słówka na korepetycje

 0    42 flashcards    ggkazio
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
January
January is the first month of the year.
start learning
styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
start learning
ponieważ
Nie chcę płynąć statkiem ponieważ mam chorobę morską.
evening
I’m staying at home this evening.
start learning
wieczór
Zostaję w domu w ten wieczór.
butterfly
start learning
motyl
animal
start learning
zwierzę
library
We're going to have a silent dance party in the library tonight.
start learning
biblioteka
Dziś wieczorem organizujemy w bibliotece "cichą"dyskotekę.
weekend
I have a lot of time this weekend.
start learning
weekend
Mam dużo czasu w ten weekend.
mountain
shoulderMost of the world's highest mountains are located in the Himalayas.
start learning
góra
Większość najwyższych gór świata znajduje się w Himalajach.
shoulder
He patted me on the shoulder.
start learning
pobocze
Poklepał mnie po ramieniu.
beautiful
start learning
pięknie
weather
The weather is the most neutral topic of conversation.
start learning
pogoda
Pogoda to najbardziej neutralny temat rozmowy.
first
start learning
pierwszy
roof
start learning
dach
chicken
Can you tell me how to cook chicken breasts?
start learning
kurczak
Czy możesz mi powiedzieć jak przyrządzić piersi z kurczaka?
fruit
My favourite fruit is pineapple.
start learning
owoce
Moim ulubionym owocem jest ananas.
vegetable
Teenagers don't eat enough vegetables.
start learning
warzywo
Nastolatkowie nie jedzą wystarczająco dużo warzyw.
guitar
The bass guitar is a string instrument.
start learning
gitara
Gitara basowa jest instrumentem strunowym szarpanym.
aunt
Aunt Helen lives in a small Welsh village.
start learning
ciocia
Ciotka Helen mieszka w małej Walijskiej wiosce.
uncle
Uncle David promised to mend our car.
start learning
wuj
Wuj David obiecał naprawić nasz samochód.
butter
Butter or margarine? Which is better for my heart?
start learning
masło
Masło czy margaryna? Co lepiej wpływa na moje serce?
garden
I want to have a house with a garden.
start learning
ogród
Chcę mieć dom z ogrodem.
morning
start learning
ranek
clean
start learning
sprzątać
apple pie
start learning
szarlotka
wedding
start learning
wesele
floor
I live on the first floor so I never use the lift.
start learning
podłoga
Mieszkam na pierwszym piętrze, więc nigdy nie używam windy.
cry
start learning
płakać
plane
Plane spotting is a popular pastime worldwide.
start learning
samolot
Obserwowanie samolotów jest popularnym zajęciem czasu wolnego na świecie.
hour
I work eight hours a day.
start learning
godzina
Pracuję osiem godzin dziennie.
better
start learning
lepszy
town
start learning
miasteczko
and
I want some bread and water.
start learning
i
Chcę chleb i wodę.
end
start learning
zakończenie
ant
start learning
mrówka
mum
start learning
mama
iron
start learning
żelazko, prasować
clean
start learning
sprzątać
neighbour
start learning
sąsiad
yet
start learning
jeszcze / już
knee
start learning
kolano
grey
start learning
szary
things
start learning
rzeczy

You must sign in to write a comment