słówka techniczne

 0    287 flashcards    ledo71
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kask
start learning
a helmet
buty
start learning
shoes
rękawice
start learning
gloves
okulary
start learning
glasses
śruba
start learning
screw
nakrętka
start learning
nut
odkurzacz
start learning
a vacuum cleaner
pędzel
start learning
a paintbrush
szczotki
start learning
Brush
hamulec
start learning
brake
wieża
start learning
tower
stycznik
start learning
contactor
chłodzenie
start learning
cooling
rdza
start learning
rust
spoiny
start learning
weld
pęknięcia
start learning
cracks
plamy rdzy
start learning
rust spots
deformacje
start learning
deformations
uszkodzenie
start learning
damage
wady
start learning
defects
wyłącznik serwisowy
start learning
service switch
wiadro
start learning
bucket
skrzynia biegów
start learning
gearbox
wyłącznik krańcowy
start learning
the limit switch
przełącznik baterii
start learning
Battery switch
stycznik ładowania
start learning
Charging contactor
zasilacz
start learning
AC
przełącznik sieci
start learning
network switch
prąd silnika
start learning
motor current
ładowarka baterii
start learning
Battery Charger
zasilanie
start learning
power
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
start learning
overvoltage protection
zamknąć, zablokować
start learning
close, lock
odblokować
start learning
unlock
napięcie pracy
start learning
operating voltage
niskie napięcie
start learning
low voltage
wysokie napiecie
start learning
high voltage
ogrzewanie
start learning
heat
smar
start learning
grease
za dużo smaru
start learning
too much grease
poziom oleju
start learning
oil level
za niski poziom oleju
start learning
a low oil level
moment dokręcenia
start learning
tightening torque
rozmiar klucza
start learning
the key size
łeb sześciokątny
start learning
hexagonal head
gniazdo sześciokątne
start learning
hexagon
Kontrola połączenia śrubowego łopat
start learning
Control of screw connection blades
łożysko
start learning
bearing
łopaty wirnika
start learning
rotor blades
sprawdzić pod kątem zużycia i korozji
start learning
check for wear and corrosion
konserwacja
start learning
maintenance
Sprawdź wszystkie połączenia kabli
start learning
Check all cable connections
Wymiana oleju w skrzyni biegów
start learning
Changing the oil in the gearbox
oświetlenie
start learning
lighting
łożysko wirnika
start learning
bearing rotor
Blokada wirnika
start learning
Lock rotor
Pierścień ślizgowy
start learning
The slip ring
przepisy bezpieczeństwa
start learning
safety regulations
odłączenie zasilania sieciowego
start learning
disconnect the mains supply
zwarcie
start learning
short circuit
uziemienie
start learning
ground
hamulec bezpieczeństwa
start learning
an emergency brake
odpryski
start learning
chipping
powierzchnia i grubość okładzin hamulcowych
start learning
surface and the thickness of the brake pads
Powierzchnia tarczy hamulcowej
start learning
The surface of the brake disc
Sprzęgło
start learning
Clutch
hub
start learning
Hub
azymut
start learning
azimuth
sworzeń
start learning
bolt
śruba mocujaca
start learning
The fastening screw
dławiki kablowe
start learning
cable glands
ogranicznik przepięć stojana
start learning
arrester stator
przepalony bezpiecznik
start learning
blown fuse
zużycie szczotek
start learning
brush wear
obudowa
start learning
housing
pokrywa
start learning
cover
uzwojenia wirnika
start learning
rotor winding
wał
start learning
shaft
wentylator
start learning
fan
uzwojenie stojana
start learning
stator windings
okno
start learning
a window
turbina
start learning
turbine
pierścień ślizgowy
start learning
slip ring
gumowa uszczelka
start learning
rubber seal
uszczelnienie
start learning
seal
czujniki zbliżeniowe
start learning
Proximity Sensors
wciągnik
start learning
hoist
Kołowrót linowy
start learning
Winch
System szyn zbiorczych
start learning
Busbar system
dostęp do sprzętu
start learning
access to the equipment
przetwornice turbin wiatrowych
start learning
wind turbine converters
spis treści
start learning
Table of Contents
instrukcje bezpieczeństwa
start learning
safety instructions
zastosowanie
start learning
application
terminy i skróty
start learning
terms and abbreviations
Kontrola mocy silnika
start learning
Control of engine power
ogrzewanie szafy
start learning
Heating cabinet
chłodzenie szafy
start learning
refrigeration cabinets
bezpieczeństwo
start learning
security
schemat
start learning
scheme
obowiązujące normy
start learning
applicable standards
stosowanie
start learning
use
obwód bezpieczeństwa
start learning
safety circuit
parametry ustawień
start learning
setting parameters
uruchomienie
start learning
start-up
pierwsze kroki
start learning
First steps
kontrola wiatru
start learning
control of the wind
Moc bierna
start learning
Reactive power
Moc czynna
start learning
Active power
Pomiar prędkości
start learning
Measurement of speed
pomiar rezystancji wirnika
start learning
measurement of rotor resistance
Funkcje błędów
start learning
Fault Functions
Konfiguracja niskiego napiecia układu stojana
start learning
Low voltage circuit configuration of the stator
sekwencja startowa
start learning
boot sequence
Komunikaty ostrzegawcze i błędy
start learning
Warning messages and errors
prąd stojana
start learning
stator current
napięcie stojana
start learning
stator voltage
opis
start learning
description
uwagi
start learning
attention
wartość
start learning
value
prędkość
start learning
speed
moment obrotowy
start learning
torque
przekaźnik bezpieczeństwa
start learning
safety relay
uziemienia
start learning
Ground
Kable światłowodowe
start learning
Fibre Optic Cables
zgodność
start learning
compatibility
zniekształcenie
start learning
distortion
zimny start
start learning
cold start
wymagane narzędzia
start learning
Required tools
Zabezpieczenie przed zwarciem
start learning
Short-circuit protection
Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
start learning
Thermal overload protection
zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
start learning
short-circuit protection.
