słowka na litere c

 0    43 flashcards    carisa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pewien, jakiś
Jestem pewien, że to była ona
start learning
certain
I am certain that it was her
z pewnością
Z pewnością przyjdę
start learning
certainly
I will certainly come
łańcuch
Więźnia trzymano w łańcuchach
start learning
chain
The prisoner was kept in chains.
wyzwanie, kwestionowanie; rzucać wyzwanie, kwestionować
Czy ona sprostała wyzwaniu?
start learning
challenge
Did she rise to the challenge?
łańcuch
Więźnia trzymano w łańcuchach
start learning
chain
The prisoner was kept in chains
ładować; oskarżać, obciążać; żądać
Został oskarżony za morderstwo
start learning
charge
He has been charged with murder
ścigać, gonić
Pies gonił kota po ogrodzie
start learning
chase
The dog was chasing a cat around the garden
oszukiwać
Krzysiek zawsze oszukuje w kartach
start learning
cheat
Chris always cheats at card games
pocieszać; wiwatować
Wszyscy głośno wiwatowali
start learning
cheer
Everyone was cheering loudly
okrąg, koło
Staliśmy w kole, trzymając się za ręce
start learning
circle
We stood in a circle holding hands
żądanie; żądać
Zażądał odszkodowania za swoje obrażenia
start learning
claim
He claimed compensation for his injuries
tkanina, materiał; ścierka
Wytarła stół ścierką
start learning
cloth
She wiped the table with a cloth
grzebień; czesać
Uczesałem włosy, zanim otwarłem drzw
start learning
comb
I combed my hair before I opened the door
łączyć
Ona łączy różne style
start learning
combine
She combines different styles
porozumiewać się, komunikować
Komunikujemy się przez e-mail
start learning
communicate
We communicate by e-mail
społeczność; społeczeństwo
Nie musisz izolować ich od społeczeństwa
start learning
community
You don’t have to isolate them from the community
porównanie
By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji
start learning
comparison
To have a better comparison we need to have more information
ukończyć; kompletny
Ukończyłem (swoją) pracę przed czasem
start learning
complete
I’ve completed my work ahead of time
złożony
Problem jest bardzo złożony
start learning
complex
The problem is very complex
zmartwienie; dotyczyć; martwić się
Ten problem dotyczy nas wszystkich
start learning
concern
This problem concerns us all
zainteresowany; zmartwiony
Martwię się o niego
start learning
concerned
I’m concerned about him
zaufanie
Mam do ciebie zaufanie
start learning
confidence
I have confidence in you
połączenie, związek
Nie ma związku między tymi dwoma zdarzeniami
start learning
connection
There’s no connection between the two events
rozważać
Musisz rozważyć wszystkie możliwości
start learning
consider
You must consider all possibilities
zawierać
List zawierał ważne informacje
start learning
contain
The letter contained important information
róg
Postój taksówek jest zaraz za rogiem
start learning
corner
The taxi rank is just round the corner
poprawiać; poprawny
Nauczyciel poprawił jej błędy
start learning
correct
The teacher corrected her mistakes
liczyć
Zawsze możesz na mnie liczyć
start learning
count
You can always count on me
odwaga
Alex zebrał się na odwagę, aby wejść do środka
start learning
courage
Alex got up the courage to go in
zwyczaj
To stary polski zwyczaj
start learning
custom
It’s an old Polish custom
nadążyć
Staram sie nadążyć z tym więc pisze troche codziennie
start learning
keep up to with it
I try to keep up to with it so i write a bit every day
informuj mnie
start learning
keep updated me please
Poznalam wielu przyjaciół
start learning
I've made loads of friends
Będziesz używać samochodu w sobote? kiedy pytamy sie jakie kto ma plany szczegolnie kiedy chcemy aby ta osoba cos zrobila dla nas lub my
start learning
Will you be using the car on saturday?
Będziesz przechodzić obok supermarketu?
start learning
Will you be passing a supermarket?
delikatny
start learning
soft
gładki
jest równy
start learning
smooth
has an even surface
nierówny, wyboisty, szorstki, chropowaty, wzburzony, wzburzone morze
jest nierówny
start learning
rough, a rough see
has uneven surface
futrzasty
start learning
furry
zrozumieć
trudno było to wszystko zrozumiec
start learning
take something in
it was difficult to take it all in
cięzko zrozumieć kobiete
start learning
hard to take in a woman
śliski
start learning
slippery
swędzący
start learning
itchy

You must sign in to write a comment