słówka podst. cz2

 0    300 flashcards    grzegorzs
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nowy
start learning
new
miasto
start learning
city
praca, pracować
start learning
work
drzewo
start learning
tree
część
start learning
part
krzyż, przechodzić przez
start learning
cross
wziąć
start learning
take
gospodarstwo, uprawiać
start learning
farm
dostać
start learning
get
twardy, trudny
start learning
hard
miejsce
start learning
place
zaczynać
start learning
start
robić w czasie przeszłym i zrobione
start learning
made
móc
start learning
might
mieszkać, żyć
start learning
live
opowiadanie, historia
start learning
story
gdzie
start learning
where
widzieć w czasie przeszłym
start learning
saw
po
start learning
after
daleko
start learning
far
z powrotem, plecy
start learning
back
morze
start learning
sea
mało. mały
start learning
little
rysować
start learning
draw
tylko
start learning
only
lewy, pozostawiony
start learning
left
okrągły, okrążać, w kółko, runda
start learning
round
późno
start learning
late
człowiek, mężczyzna
start learning
man
biegać
start learning
run
rok
start learning
year
przeczenie do not nie rób lub operator w present simple w zdaniach przeczących
start learning
don't
przyjechał, przyszła...
start learning
came
podczas gdy, pewien czas
start learning
while
pokazywać
start learning
show
nacisnąć, prasa
start learning
press
każdy
start learning
every
blisko
start learning
close
dobry, dobrze
start learning
good
noc
start learning
night
mi, mnie
start learning
me
prawdziwy
start learning
real
dawać
start learning
give
życie
start learning
life
nasze
start learning
our
niewiele
start learning
few
pod
start learning
under
północ, północny
start learning
north
otwierać
start learning
open
dziesięć
start learning
ten
wydawać się
start learning
seem
proste
start learning
simple
razem
start learning
together
kilka
start learning
several
następny
start learning
next
samogłoska
start learning
vowel
biały
start learning
white
w kierunku, do, ku
start learning
toward
dzieci
start learning
children
wojna
start learning
war
zaczynać
start learning
begin
leżeć w czasie przeszłym, kłaść, nakładać
start learning
lay
dostawać, stawać się w czasie przeszłym
start learning
got
przeciwko
start learning
against
chodzić, spacerować
start learning
walk
wzór
start learning
pattern
przykład
start learning
example
wolny, wolno
start learning
slow
łatwość, łagodzić
start learning
ease
centrum, środek
start learning
center
papier, gazeta
start learning
paper
miłość, kochać
start learning
love
grupa, zespół
start learning
group
osoba
start learning
person
zawsze
start learning
always
pieniądze
start learning
money
muzyka
start learning
music
służyć, obsługiwać
start learning
serve
tamte
start learning
those
pojawiać się
start learning
appear
razem, oboje
start learning
both
droga
start learning
road
zaznaczać, ocena, znak, ślad
start learning
mark
mapa
start learning
map
często
start learning
often
deszcz, pada deszcz
start learning
rain
list, litera
start learning
letter
rządzić, zasada
start learning
rule
dopóki
start learning
until
rządzić
start learning
govern
mila
start learning
mile
ciagnąć, nalewać
start learning
pull
rzeka
start learning
river
zimny
start learning
cold
samochód
start learning
car
zauważyć, ogłoszenie, wymówienie
start learning
notice
stopy
start learning
feet
głos
start learning
voice
opieka, troszczyć się
start learning
care
rozdział, jednostka
start learning
unit
drugi
start learning
second
siła, władza
start learning
power
książka
start learning
book
miasto
start learning
town
nosić
start learning
carry
świetny, w porządku
start learning
fine
zabrać w czasie przeszłym
start learning
took
pewny
start learning
certain
nauki ścisłe
start learning
science
latać
start learning
fly
jeść
start learning
eat
spadać, upadek
start learning
fall
pokój, miejsce
start learning
room
prowadzić, przewodzić, kierować
start learning
lead
przyjaciel
start learning
friend
płakać
start learning
cry
zaczynać w czasie przeszłym
start learning
began
ciemny, mroczny
start learning
dark
pomysł
start learning
idea
maszyna
start learning
machine
ryba, łowić ryby
start learning
fish
zanotować, notatka, zauważyć
start learning
note
góra, górski
start learning
mountain
czekać
start learning
wait
zatrzymać się
start learning
stop
plan, zaplanować
start learning
plan
jeden raz, kiedyś
start learning
once
liczba, figura, postać, dojść do wniosku
start learning
figure
podstawa, spód
start learning
base
gwiazda
start learning
star
słyszeć
start learning
hear
pudełko
start learning
box
koń
start learning
horse
rzeczownik
start learning
noun
ciąć, obcinać
start learning
cut
pole, boisko, dziedzina
start learning
field
pewny
start learning
sure
odpoczynek, odpoczywać
start learning
rest
oglądać
start learning
watch
poprawiać
start learning
correct
kolor, kolorować
start learning
color
być w stanie coś zrobić
start learning
able
twarz
start learning
face
walić, funt
start learning
pound
drewno, las
start learning
wood
zrobione i do w czasie perfest
start learning
done
główny
start learning
main
piękno
