Słowka na "A"

 0    250 flashcards    bonniebonduca
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
opuścić
start learning
abandon:
skrócić
start learning
abbreviate:
błąd; pomyłka
start learning
aberration:
trwać | rezydować | pozostawać
start learning
abide:
trwały
start learning
abiding:
wyrzekać
start learning
abjure:
zdolny
start learning
able:
domostwo | siedziba
start learning
abode:
poroniony | nieudany
start learning
abortive:
odnośnie | o | wokół; dookoła; około
start learning
about:
o | około
start learning
above:
przede wszystkim
start learning
above all:
skrócić
start learning
abridge:
za granicą
start learning
abroad:
brak, nieobecność
start learning
absence:
nieobecny
start learning
absent:
usunąć
start learning
absent oneself:
absolutny; bezwzględny
start learning
absolute:
rzeczywiście | koniecznie | rzeczywiście
start learning
absolutely:
pochłaniać
start learning
absorb:
streszczać | podsumować
start learning
abstract:
niezrozumiały | zawiły
start learning
abstruse:
obrażać | nadużywać
start learning
abuse:
bezdenny, fatalny
start learning
abysmal:
akademicki | wykładowca akademicki | teoretyczny
start learning
academic:
uczelnia; szkoła wyższa
start learning
academy:
zgadzać się
start learning
accede:
przyjmować
start learning
accept:
wypadek
start learning
accident:
przypadkowy
start learning
accidental:
zakwaterowanie
start learning
accommodation:
dostosować | zakwaterować się
start learning
accommodate:
towarzyszyć; odprowadzać
start learning
accompany:
osiągać; uzyskać | urzeczywistniać; zrealizować | wykonać; spełnić
start learning
accomplish:
spełniony | doświadczony
start learning
accomplished:
wykonanie; spełnienie
start learning
accomplishment:
zgoda
start learning
accord:
według | zgodnie z
start learning
according to:
stosownie do; przeto; więc; zatem
start learning
accordingly:
akordeon
start learning
accordion:
rachunek | konto
start learning
account:
wyjaśniać | rozliczać | opiewać na sumę
start learning
account for:
akredytować | przyznawać
start learning
accredit:
rosnąć; róść | zwiększyć się
start learning
accrue:
nagromadzenie | zbiór
start learning
accumulation:
dokładny; precyzyjny
start learning
accurate:
przyzwyczajać się
start learning
accustom to:
ostry | zgryźliwy | cierpki
start learning
acerbic:
boleć; dolegać
start learning
ache:
osiągalny
start learning
achievable:
osiągać; uzyskać | urzeczywistniać; zrealizować | robić; czynić | wykonać; spełnić
start learning
achieve:
sukces; powodzenie
start learning
achievement:
uznawać coś | przyznawać się
start learning
acknowledge
wyznanie; przyznanie się
start learning
acknowledgement:
zapoznawać się
start learning
acquaint:
znajomy
start learning
acquaintance:
nabyć | zdobyć
start learning
acquire:
osiągnięcie
start learning
acquirement:
nabywanie
start learning
acquisition:
uniewinnienie
start learning
acquittal:
po drugiej stronie; poprzez
start learning
across:
przeciw; naprzeciw
start learning
across from:
robić; czynić | wpływać
start learning
act:
aktywować, uaktywniać
start learning
activate:
aktywny, czynny | radioaktywny
start learning
active:
zajęcie
start learning
activity:
aktor
start learning
actor:
urzeczywistniać; zrealizować
start learning
act out:
realny; rzeczywisty
start learning
actual:
rzeczywiście | faktycznie
start learning
actually:
uruchamiać
start learning
actuate:
ogłoszenie
start learning
ad:
przysłowie, powiedzienie, porzekadło
start learning
adage:
dodawać
start learning
add:
dodatek, uzupełnienie
start learning
addition:
dodatkowy
start learning
additional:
otumaniony | zepsuty
start learning
addled:
adres
start learning
address:
dodawać
start learning
add up:
biegły, zręczny
start learning
adept:
żegnaj
start learning
adieu:
odkładać; przesuwać
start learning
adjourn:
regulacja
start learning
adjustment:
zarząd
start learning
administration:
podziw
start learning
admiration:
podziwiać
start learning
admire:
przyjęcie, wstęp
start learning
admission:
dopuścić | wyznawać; przyznawać się | pozwalać
start learning
admit:
ozdabiać
start learning
adorn:
zaleta; korzyść
start learning
advantage:
przeciwnik | nieprzyjaciel
start learning
adversary:
przeciwny
start learning
adverse:
ogłoszenie
start learning
advert:
ogłoszenie
start learning
advertisement:
niewielkie lotnisko, aerodrom
start learning
aerodrome:
samolot
start learning
aeroplane:
jacyś; kilka; kilkoro
start learning
a few:
uprzejmy
start learning
affable:
sprawa; afera
start learning
affair:
wpływać | udawać
start learning
affect:
uczucie
start learning
affection:
umocować
start learning
affix:
zamożny
start learning
affluent:
pozwalać
start learning
afford:
w trakcie
start learning
afoot:
znowu; ponownie; od nowa | znowu; ponownie
start learning
afresh:
za | potem; za
start learning
after:
popołudnie
start learning
afternoon:
potem
start learning
afterwards:
znowu; ponownie; od nowa | znowu; ponownie
start learning
again:
przeciw; naprzeciw; w zamian
start learning
against:
wiek
start learning
age:
agent, pośrednik
start learning
agent:
potrząsać | agitować
start learning
agitate:
wzburzony, poruszony
start learning
agitated:
zaciekawiony, w napięciu, podniecony
start learning
agog:
zamęczać, cierpieć
