnię się.
start learning
I'm going to be late.
bystry
start learning
smart, brinly
zwracać się do kogoś o coś
start learning
to approach smb about sth
szafa
start learning
wardrobe
rozstawiać namiot
start learning
tu put up the tent

You must sign in to write a comment