Słówka tech. Maszyny

5  1    111 flashcards    americanstylee
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pełny zestaw 8 atramentów
start learning
full set of 8 inks
potężny pakiet oprogramowania w tym
start learning
powerful software bundle including
pakiet
start learning
package
zakres specyfikacji
start learning
range specification
zalety produktu
start learning
product highlights
zrealizować
start learning
accomplish
tusze do ultra niskim zapachu drukowania
start learning
inks for ultra low odour printing,
bardzo popularny
start learning
hugely popular
niesamowicie, bardzo
start learning
hugely
odpornośc na ścieranie
start learning
rub resistance
trwałość
start learning
fastness
nieprzerwany, nieustanny
start learning
Uninterrupted
długoterminowy
start learning
long run
bez nadzoru druku
start learning
unattended printing
funkcja
start learning
feature
wysokiej jakości
start learning
high value
naklejki
start learning
stickers
etykieta
start learning
label
z cięcia konturu podłoża
start learning
with a contour cut backing sheet
zarabiaj
start learning
get paid
uruchomić
start learning
to launch
gama, zakres
start learning
range
drukarki wieloformatowe
start learning
format printers
cechować
start learning
feature
zużywać mniej energii
start learning
consume less energy
minimalizuje koszty eksploatacji
start learning
minimising running costs
a tym samym
start learning
and therefore
oferując zwykle przewagę
start learning
offering the usual advantages
dodatkowy
start learning
further
w oparciu
start learning
based
uczelnia
start learning
education establishment
pomieszczenie biurowe
start learning
office space
jak również
start learning
as well as
wentylator
start learning
fan
zazwyczaj
start learning
typically
w połączeniu
start learning
Coupled to
zanim przystąpisz
start learning
Befor you start to
instrukcja obsługi
start learning
operation manual
w żadnym wypadku
start learning
in no event
może ulec zmianie
start learning
is sibject to change
utracona w wyniku pożaru
start learning
lost by fire
znak zastrzeżony
start learning
registered trademark
producent
start learning
manufacturer
uznane za zgodne
start learning
found to comply
urządzenia cyfrowe
start learning
digital devices
zgodnie z
start learning
pursuant to
środowisko handlowe
start learning
commercial environment
służą
start learning
are designed
gdy urządzenie jest używane
start learning
when the equipment is operated
generuje
start learning
generate
zgodnie
start learning
in accordance
działanie sprzętu
start learning
operation of this equipment
na własny koszt
start learning
at sb own expense
jest niezbędne
start learning
is essential
wysoka częstotliwość
start learning
high frequency
podłącz zasilanie
start learning
plug the power
oznaczenie klawiszy
start learning
indication of keys
instrukcja obslugi
start learning
operation manual
multimedia
start learning
media
w obsłudze
start learning
in handling
napięcie
start learning
voltage
OBSŁUGA
start learning
operation
zasilanie
start learning
power supply
włączyć
start learning
switch on
dostosować
start learning
asjust
nośnik
start learning
media
uchwyt na papier
start learning
roll holder
ogranicznik obrotów
start learning
torque limiter
wadliwość
start learning
faultiness
wskaźnik szybkości
start learning
feed rate
szczegółowy
start learning
detailed
codzienne sprzątanie
start learning
daily cleaning
uwagi dotyczące czyszczenia
start learning
notes of cleaning
płyta dociskowa
start learning
platen
czujnik
start learning
sensor
element
start learning
component
wycieraczka
start learning
wiper
dysza
start learning
nozzle
grzałka
start learning
heater
wentylator wydmuchowy
start learning
exhaust fan
wykreślanie
start learning
plotting
układ współrzędnych
start learning
Origin
zrzut danych
start learning
data dump
zasilane
start learning
energized
zabrudzone
start learning
soiled
zanikać
start learning
decline
ulegać wahaniom
start learning
fluctuate
aneks
start learning
apendix
oderwać
start learning
come off
tył
start learning
rear
w miejscu narażonym bezpośrednie działanie promieni słonecznych
start learning
a place exposed to direct sunlight
wilgotność
start learning
humidity
w następującym otoczeniu
start learning
under the following environment
nadmierny
start learning
excessive
układ zbierający nadmiar tuszu
start learning
capping station
dźwignia mocująca
start learning
clamp lever
pojemnik z odpływem tuszu
start learning
waste ink tank
stojak
start learning
stand
zawiera
start learning
incorporate
kółko
start learning
caster
wykreślać, nanosić na mapę
start learning
plot
przełącznik napięcia
start learning
voltage selector
złącze
start learning
connector
klawiatura
start learning
keypad
ZDALNY
start learning
remote
walor
start learning
value
wskaźnik
start learning
indicator
wskaźnik ciepła
start learning
heat indicator
STAŁY
start learning
CONSTANT
dostosować
start learning
adjust
znieksztalcony
start learning
deformed

You must sign in to write a comment