start learning
agonize:
uzgodnić | zgadzać się
start learning
agree:
miły; przyjemny | zgodny
start learning
agreeable:
zgoda
start learning
agreement:
naprzód
start learning
ahead:
pomagać | pomoc
start learning
aid:
dolegliwość
start learning
ailment:
cel | starać się
start learning
aim:
bezcelowy
start learning
aimless:
powietrze
start learning
air:
samolot
start learning
aircraft:
aerodrom
start learning
airdrome:
lotnisko np wojskowe, polowe; pole startowe
start learning
airfield:
samolot
start learning
airplane:
lotnisko
start learning
airport:
album
start learning
album:
rodzaj piwa (piwo angielskie)
start learning
ale:
obcy | cudzoziemiec
start learning
alien:
trochę; ileś | troszeczkę
start learning
a little:
wszelki; wszelaki | wszystko | wszyscy
start learning
all:
znowu; ponownie; od nowa
start learning
all over again:
zostawić; puścić | pozwalać
start learning
allow:
tym bardziej
start learning
all the more:
przez cały czas
start learning
all the time:
migdał
start learning
almond:
prawie; niemal
start learning
almost:
sam
start learning
alone:
długo
start learning
a long time:
dużo
start learning
a lot:
alfabet; abecadło
start learning
alphabet:
już
start learning
already:
także; też; również
start learning
also:
ołtarz
start learning
altar:
choć
start learning
although:
wysokość
start learning
altitude:
razem, całkiem
start learning
altogether:
zawsze
start learning
always:
zadziwiać
start learning
amaze:
Amerykanin | Amerykanin
start learning
American:
między
start learning
among:
suma; ilość
start learning
amount:
amfiteatr
start learning
amphitheatre:
zabawny
start learning
amusing:
i; a; oraz; zaś
start learning
and:
znowu; ponownie; od nowa
start learning
anew:
anioł
start learning
angel:
angina (dusznica)
start learning
angina:
róg; kąt
start learning
angle:
rozgniewany
start learning
angry:
zwierzak; zwierzę
start learning
animal:
rocznica
start learning
anniversary:
przypis, adnotacja
start learning
annotation:
inny
start learning
another:
odpowiadać | odpowiedź
start learning
answer:
pieśń, hymn
start learning
anthem:
antybiotyk
start learning
antibiotic:
odtrutka
start learning
antidote:
ktoś | jacyś; kilka; kilkoro
start learning
any:
ktoś
start learning
anybody:
coś
start learning
anything:
w każdym razie, tak czy owak
start learning
anyway:
gdzieś
start learning
anywhere:
osobno; oddzielnie; szczególnie
start learning
apart:
oprócz
start learning
apart from:
najwyraźniej, prawdopodobnie
start learning
apparently:
pojawiać się
start learning
appear:
zdawać się
start learning
appear to be:
apelacja
start learning
appellation:
jabłko
start learning
apple:
jabłoń
start learning
apple-tree:
oceniać
start learning
appraise:
doceniać
start learning
appreciate:
zbliżyć się
start learning
approach to:
kwiecień
start learning
April:
talent
start learning
aptitude:
architekt
start learning
architect:
architektura
start learning
architecture:
archiwum
start learning
archive:
zbiory archiwalne
start learning
archives:
spierać się
start learning
argue:
podnosić się
start learning
arise:
ramię
start learning
arm:
armia; wojsko
start learning
army:
wokół; dookoła; około
start learning
around:
urządzać; organizować | porządkować
start learning
arrange:
porządek, ułożenie
start learning
arrangement:
przyjazd; wjazd
start learning
arrival:
przyjechać; przyjść
start learning
arrive:
sztuka
start learning
art:
artykuł | przedmiot; obiekt | rodzajnik
start learning
article:
ubranie
start learning
article of clothing:
artysta
start learning
artist:
jak | jak | według | w ten sposób | ponieważ; bo
start learning
as:
faktycznie
start learning
as a matter of fact:
iść w górę
start learning
ascend:
upewniać się
start learning
ascertain:
popielniczka
start learning
ashtray:
Azjata
start learning
Asian:
niby; jakby
start learning
as if:
pytać | prosić
start learning
ask:
prosić
start learning
ask for:
prosić o przebaczenie
start learning
ask forgiveness:
zebranie; konwent
start learning
assemblage:
pomagać
start learning
assist:
niby; jakby
start learning
as though:
ku; do | obok | po
start learning
at:
zupełnie
start learning
at all:
początkowo
start learning
at first:
w końcu | koniec końców
start learning
at last:
przynajmniej
start learning
at least:
koniec końców
start learning
at long last:
atmosfera, nastrój
start learning
atmosphere:
najbardziej
start learning
at most:
zaraz; natychmiast
start learning
at once:
teraz; obecnie
start learning
at present:
kiedyś
start learning
at some time:
umocować
start learning
attach:
osiągać; uzyskać
start learning
attain:
starać się | kłopot; staranie; zabiegi | próbować
start learning
attempt:
brać udział
start learning
attend:
uważnie
start learning
attentively:
jednocześnie
start learning
at the same time:
przyciągnąć
start learning
attract:
sierpień
start learning
August:
ciocia
start learning
aunt:
autentyczny
start learning
authentic:
autor | autor; pisarz
start learning
author:
autobus
start learning
autobus:
jesień
start learning
autumn:
przeciętny
start learning
average:
unikać
start learning
avoid:
oczekiwać
start learning
await:
precz
start learning
away:
okropnie; strasznie
start learning
awfully:

You must sign in to write a comment