słówka na B

 0    16 flashcards    carisa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
orgnizować, układać
Zorganizujemy mnóstwo atrakcjii dla was
start learning
arrange
We will arrange plenty of attractions for you
zawstydzony
Powinieneś się wstydzić!
start learning
ashamed
You should be ashamed of yourself!
zakładać
Zakładam, że ty też przyjdziesz
start learning
assume
I assume you’re coming too
przyciągać
Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów
start learning
attract
This resort attracts a lot of tourists.
średnia
To jest średnia cena
start learning
average
That’s the average price
wstecz, do tyłu
Zrobiłem krok w tył
start learning
backwards
I took a step backwards
równowaga
Straciłem równowagę i upadłem na ziemię
start learning
balance
I lost my balance and fell on the ground
prosić, błagać
Błagam cię, nie mów mu
start learning
beg
I beg you not to tell him
za, z tyłu
Słońce zniknęło za chmurą
start learning
behind
The sun disappeared behind a cloud
wiara; przekonanie
To (jest) wbrew moim religijnym przekonaniom
start learning
belief
It is against my religious beliefs
korzyść; zasiłek; korzystać; przynosić korzyść
Myślę, że wiele na tym skorzystasz
start learning
benefit
I think you will benefit a lot from that
obok, przy
Chodź i usiądź przy mnie
start learning
beside
Come and sit beside me
poza
start learning
beyond
Don’t go beyond the town
wiązać
Porywacze związali mu ręce
start learning
bind
The hijackers bound his hands
szeroki
On ma szerokie ramiona
start learning
broad
He has broad shoulders
przy, przez
Siedziała przy ogniu
start learning
by
She was sitting by the fire

You must sign in to write a comment