start learning
beauty
wystarczająco
start learning
enough
prowadzić samochód
start learning
drive
zwykły, prosty, gładki, bez dodatków
start learning
plain
stać w czasie przeszłym
start learning
stood
dziewczynka
start learning
girl
zawierać
start learning
contain
zwykły
start learning
usual
przód
start learning
front
młody
start learning
young
uczyć kogoś
start learning
teach
gotowy
start learning
ready
tydzień
start learning
week
nad
start learning
above
ostatni, końcowy, finał
start learning
final
zawsze, kiedykolwiek
start learning
ever
dawać w czasie przeszłym
start learning
gave
czerwony
start learning
red
zielony
start learning
green
lista, spis, wymieniać
start learning
list
och J
start learning
oh
chociaż, jednak
start learning
though
szybki
start learning
quick
czuć
start learning
feel
rozwijać
start learning
develop
rozmawiać
start learning
talk
ocean
start learning
ocean
ptak
start learning
bird
ciepły
start learning
warm
wkrótce
start learning
soon
wolny, darmowy
start learning
free
ciało
start learning
body
minuta
start learning
minute
pies
start learning
dog
silny
start learning
strong
rodzina, rodzinny
start learning
family
specjalny, szczególny
start learning
special
bezpośredni
start learning
direct
umysł
start learning
mind
poza
start learning
pose
za, z tyłu
start learning
behind
opuścić. wychodzić, zostawiać
start learning
leave
wyraźny, przejrzysty, czyścic
start learning
clear
piosenka
start learning
song
ogon
start learning
tail
miara, mierzyć
start learning
measure
produkować
start learning
produce
drzwi
start learning
door
fakt
start learning
fact
produkt
start learning
product
ulica
start learning
street
czarny
start learning
black
cal
start learning
inch
krótki
start learning
short
pomnożyć
start learning
multiply
liczebnik
start learning
numeral
nic
start learning
nothing
klasa, klasowy
start learning
class
kurs
start learning
course
wiatr
start learning
wind
zostać
start learning
stay
pytanie
start learning
question
koło, kierownica
start learning
wheel
stać się, zdarzyć
start learning
happen
pełny
start learning
full
całkowity, ukończony
start learning
complete
siła, zmuszać
start learning
force
statek
start learning
ship
niebieski
start learning
blue
teren, obszar
start learning
area
przedmiot, cel
start learning
object
połowa
start learning
half
decydować
start learning
decide
skała
start learning
rock
powierzchnia
start learning
surface
porządek, rozkaz, zamówienie
start learning
order
głęboki
start learning
deep
pożar, ogień
start learning
fire
księżyc
start learning
moon
południe
start learning
south
wyspa
start learning
island
problem, zadanie
start learning
problem
stopa
start learning
foot
kawałek
start learning
piece
układ, system
start learning
system
powiedzieć w czasie przeszłym
start learning
told
zajęty
start learning
busy
widzieć, znać w czasie przeszłym
start learning
knew
testować, badać, próbować, próba, badanie
start learning
test
zdawać, podawać
start learning
pass
płyta, nagrywać
start learning
record
od, od tego czasu, odkąd
start learning
since
łódź
start learning
boat
szczyt
start learning
top
powszechny, wspólny, pospolity
start learning
common
cały
start learning
whole
złoto, złoty
start learning
gold
król
start learning
king
możliwy
start learning
possible
przestrzeń, miejsce, kosmos
start learning
space
samolot
start learning
plane
usłyszeć w czasie przeszłym
start learning
heard
zamiast kogoś
start learning
stead
najlepszy
start learning
best
suchy
start learning
dry
godzina
start learning
hour
cud, zastanawiać się
start learning
wonder
lepszy
start learning
better
śmiać się
start learning
laugh
prawdziwy
start learning
TRUE
tysiąc
start learning
thousand
podczas
start learning
during
temu np. 2 dni temu
start learning
ago
sto
start learning
hundred
biegać w czasie przeszłym
start learning
ran
pięć
start learning
five
sprawdzić
start learning
check
pamiętać
start learning
remember
gra
start learning
game
krok, stopień
start learning
step
kształt, forma
start learning
shape
wczesny
start learning
early
przyrównywać
start learning
equate
trzymac
start learning
hold
gorący
start learning
hot
zachód
start learning
west
tracić, spóźnić się, panna
start learning
miss
ziemia, teren, grunt
start learning
ground
przynosić w czasie przeszłym
start learning
brought
zainteresowanie, udział, odsetki
start learning
interest
upał, podgrzewać
start learning
heat
sięgać
start learning
reach
śnieg, pada śnieg
start learning
snow
szybki, szybko
start learning
fast
męczyć się
start learning
tire
czasownik
start learning
verb
przynosić
start learning
bring
śpiewać
start learning
sing
tak
start learning
yes
słuchać
start learning
listen
odległy, daleki
start learning
distant
sześć
start learning
six
wypełniać
start learning
fill
stół
start learning
table
wschód
start learning
east
podróżować
start learning
travel
malować
start learning
paint
mniej
start learning
less
język
start learning
language
rano
start learning
morning
wśród
start learning
among
wielki, okazały, świetny
start learning
grand
kot
start learning
cat

You must sign in to write a comment