kondensator
start learning
capacitor
wyłącznik różnicowo-pradowy
start learning
RCD
Podłączenie zasilania
start learning
Power Connection
zatrzymanie awaryjne
start learning
Emergency Stop
zasady ogólne
start learning
General rules
kabel zasilający
start learning
power cord
warunki otoczenia
start learning
ambient conditions
skrzydło
start learning
wing
transformator
start learning
transformer
konwerter
start learning
Converter
gondola turbiny
start learning
turbine nacelle
Przetwornik turbiny wiatrowej
start learning
The transmitter of the wind turbine
silniki yaw
start learning
yaw motors
łopatka turbiny
start learning
turbine blade
piasta wirnika
start learning
the rotor hub
Rozdzielnice niskiego napięcia
start learning
Low voltage switchgear
Rozdzielnice średniego napięcia
start learning
Medium voltage switchgear
zdejmowana pokrywa
start learning
removable cover
smarowanie
start learning
lubrication
koła zębate
start learning
gears
regulacja wyłączników krańcowych
start learning
adjustable limit switches
zamkniecie hamulca
start learning
closing brake
zresetować top box
start learning
reset top box
napięcie pracy
start learning
operating voltage
Wyłącznik obwodu silnika
start learning
Motor circuit breaker
otwarte hamulce
start learning
Open brakes
termostaty
start learning
Thermostats
Przycisk testu ładowania
start learning
The load test
Główne okno
start learning
The main window
stan pracy
start learning
operating status
Czujnik na wale
start learning
The sensor shaft
czyszczenie
start learning
cleaning
pompy
start learning
pump
gniazda sieciowe
start learning
Network socket
poza obszarem
start learning
outside the area
szczotki generatora
start learning
brush generator
spięcie elektryczne
start learning
Electrical short circuit
ochrona przed piorunami
start learning
lightning protection
ogranicznik przepięć
start learning
arrester
rury chłodzące
start learning
cooling tubes
wyłącznik automatyczny
start learning
circuit breaker
obwód elektryczny
start learning
electrical circuit
wykrywacz dymu
start learning
smoke detector
Pomocnicze wyłączniki
start learning
Auxiliary switches
Wyłącznik główny
start learning
Main switch
osłony usunięte
start learning
cover removed
drzwi otwarte
start learning
doors open
Zmiana wentylatora chłodzącego
start learning
Changing the cooling fan
Harmonogram konserwacji
start learning
Maintenance Schedule
testy
start learning
tests
pomiary
start learning
measurement
oględziny
start learning
inspection
wizualna inspekcja
start learning
Visual inspection
wentylatory chłodzące
start learning
cooling fans
Pompa wody chłodzącej
start learning
Cooling Water Pump
Rura wody chłodzącej
start learning
Cooling water pipe
kondensatory elektrolityczne
start learning
electrolytic capacitors
Szczelność zacisków
start learning
The tightness of the terminals
Filtr powietrza
start learning
Air filter
ulepszenia
start learning
improvements
części zamienne
start learning
spare parts
zagrożenia mechaniczne
start learning
mechanical hazards
głowa, stopy, ręce, kolana
start learning
head, feet, hands, knees
zagrożenia
start learning
threats
znaki ostrzegawcze
start learning
warning signs
środki ochronne
start learning
protective measures
Ochronne ubranie robocze
start learning
Protective clothing
wymagane
start learning
required
Kamizelki odblaskowe
start learning
Reflective vests
Kask ochronny z lampą
start learning
Helmet with lamp
maska na twarz
start learning
face mask
filtr przeciwpyłowy
start learning
dust filter
ciśnienie oleju
start learning
Oil pressure
zawory hydrauliczne
start learning
hydraulic valves
Przyłącze ciśnienia (wejście)
start learning
Pressure connection (input)
ustawienie urzadzenia
start learning
setting device
hamulce pasywne
start learning
Passive brakes
klocki hamulcowe
start learning
brake pads
sprężyny mocujące
start learning
Fixing springs
Śruby + podkładki
start learning
Screws and washers
wciągnik łańcuchowy
start learning
chain hoist
dostęp do łopaty śmigła
start learning
Access to the propeller blades
uszczelnienie zewnętrzne
start learning
outer seal
wewnętrzna uszczelka
start learning
the inner seal
smarowniczka
start learning
nipple
wskaźnik poziomu oleju
start learning
oil level indicator
korek spustowy oleju
start learning
oil drain plug
czujnik obrotów
start learning
rotation sensor
długość szczotki
start learning
brush length
uchwyt na szczotkę
start learning
brush holder
trening
start learning
training
źródła zagrożeń
start learning
sources of threats
Sprzęt ochrony osobistej
start learning
Personal protective equipment
Dostęp do strefy
start learning
Access to the zone
Dach
start learning
Roof
sprzęt
start learning
equipment
telefon komórkowy
start learning
a mobile phone
walkie-talkie
start learning
walkie-talkie
Podstawowe instrukcje
start learning
Basic instructions
Podstawowe instrukcje elektryczne
start learning
Basic instructions Electrical
Szkolenie pierwszej pomocy
start learning
First aid training
wysokościowy trening bezpieczeństwa
start learning
Altitude safety training
uwaga
start learning
attention
niebezpieczeństwo
start learning
danger
zagrożenie życia
start learning
threat to life
słabe oświetlenie
start learning
poor lighting
plan ewakuacji
start learning
an evacuation plan
Wprowadź hasło
start learning
Enter your password
stan aktywny
start learning
active state
użytkownik
start learning
user
lokalizacja wyświetlacza
start learning
Display location
Informacje
start learning
Information
Parametry
start learning
Parameters
Raporty
start learning
Reports
Przechowywane dane operacyjne (zdarzenia, liczniki, ...)
start learning
The stored operational data (events, counters, ...)
Przegląd wszystkich turbin wiatrowych
start learning
Overview of all wind turbines
Prędkość i kierunek wiatru
start learning
Wind speed and direction
produkcja energii
start learning
energy production
lista zdarzeń
start learning
A list of events
Godziny pracy turbiny wiatrowej
start learning
Hours of operation of the wind turbine
Zatrzymywania turbiny wiatrowej
start learning
Stopping the wind turbine
Uruchomienie turbiny wiatrowej
start learning
Commissioning of the wind turbine
Likwidację elektrowni wiatrowej
start learning
Decommissioning of the wind
drabina
start learning
a ladder
Wychodzenie na dach
start learning
Exiting the roof
Gniazda elektryczne
start learning
Electrical sockets
Wibracja
start learning
Vibration
test skrętu kabla
start learning
Test the cable twist
za dużo smaru
start learning
too much grease
za mało smaru
start learning
too little grease
obrócić gondolę do wiatru
start learning
rotate the nacelle to the wind
jaka jest siła wiatru
start learning
what is the force of the wind
idzie burza
start learning
coming storm
nie mogę uruchomić turbiny
start learning
I can not run a turbine
zamknąć hamulce
start learning
close brakes
dokręcić hamulce
start learning
tighten the brakes
obrócić yaw w prawo czy w lewo
start learning
Turn yaw to the right or to the left
odkurzyć poziomy wieży
start learning
dust levels tower
wymienić filtr powietrza
start learning
Replace the air filter
wymienić filtry oleju
start learning
replace the oil filters
wymienić woreczki w hubie
start learning
replace bags at the hub
pompa smarowania jest zepsuta
start learning
lubrication pump is broken
czysczenie pierścieni ślizgowych generatora
start learning
Sewerage generator slip rings
czyste szmaty
start learning
clean rags
brudne szmaty
start learning
dirty rags
odkurzyć tarczę hamulcową
start learning
vacuum brake disc
wykonać pomiary rezystancji
start learning
perform resistance measurements
jakim momentem skręcić śruby na...
start learning
the torque to turn the screws on...
test wyłączników krańcowych
start learning
Test the limit switches
wyczyścić łożysko
start learning
Clean the bearing
wymienić szczotki generatora
start learning
Replace generator brushes
Pomiar baterii
start learning
Measurement of battery
skręcanie śrub
start learning
twisting the screws
test zadziałania i wizualna kontrola końcowego wyłącznika krańcowego
start learning
Response test and visual inspection of the final limit switch
sprawdzić poziom oleju i filtr oleju na pompie hydraulicznej
start learning
check your oil and oil filter on the hydraulic pump

You must sign in to write a comment